Khởi nghĩa yên bái (10/2/1930)

 

“Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành”
Trai hùng há để mất thanh danh
Nước non chìm đắm vòng nô lệ
Chí lớn vùng lên độc lập giành
Yên Bái vang trời hô khởi nghĩa
Hà Thành đẫm lệ khóc hùng anh*
Mười ba tráng sĩ lòng như một
Vì nước xem thường chuyện tử sanh.

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư
_____________
(*) Cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930 thất bại lãnh tụ Nguyễn Thái Học và mười hai đồng chí của ông đều bị bọn Pháp xử quyết.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Sáng Lập Đảng

Nguyễn Thái Học người Sáng Lập Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng