Đảng Kỳ VNQDĐ

Đảng Kỳ Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Nhận Định Tình Hình Chính Trị, Đề Ra Chủ Trương Đường Lối VNQDĐ (phần IV)

Đây là bài Nhận Định Tình Hình Chính Trị, Đề ra Chủ Trương Đường Lối Việt Nam Quốc Dân Đảng trình bày trong Đại Hội, gồm có 4 phần:

– Phần IV: Những lợi điểm của công cuộc thống nhất Đảng hiện nay. VNQDĐ cần phải làm gì sau Đại Hội để đẩy mạnh công cuộc thống hợp được bền vững để hưng Đảng cứu nước.

Dưới đây là Phần IV: VNQDĐ với công cuộc thống nhất hiện nay


IV) Phần 4:
VNQDĐ với công cuộc thống nhất hôm nay: (Vì lý do bảo mật, chỉ đưa ra những điểm chính)           


– Suốt 89 năm qua, sự hy sinh lớn lao của VNQDĐ đã chứng minh cho đồng bào trong và ngoài nước thấy rằng VNQDĐ là đảng của quốc dân, đồng hành trong dòng sinh mệnh dân tộc qua bao thế hệ liên tục chiến đấu cho ước vọng của toàn dân. Nay trước tình hình mới của đất nước chúng ta cần xác định vị trí và trách nhiệm của một đảng viên VNQDĐ để xứng đáng là kế thừa của tinh thần Yên Báy bất diệt.

– VNQDĐ là một đảng chính trị chống Cộng có lập trường rõ rệt được đồng bào tin tưởng. Tuy nhiên, sự tin tưởng đó có còn trong lòng quần chúng hay không là do đảng viên VNQDĐ hiện nay có dám dấn thân và hy sinh hay không? Nếu chúng ta cứ câu nệ, không bắt tay vào việc, cứ ỷ vào quá khứ oai hùng của lịch sử thì không đem lại lợi ích gì đối với công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ hiện nay mà cũng không thể duy trì được niềm tin của Đảng đối với đồng bào.

– Qua nhiều thế hệ, VNQDĐ đối đấu với CSVN như nước với lửa. Sau năm 1975, VNQDĐ là nạn nhân thê thảm nhất của bên thua cuộc Việt Nam Cộng Hòa, sự phát triển Đảng trong nước đầy nguy hiểm và khó khăn. Tuy vậy, công cuộc đấu tranh giải thể chế độ độc tài CSVN hiện nay, trong nước là chính, hải ngoại chỉ làm nhiệm vụ yểm trợ. Do đó việc tổ chức Đảng cần nghiên cứu và chú trọng đâu là chính, đâu là phụ để chúng ta có một phương sách tổ chức Đảng thực tế hơn, hữu hiệu hơn.

– Chúng ta là thế hệ đang chịu trách nhiệm thành bại của Đảng, nhất là Đại Hội Toàn Đảng VNQDĐ hôm nay, trách nhiệm càng nặng nề hơn, nếu không xây dựng đảng sau đại hội tức là đồng nghĩa với đưa đảng vào thoái trào. Do đó cùng nhau chung lưng đấu cực xây dựng và phát triển Đảng luôn luôn là công tác hàng đầu của mọi đảng viên sau đại hội.

– Lịch sử oai hùng của VNQDĐ là một nét son, một lợi điểm, nhưng ngồi mài bút đánh bóng lịch sử để tự đánh bóng mình thì đó là một hiểm họa cho Đảng. Là một đảng viên VNQDĐ chân chính, phải cố sức xây dựng Đảng mạnh về tổ chức, về nhân lực và tài chánh.  Nếu không phát huy Đảng, thì lịch sử rồi đây cũng trả lại cho lịch sử, uy danh của Đảng chỉ còn là những nén hương nuối tiếc. Phải làm mới, làm mạnh đảng mới xứng đáng với một đảng viên VNQDĐ của thế hệ Nguyễn Thái Học trước thế kỷ 21.

– Hôm nay, chúng ta những đảng viên VNQDĐ tề tựu về đây tham gia Đại Hội Toàn Đảng VNQDĐ tiếp nối truyền thống hào hùng của  đảng trưởng Nguyễn Thái Học và các bậc tiên liệt VNQDĐ đã “vì nước quên thân, vì dân quên mình”.  Đây là ngày lịch sử của VNQDĐ, cơ hội “ngàn năm một thuở”. Ngày mà các hệ thống Việt Quốc sinh hoạt riêng rẽ tụ về một mối, cùng nhau chung sức, đồng lòng thực hiện lý tưởng Dân Tộc Độc Lập-Dân Quyền Tự Do-Dân Sinh Hạnh Phúc. VNQDĐ từ đây chấm dứt tình trạng sinh hoạt riêng lẻ, chỉ còn lại một VNQDĐ duy nhất. Thành quả này là niềm tự hào của VNQDĐ đã đi tiên phong trong sự đoàn kết, là một ánh đuốc mở đường cho tinh thần đoàn kết của toàn dân đánh bại chế độ độc tài CSVN. Đại Hội này cũng là câu trả lời cho đảng CSVN rằng: Nghị quyết 36 của Bộ Chính Trị CSVN với mục đích chia rẽ người Việt tại hải ngoại đã hoàn toàn tất bại trước VNQDĐ.
Sau cùng:
–   VNQDÐ quyết tâm đoàn kết với các tổ chức quốc gia chân chính, rộng mở vòng tay với những người lầm đường theo Cộng Sản quay về trong hàng ngũ dân tộc, cương quyết đấu tranh để đạt được những mục tiêu đề ra.
–   VNQDÐ lên án và chống lại cá nhân nào, tổ chức nào hoà hợp hòa giải với CSVN làm tay sai cho ngoại bang để bán đứng quyền lợi của dân tộc.
–  
VNQDÐ xác quyết cùng đồng bào trong và ngoài nước rằng: Cương quyết đấu tranh giải thể chế độ độc tài  CSVN để: Thay thế “Xã Hội Chủ Nghĩa” bằng chế độ Tự Do Dân Chủ. Thay thế Kinh Tế Thị Trường theo Ðịnh Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa bằng Kinh Tế Thị Trường Tự Do. Thay thế Chính Trị Ðộc Tài Ðảng Trị bằng Chính Trị Dân Chủ Pháp Trị. Thay thế xã hội chậm tiến, lạc hậu và phi nhân bản bằng xã hội tự do dân chủ, văn minh, tiến bộ, tôn trọng nhân quyền.

Trân trọng kính chào quý đồng chí;
Hoa Kỳ ngày 1 tháng 4, năm 2016
Đại Hội Toàn Đảng VNQDĐ

(Bấm vào đây đọc Phần I)

Please follow and like us: