Trung Cộng đe dọa Việt Nam, nói người dân Việt Nam tại sao không tìm hiểu công hàm của Phạm Văn Đồng năm 1958…

Hãng thông tấn của China, phát thanh bằng ba thứ tiếng Tàu,Việt và Anh. Đã có một đoạn video nói rằng biết Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam, nhưng năm 1958 Phạm Văn Đồng đã ký công hàm với Chu Ân Lai chấp nhận chủ quyền của Trung Quốc. Tại sao dân Việt Nam không chịu tìm hiểu và tại sao nhà nước csVN không phổ biến rộng rãi cho nhân dân Việt Nam biết đều này. 

Trung Cộng đang lo ngại trước làn sóng yêu nước của người dân Việt Nam, biểu tình phản đối khắp ba miền Nam – Trung -Bắc nên phải tìm cách tháo gỡ. Công Hàm của Phạm Văn Đồng năm 1958 nay dân tộc Việt Nam muốn lấy lại những phần đã mất ở Hoàng và Trường sa phải trả bằng biển máu. Mời quý vị nghe video dưới đây với giọng điệu của Tàu Cộng.


Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Sáng Lập Đảng

Nguyễn Thái Học người Sáng Lập Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng