Triển lãm Mậu Thân 1968 tại Viện Bảo Tàng Truyền Thông Mỹ

Hơn 7000 người bị Việt Cộng chôn sống trong các mồ chôn tập thể từ Gia Hội, Bể Dâu, khe Đá Mài và nhiều nơi khác đã gây nên chấn động tội ác hãi hùng cho nhân loại. Ngày nay Cộng Sản lại tổ chức ăn mừng 50 năm chiến thắng trận chiến Mậu Thân. 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Sáng Lập Đảng

Nguyễn Thái Học người Sáng Lập Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng