Đảng Kỳ VNQDĐ

Đảng Kỳ Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Lập trường, chủ trương và đường lối đấu tranh giải thể CSVN

Toàn văn bài tham luận của đồng chí Lê Thành Nhân trong ngày Lễ Tưởng Niệm Lần Thứ 85 Anh Hùng Liệt Nữ Yên Báy tại Nam California ngày 14-06-2015

– Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo
– Kính thưa quý quan khách đại diện các chính đảng, đoàn thể, hội đoàn và cộng đồng
– Kính Thưa quý cơ quan truyền thông báo chí, quý thân hào nhân sĩ
– Thưa toàn thể đồng hương cùng các bạn trẻ thân mến
– Thưa quý đồng chí VNQDĐ

Qua sự trình bày của đ/c Trần Tử Thanh và Nguyễn Hồng Dũng thì Việt Nam hiện đang đứng trước nguy cơ mất nước, vì thế cho nên:

– Một ngày còn kéo dài sự thống trị của đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN), thì đồng bào Việt Nam (VN) sẽ kéo dài thêm một ngày đau khổ và nước Việt Nam (VN) sẽ mất về tay Trung Cộng (TC) sớm hơn.

– Đối với dân tộc VN, CSVN là kẻ nội thù. Họ phá nát tiền đồ tổ quốc, hủy hoại tương lai dân tộc, càng ngày càng đưa đất nước đến bờ diệt vong.  

– Đối với kẻ thù xâm lược phương Bắc, CSVN là kẻ bán nước, sẵn sàng làm chư hầu cho Trung Cộng.

Trước cảnh dân cùng quốc biến, Tổ Quốc đang bên bờ vực thẳm do nội thù CSVN cấu kết với ngoại xâm TC, lịch  sử VN trong gần một thế kỷ qua đã chứng minh rằng, CSVN luôn luôn lừa dối và sát hại người quốc gia, do đó chúng ta không bao giờ tin Cộng Sản (CS) được, tin CS đồng nghĩa với tự sát. Hợp tác với CS đồng nghĩa với kẻ bán nước tội đồ dân tộc. Do đó, muốn thành công trong công cuộc đấu tranh chống cộng, người Việt Quốc Gia cần phải có lập trường kiên định: 

–  Cương quyết đấu tranh giải thể chế độ độc tài toàn trị CSVN; không chấp nhận hòa hợp hòa giải, không khoan nhượng hoặc hợp tác với CSVN dưới bất cứ hình thức nào;

–  Trung Cộng là mối đe dọa thường trực cho nền độc lập của Việt Nam. Chúng đang âm mưu thôn tính nước ta dưới nhiều hình thức rất tinh vi. Với tinh thần quốc gia dân tộc, chúng ta cương quyết diệt nội thù CSVN để đánh đuổi ngoại xâm TC, bảo vệ toàn vẹn tổ quốc và chủ quyền dân tộc.

Hiện nay, Hoa Kỳ đang xoay trục Châu Á, nhiều người đặt vấn đề: nếu CSVN đi theo Mỹ thì người đấu tranh chống cộng làm gì? Tôi xin khẳng định rằng:

CSVN theo Nga, theo Tàu, hay theo Mỹ chỉ để dựa thế bám quyền chứ không bao giờ đi theo con đường dân tộc Việt Nam.  Vì vậy, trong tình hình hiện nay chúng ta cần quan niệm rõ ràng rằng:

– Dân tộc Việt Nam là dân tộc có tình có nghĩa, phân biệt bạn thù rõ rệt cho nên chúng ta hoan nghênh và ghi ơn bất cứ quốc gia nào trên thế giới giúp Việt Nam sớm có tự do dân chủ. Ngược lại, nếu bất cứ một nước nào vì quyền lợi của mình, bất chấp đạo lý, bảo vệ sự cai trị độc tài của Đảng CSVN, thì nhân dân Việt Nam sẽ phản đối, và tiếp tục đứng lên đấu tranh cho một nước Việt Nam thực sự được tự do dân chủ. 

Kính thưa toàn thể quý quan khách và quý đồng chí:

Là người Việt quốc gia tị nạn chính trị chúng ta phải có lập trường chống Cộng. Mất lập trường chống Cộng là mất căn cước của người Việt tị nạn chính trị. Để thực hiện lập trường như đả đề cập, tôi xin đề nghị một số chủ trương cùng quý đồng hương và đồng chí như sau:  

– Chúng ta dứt khoát không hòa hợp hòa giải với CSVN, nhưng luôn luôn hòa hợp, sát cánh hợp tác với các chính đảng, tổ chức, đoàn thể, cá nhân cùng chung lập trường để đấu tranh cho một nước Việt Nam độc lập, tự do và hạnh phúc.

– Từ hậu bán thế kỷ 19 đến nay, dân tộc ta mất chủ quyền. Hết tai vạ thực dân Pháp đô hộ rồi đến đại họa Cộng Sản cai trị, chưa một lần dân tộc ta được làm chủ vận mệnh của mình. Để tránh hệ lụy đau thương cho con cháu chúng ta sau này, cuộc đấu tranh chống CSVN hiện nay phải dùng sức mạnh dân tộc là chính. Muốn được như vậy thì:

Tại hải ngoại, kêu gọi thực hiện đoàn kết người Việt quốc gia chân chính, đập tan mọi mưu đồ đen tối nghị quyết 36 của Bộ Chính Trị CSVN. Xây dựng hậu phương vững mạnh để bắt tay yểm trợ cho đồng bào quốc nội đứng lên giải thể chế độ bạo quyền CSVN.
Tại quốc nội, trong công cuộc đấu tranh giải thể chế độ CSVN hiện nay, 90 triệu đồng bào quốc nội là chủ lực chính, trực diện đối đầu với nhà cầm quyền CSVN, kêu gọi đồng bào trong nước vì quyền lợi thiết thực của bản thân, của gia đình và vì tiền đồ dân tộc, hãy cởi bỏ sự sợ hãi, can đảm đoàn kết đứng lên đòi công lý, đòi tự do nhân quyền và nhất là đòi được quyền bảo vệ tổ quốc đang bị TC xâm lược.

Đối với những người trong hàng ngũ CSVN: Sau bốn mươi năm, thời gian quá đủ để cho những người theo CSVN thấy rõ đó là con đường sai lầm và phản quốc. Kêu gọi các lực lượng thuộc quân đội, công an, cán bộ và đảng viên CSVN hãy vì tương lai của dân tộc, đặt quyền lợi Tổ Quốc trên hết, từ bỏ đảng CS quay về trong hàng ngũ dân tộc, cương quyết bảo vệ sự toàn vẹn Lãnh Thổ và Lãnh Hải và phục vụ đồng bào Việt Nam; 

Đối với quốc tế: Trong thời đại Toàn Cầu Hóa hiện nay, sự hỗ trợ của thế giới là một điều cần thiết không thể thiếu trong tiến trình đấu tranh cho tự do dân chủ, do đó vận động sự ủng hộ của các quốc gia tự do dân chủ trên thế giới là một trong những yếu tố quan trọng nhằm đẩy mạnh công cuộc đấu tranh giải thể chế độ độc tài CSVN sớm thành công.

Kính thưa toàn thể quý quan khách, thưa quý đồng chí:

Tự do, dân chủ, nhân quyền là niềm khao khát của dân tộc Việt Nam, đó cũng là điều kiện tất yếu để cứu nước và xây dựng đất nước. Nhưng tự do không phải là món quà cho không, cũng không phải do các thế lực nào ban tặng, mà do sự đấu tranh kiên cường của  dân tộc mới có được. Lịch sử các quốc gia trên thế giới đã xác minh rằng, muốn có tự do dân chủ thực sự thì phải chấm dứt thể chế độc tài toàn trị. Nếu dân tộc Việt Nam không chấm dứt sự cai trị độc tài của cộng sản, thì sớm muộn gì đảng CSVN sẽ chấm dứt dân tộc VN.

Nhưng giải thể CSVN bằng cách nào? Đó là vấn đề quan trọng, nhưng cũng rất nan giải, là nỗi thao thức cho những người còn ưu tư với quê hương dân tộc. Sau đây tôi xin đề nghị cùng quý vị đường lối đấu tranh giải thể chế độ CSVN, để quý vị cùng chúng tôi bàn thảo và góp sức đúc kết thành một sách lược chung cho công cuộc cứu nước hiện nay, để rút ngắn con đường đấu tranh cho tự do dân chủ tại quê nhà.

– Trước hết, về mặt tâm lý quần chúng, tình hình thực tế quốc nội và xu hướng thế giới hiện nay cho thấy rằng cuộc chiến chống cộng ngày nay không cho phép dùng vũ lực chiến tranh, dùng phi cơ đại pháo như trước năm 1975 để lật đổ bạo quyền CSVN. Vì chiến tranh là chết chóc, tang thương và tàn phá không phù hợp lòng dân và đi ngược xu thế thời đại Toàn Cầu Hóa của thế giới.

– Ngày nay, muốn chiến thắng CSVN phải dựa vào sức mạnh dân tộc, ý chí và dũng lược của toàn dân và sự vận động sâu rộng quốc tế. Vì thế chúng ta phải dung hợp sức mạnh dân tộc với Toàn Cầu Hóa, chủ động đưa ra sách lược đấu tranh phù hợp với ý nguyện toàn dân và được thế giới ủng hộ. Tôi xin đề nghị sách lược đấu tranh Diễn Biến Hoà Bình (DBHB) mà thế giới đã áp dụng, đã đạt được nhiều thành quả to lớn, đã chuyển đổi các quốc gia cộng sản và độc tài thành chế độ tự do dân chủ, kinh tế thị trường, và đã góp phần bảo vệ hòa bình thế giới. Sau đây là những nét chính phương pháp đấu tranh theo sách lược DBHB áp dụng vào hiện tình Việt Nam:

DBHB là gì?

– DBHB không phải chủ trương hòa bình ngồi chờ sung rụng, khẳng định không phải thế, và xin tất cả mọi người đừng nghĩ như thế. DBHB là cuộc chiến không có khói súng nhưng rất quyết liệt, không khoan nhượng, không hòa hợp hòa giải với CSVN. Tuy không chủ trương dùng vũ lực chiến tranh nhưng sẽ xử dụng mọi phương tiện mà người dân có được. Tùy theo trường hợp, đấu tranh bất bạo động hoặc bạo động đều được xử dụng để giải thể chế độ độc tài CSVN.

– DBHB phù hợp với Trật Tự Mới của thế giới,  DBHB mở ra các mặt trận đấu tranh liên tục, trong mọi lãnh vực, ở đó tập trung khai thác đánh mạnh vào những nhược điểm mà CSVN đang sợ, đang yếu. Đặc biệt về những tệ trạng mà CSVN không bao giờ chữa trị được như tham nhũng, chiếm tư hữu đất đai của toàn dân v.v..

– DBHB vạch trần sự dối trá của CSVN nhằm lừa bịp quần chúng và thế giới để tiếp tục bám quyền; vạch trần bộ mặt thật và tội ác của HCM, của Đảng CSVN, phá tan huyền thoại “yêu nước giải phóng dân tộc”, và chiêu bài bịp bợm “dân chủ” và “độc lập – tự do – hạnh phúc” của chúng. Dựng lại hình ảnh hào hùng các Anh Hùng Dân Tộc đã vì nước quên thân, vì dân quên mình làm biểu tượng cho công cuộc đấu tranh hiện nay.

– DBHB là một cuộc chiến toàn diện dựa vào sức mạnh dân tộc là chính, vận động mọi tầng lớp quần chúng, vận động trong lòng địch, vận động quốc tế tạo sức ép liên tục làm cho CSVN bị cô lập yếu dần, đến thời điểm thuận lợi người dân khắp nơi đứng lên đòi tự do ngôn luận, tự do báo chí, đòi công lý, đòi quyền sống bị tước đoạt, đòi tài sản bị cưỡng chiếm, đòi tăng lương, đòi giảm học phí v.v..tiến đến cao trào đòi giải tán chế độ cai trị độc tài để thực thi tự do dân chủ.

– Sức mạnh của DBHB là phương cách tổ chức sâu rộng lực lượng trong quần chúng làm đội ngũ tiên phong có khả năng liên kết các tổ chức đấu tranh trong và ngoài nước và vận động quần chúng xuống đường khi cần.

– Vũ khí của DBHB là tận dụng tất cả các phương tiện tin học hiện đại qua các hệ thống Internet toàn cầu, như vậy người dân ở bất cứ nơi nào cũng liên lạc với nhau nhanh chóng, quốc nội và quốc ngoại không còn bị cách trở bởi không gian… Đây là một loại vũ khí quan trọng của các chiến sĩ dân chủ, nhưng vô cùng nguy hiểm đối với chế độ cộng sản độc tài. Hiện nay CSVN đang lo sợ loại vũ khí này, vì thế chúng đi lục lạo từng nhà để kiểm soát máy vi tính, thuê hàng ngàn kỹ sư tin học nước ngoài xây tường lửa ngăn chận thông tin Internet.

– Vũ khí DBHB còn là những sự tác động mạnh mẽ từ các mặt trận nhân quyền, kinh tế, tài chánh, văn hóa, xã hội từ bên ngoài làm suy yếu chế độ cai trị độc tài của CSVN.

Kính thưa toàn thể quý vị:

Tôi vừa trình bày lập trường, chủ trương và sách lược đấu tranh giải thể chế độ CSVN trong hiện tình đất nước, chắc chắn rằng trong thời gian ngắn ngủi không thể đi vào chi tiết được. Vậy xin mời quý quan khách dành thì giờ quý báu ngồi lại trong phần hội luận, chúng ta sẽ cùng nhau bàn thảo và bổ túc cho được hoàn chỉnh hơn.

Xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các đồng chí.

Lê Thành Nhân

Ngày 14 tháng 6, 2015

Please follow and like us: