Đảng Kỳ VNQDĐ

Đảng Kỳ Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Cũ Theo Tháng

Tủ Sách

Trang 2 của 212

Sách: Nguyễn Thái Học – Việt Nam Quốc Dân Đảng của Nhượng Tống

Sách Nguyễn Thái Học và Việt Nam Quốc Dân Đảng của học giả Nhượng Tống gồm 43 chương, kể lại một cách trung thực và trách nhiệm của người cầm bút. Đây là tài liệu lịch sử quý giá, xin mời qúy vị đọc để thấy tinh thần yêu nước của tiền nhân chúng ta trong sáng đến mực nào! tấm gương yêu nước trong sáng chói rọi đến bao thế hệ mai sau. Sau đây chương XXIX, XXX và XXXI (29-31)

[Bấm vào đây đọc các chương trước] [Đọc Tiếp...]

Sách: Nguyễn Thái Học – Việt Nam Quốc Dân Đảng của Nhượng Tống

Sách Nguyễn Thái Học và Việt Nam Quốc Dân Đảng của học giả Nhượng Tống gồm 43 chương, kể lại một cách trung thực và trách nhiệm của người cầm bút. Đây là tài liệu lịch sử quý giá, xin mời qúy vị đọc để thấy tinh thần yêu nước của tiền nhân chúng ta trong sáng đến mực nào! tấm gương yêu nước trong sáng chói rọi đến bao thế hệ mai sau. Sau đây chương XXVI, XXVII và XXIII

[Bấm vào đây đọc các chương trước] [Đọc Tiếp...]

Sách: Nguyễn Thái Học – Việt Nam Quốc Dân Đảng của Nhượng Tống

Sách Nguyễn Thái Học và Việt Nam Quốc Dân Đảng của học giả Nhượng Tống gồm 43 chương, kể lại một cách trung thực và trách nhiệm của người cầm bút. Đây là tài liệu lịch sử quý giá, xin mời qúy vị đọc để thấy tinh thần yêu nước của tiền nhân chúng ta trong sáng đến mực nào! tấm gương yêu nước trong sáng chói rọi đến bao thế hệ mai sau. Sau đây chương XI, XII và XIII

[Bấm vào đây đọc các chương trước] [Đọc Tiếp...]

Sách: Nguyễn Thái Học – Việt Nam Quốc Dân Đảng của Nhượng Tống

Sách Nguyễn Thái Học và Việt Nam Quốc Dân Đảng của học giả Nhượng Tống gồm 43 chương, kể lại một cách trung thực và trách nhiệm của người cầm bút. Đây là tài liệu lịch sử quý giá, xin mời qúy vị đọc để thấy tinh thần yêu nước của tiền nhân chúng ta trong sáng đến mực nào! tấm gương yêu nước trong sáng chói rọi đến bao thế hệ mai sau. Sau đây chương XX, XXI và XXII

[Bấm vào đây đọc các chương trước]

[Đọc Tiếp...]

Sách: Nguyễn Thái Học-Việt Nam Quốc Dân Đảng của Nhượng Tống

Sách Nguyễn Thái Học và Việt Nam Quốc Dân Đảng của học giả Nhượng Tống gồm 43 chương, kể lại một cách trung thực và trách nhiệm của người cầm bút. Đây là tài liệu lịch sử quý giá, xin mời qúy vị đọc để thấy tinh thần yêu nước của tiền nhân chúng ta trong sáng đến mực nào! tấm gương yêu nước trong sáng chói rọi đến bao thế hệ mai sau. Sau đây chương  XVII, XVIII và XIX

[Bấm vào đây đọc các chương trước] [Đọc Tiếp...]

Sách: Nguyễn Thái Học – Việt Nam Quốc Dân Đảng của Nhượng Tống

Sách Nguyễn Thái Học và Việt Nam Quốc Dân Đảng của học giả Nhượng Tống gồm 43 chương, kể lại một cách trung thực và trách nhiệm của người cầm bút. Đây là tài liệu lịch sử quý giá, xin mời qúy vị đọc để thấy tinh thần yêu nước của tiền nhân chúng ta trong sáng đến mực nào! tấm gương yêu nước trong sáng chói rọi đến bao thế hệ mai sau. Sau đây chương XI, XII và XIII

[Bấm vào đây đọc các chương trước] [Đọc Tiếp...]

Sách: Nguyễn Thái Học – Việt Nam Quốc Dân Đảng của Nhượng Tống

Sách Nguyễn Thái Học và Việt Nam Quốc Dân Đảng của học giả Nhượng Tống gồm 43 chương, kể lại một cách trung thực và trách nhiệm của người cầm bút. Đây là tài liệu lịch sử quý giá, xin mời qúy vị đọc để thấy tinh thần yêu nước của tiền nhân chúng ta trong sáng đến mực nào! tấm gương yêu nước trong sáng chói rọi đến bao thế hệ mai sau. Sau đây chương VII, VII, IX và X..

[Bấm vào đây đọc các chương trước] [Đọc Tiếp...]

Sách: Nguyễn Thái Học Việt Nam Quốc Dân Đảng của Nhượng Tống

Sách Nguyễn Thái Học và Việt Nam Quốc Dân Đảng của học giả Nhượng Tống gồm 43 chương, kể lại một cách trung thực và trách nhiệm của người cầm bút. Đây là tài liệu lịch sử quý giá, xin mời qúy vị đọc để thấy tinh thần yêu nước của tiền nhân chúng ta trong sáng đến mực nào! tấm gương yêu nước trong sáng chói rọi đến bao thế hệ mai sau. Sau đây chương III, IV,V và VI.

[Bấm vào đây đọc các chương trước] [Đọc Tiếp...]

Sách Nguyễn Thái Học-Việt Nam Quốc Dân Đảng của Nhượng Tống

Sách Nguyễn Thái Học và Việt Nam Quốc Dân Đảng của học giả Nhượng Tống gồm 43 chương, kể lại một cách trung thực và trách nhiệm của người cầm bút. Đây là tài liệu lịch sử quý giá, xin mời qúy vị đọc để thấy tinh thần yêu nước của tiền nhân chúng ta trong sáng đến mực nào! tấm gương yêu nước trong sáng chói rọi đến bao thế hệ mai sau. Sau đây là lời mở đầu chương I và chương II. [Đọc Tiếp...]

Việt Nam Sử Lược – Trần Trọng Kim Phần V.Bắc Thuộc Thời Đại và Phần VI.Trưng Vương (40-43)

Trong thời gian gần đây, nhiều bạn trẻ và độc giả đề nghị trang nhà Việt Quốc đưa những trang sử Việt Nam  được đánh giá là trung thực để cho thế hệ trẻ biết lịch sử của dân tộc – một lịch sử đã bị đảng Cộng Sản Việt Nam với những sử nô vo tròn bóp méo cho phù hợp với văn hóa Max-Lê-Hồ…. Đáp ứng với đề nghị đó, trang nhà http://www.vietquoc.org sẽ lần lượt đưa những cuốn sử có giá trị “sự thật” để thế hệ mai sau được biết gương đấu tranh của dân tộc. Cuốn Việt Nam Sử Lược của  học giả Trần Trọng Kim là cuốn đầu tiên mà chúng tôi lựa chọn và lần lượt đưa lên từng chương. Sau đây là phần V: Bắc Thuộc Thời Đại và Phần VI: Trương Vương (40-43) [Đọc Tiếp...]

Luận Ngữ Tân Thư: Thiên Hạ Vốn Vô Phúc

Luận Ngữ Tân Thư là tác phẩm bao gồm (Tạp luận- Tạp bút – Tạp văn – Truyện Ngắn) của Phạm Lưu Vũ, theo tác giả; „Luận Ngữ“ là „đạo „ của các bậc tổ sư, „Tân Thư“ là thân phận của tư tưởng. (Tân Thư = Thân tư). Do Nhà Xuất Bản:Giấy Vụn chịu trách nhiệm xuất bản phát hành với số lượng hạn hẹp (50 quyển). Trang nhà vietquoc.org sẽ lần lượt chọn lọc trích đăng những bài về tư tưởng của tác giả Phạm Lưu Vũ trong tác phẩm Luận Ngữ Tân Thư.Xin giới thiệu đến bạn đọc: Thiên Hạ Vốn Vô Phúc. [Đọc Tiếp...]

Việt Nam Sử Lược – Trần Trọng Kim-Phần IV: Nhà Triệu (207 – 111 trước Tây-Lịch)

Trong thời gian gần đây, nhiều bạn trẻ và độc giả đề nghị trang nhà Việt Quốc đưa những trang sử Việt Nam  được đánh giá là trung thực để cho thế hệ trẻ biết lịch sử của dân tộc – một lịch sử đã bị đảng Cộng Sản Việt Nam với những sử nô vo tròn bóp méo cho phù hợp với văn hóa Max-Lê-Hồ…. Đáp ứng với đề nghị đó, trang nhà http://www.vietquoc.org sẽ lần lượt đưa những cuốn sử có giá trị “sự thật” để thế hệ mai sau được biết gương đấu tranh của dân tộc. Cuốn Việt Nam Sử Lược của  học giả Trần Trọng Kim là cuốn đầu tiên mà chúng tôi lựa chọn và lần lượt đưa lên từng chương. Sau đây là phần IV:Nhà Triệu (207 – 111 trước Tây-Lịch). [Đọc Tiếp...]

Nhân Văn Giai Phẩm phần II : Nguyên nhân phát xuất

Trang nhà Vietquoc.org xin giới thiệu đến qúy bạn đọc một loạt bài viết về sự kiện Nhân Văn Giai Phẩm do Thụy Khuê biên soạn. Nhân Văn Giai Phẩm là phong trào tranh đấu cho tự do dân chủ của văn nghệ sĩ và trí thức tại miền Bắc dưới chế độ Cộng sản Việt Nam có tầm vóc lớn lao, khởi xướng đầu năm 1955 và chính thức bị dập tắt vào tháng 6 năm 1958.

Sau đây xin giới thiệu: Phong Trào Nhân Văn Giai Phẩm Phần II: Nguyên nhân phát xuất [Đọc Tiếp...]

Luận Ngữ Tân Thư: Vạn Thế Sư là hạng Người thừa?

Luận Ngữ Tân Thư là tác phẩm bao gồm Tạp luận, Tạp bút, Tạp văn và Truyện Ngắn của Phạm Lưu Vũ. Theo tác giả, “Luận Ngữ” là “đạo” của các bậc tổ sư, “Tân Thư” (theo tác giả Tân Thư = Thân tư) là thân phận của tư tưởng. Luận Ngữ Tân Thư do Nhà Xuất Bản Giấy Vụn xuất bản với số lượng hạn hẹp (chỉ có 50 quyển). Trang nhà http://www.vietquoc.org sẽ chọn lọc trích đăng những bài về tư tưởng của tác giả Phạm Lưu Vũ trong tác phẩm Luận Ngữ Tân Thư. Xin giới thiệu đến bạn đọc một bài trong tác phẩm này: Vạn Thế Sư, là hạng người thừa?

[Đọc Tiếp...]

Nhân Văn Giai Phẩm Phần I : Tìm hiểu phong trào

Trang nhà Vietquoc.org xin giới thiệu đến qúy bạn đọc một loạt bài viết về sự kiện Nhân Văn Giai Phẩm do Thụy Khuê biên soạn. Nhân Văn Giai Phẩm là phong trào tranh đấu cho tự do dân chủ của văn nghệ sĩ và trí thức tại miền Bắc dưới chế độ Cộng sản Việt Nam có tầm vóc lớn lao, khởi xướng đầu năm 1955 và chính thức bị dập tắt vào tháng 6 năm 1958.

Sau đây xin giới thiệu: Phong Trào Nhân Văn Giai Phẩm Phần I. Tìm Hiểu Phong Trào.

[Đọc Tiếp...]

Đôi dòng cảm tưởng khi tham dự buổi Ra Mắt Sách và đọc:Từ Yên Bái đến các ngục thất Hỏa Lò, Côn Nôn, Guy-An của Tác giả Hoàng văn Đào

Vào lúc 16 giờ chiều ngày 12 tháng 3 năm 2011 tại hội trường nhà thờ: Kath. Pfarrgemeinde St. Jakobus Frankfurt Đức quốc có một buổi Ra Mắt Sách, mà người viết cuốn sách này không còn trên cõi đời nữa, đó là cụ Hoàng văn Đào, là một trong những người đồng thành lập VNQDĐ, là lãnh đạo của VNQDĐ bị bắt sau vụ án “Ám sát Ba-Danh” tên trùm mộ phu nổi tiếng tàn ác tại Bắc kỳ thời đó, bị kết án lưu đày ra Côn Đảo rồi bị đày qua Guyane Nam Mỹ, ông cũng là một trong những người được may mắn trở về quê hương Việt Nam sau những năm lưu đày biệt xứ tại Guyane Nam Mỹ  vào năm 1945. Đã ghi lại cuốn sách này. Nói lên sự hy sinh không bờ bến của các thế hệ cha ông. Như lời đảng trưởng VNQDĐ Nguyễn Thái Học đã dõng dạc tuyên bố:”Chết đi để thế giới biết đến cái tinh thần dân tộc này còn sống ! Chết đi để lại cái gương hy sinh, phấu đấu cho người sau nối bước ! Không thành công, thôi thì thành nhân !” [Đọc Tiếp...]

Sách:Từ Yên Bái đến các ngục thất Hỏa Lò, Côn Nôn, Guy-An

Xin giới thiệu cùng qúy độc giả trong và ngoài nước tài liệu sử cận đại chưa bao giờ biết, nơi lưu đày khổ sai biệt xứ 525 nhà yêu nước tại Guyane – Nam Mỹ, bỏ mình lại nơi đây…. Dưới đây là lời giới thiệu tái bản sách: Từ Yên Bái đến các ngục thất Hỏa Lò, Côn Nôn, Guy-An [Đọc Tiếp...]

Việt Nam Sử Lược – Trần Trọng Kim (Thời Thượng Cổ – III)

Trong thời gian gần đây, nhiều bạn trẻ và độc giả đề nghị trang nhà Việt Quốc đưa những trang sử Việt Nam được đánh giá là trung thực để cho thế hệ trẻ biết lịch sử của dân tộc – một lịch sử đã bị đảng Cộng Sản Việt Nam với những sử nô vo tròn bóp méo cho phù hợp với văn hoá Max-Lê-Hồ…. Đáp ứng với đề nghị đó, trang nhà http://www.vietquoc.org sẽ lần lượt đưa những cuốn sử có giá trị “sự thật” để thế hệ mai sau được biết gương đấu tranh của dân tộc. Cuốn Việt Nam Sử Lược của học giả Trần Trọng Kim là cuốn đầu tiên mà chúng tôi lựa chọn và lần lượt đưa lên từng chương. Sau đây là phần: Thượng Cổ Thời Đại, Chương III:  Xã Hội Nước Tàu Về Đời Tam Đại và Đời Nhà Tần [Đọc Tiếp...]

Việt Nam Sử Lược – Trần Trọng Kim (Thời Thượng Cổ – II)

Trong thời gian gần đây, nhiều bạn trẻ và độc giả đề nghị trang nhà Việt Quốc đưa những trang sử Việt Nam  được đánh giá là trung thực để cho thế hệ trẻ biết lịch sử của dân tộc – một lịch sử đã bị đảng Cộng Sản Việt Nam với những sử nô vo tròn bóp méo cho phù hợp với văn hoá Max-Lê-Hồ…. Đáp ứng với đề nghị đó, trang nhà http://www.vietquoc.org sẽ lần lượt đưa những cuốn sử có giá trị “sự thật” để thế hệ mai sau được biết gương đấu tranh của dân tộc. Cuốn Việt Nam Sử Lược của học giả Trần Trọng Kim là cuốn đầu tiên mà chúng tôi lựa chọn và lần lượt đưa lên từng chương. Sau đây là phần: Thượng Cổ Thời Đại Chương II: Nhà Thục [Đọc Tiếp...]

Việt Nam Sử Lược-Trần Trọng Kim

Trong thời gian gần đây, nhiều bạn trẻ và độc giả đề nghị trang nhà Việt Quốc đưa những trang sử Việt Nam  được đánh giá là trung thực để cho thế hệ trẻ biết lịch sử của dân tộc – một lịch sử đã bị đảng Cộng Sản Việt Nam với những sử nô vo tròn bóp méo  cho phù hợp với văn hoá Max-Lê-Hồ…. Đáp ứng với đề nghị đó, trang nhà http://www.vietquoc.org sẽ lần lượt đưa những cuốn sử có giá trị “sự thật” để thế hệ mai sau được biết gương đấu tranh của dân tộc. Cuốn Việt Nam Sử Lược của  học giả Trần Trọng Kim là cuốn đầu tiên mà chúng tôi lựa chọn và lần lượt đưa lên từng chương. Sau đây là phần lời tựa [Đọc Tiếp...]

Huyền bí Lịch Sử Hoa Kỳ

Hai Tổng Thống nổi tiếng của Hoa Kỳ Lincoln va Kenedy có những gì thật huyền bí, đây không phải là câu chuyên thời sự nhưng một khám phá ngạc nhiên có tính cách huyền bí khi đọc sử Hoa Kỳ. [Đọc Tiếp...]

Trang 2 của 212