Đảng Kỳ VNQDĐ

Đảng Kỳ Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Trang sử cận đại: Chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Dật Tiên (Trung Hoa) và Đề cương Dân Tộc Độc Lập-Dân Quyền Tự Do-Dân Sinh Hạnh Phúc của VNQDĐ (Việt Nam)

A- Dẫn nhập

Cách mạng Việt Nam sau Thế chiến thứ nhất được thúc đẩy và ảnh hưởng bởi trào lưu cách mạng thế giới và những tư tưởng tiến bộ về độc lập chủ quyền dân tộc,  dân chủ dân quyền và hạnh phúc cho người dân của những thức giả Âu Mỹ và Á châu.  Các nước như Ấn Độ,  Nam Dương,  Mã Lai,  Triều Tiên,  Ai lao,  Cam bốt… đều có chung hoàn cảnh như nước ta là đắm chìm trong những triều đại quân chủ phong kiến và bị các lực Thực dân xâm chiếm, đô hộ. Nước Tàu và dân tộc Trung Hoa tương tự,  khác một điều là người HÁN.

Quan niệm triều đình phong kiến Mãn Thanh xâm chiếm Trung Hoa, trong tư tưởng của họ (kể cả Tôn Văn-Tôn Dật Tiên) những dân tộc không thuộc dòng Hán tộc đều là chư hầu của họ,  mỉa mai thay! tộc Việt bị người Hán đánh đuổi phải chạy về phương Nam. Năm 1882 Tôn Dật Tiên lập Trung Ưng hội ở Áo Môn để lật đổ nhà Mãn Thanh. Năm 1905 đổi thành Đồng Minh hội và lập ra đảng Cách Mạng Dân chủ, tiền thân của Quốc Dân đảng Trung Hoa. Ông soạn phương lược Tam Dân và Ngủ Quyền làm mục tiêu của cách mạng. Cách mạng bùng nổ và thành công ở Vĩnh Xương năm 1911 tức năm Tân Hợi, gọi là Cách Mạng Tân Hợi, lập nên chế độ cộng hòa Trung Hoa Dân Quốc. Tôn Dật Tiên làm Tổng Thống lâm thời…

B- Tiến trình cách mạng Việt Nam và Việt Nam Quốc Dân đảng

Thập niên 1920, Cách mạng Việt Nam có nhiều chí sĩ yêu nước, nhiều phong trào, mặt trận, đảng cách mạng nổi bật mà ngày nay cho dù chính kiến có khác nhau nhưng mọi người Việt Nam đều có chung nhận định họ (cá nhân, phong trào, đảng cách mạng) xứng đáng được tôn vinh trong công cuộc đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược giành lại Độc lập dân tộc và xóa bỏ hủ tục phong kiến của nước nhà. Ba đảng cách mạng Việt Nam được mọi người quan tâm và thực dân Pháp truy lùng ráo riết thời bấy giờ là Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội,  Tân Việt cách mạng đảng và Việt Nam Quốc Dân Đảng.

– Chí sĩ Phan Bội Châu hiệu Sào Nam là linh hồn của cách mạng Việt Nam, ông đã nhiều lần bôn ba hải ngoại tìm phương cách đánh đuổi thực dân Pháp.  Tại Trung Hoa, cụ Sào Nam đã lập ra nhiều Tổ chức, Hội đoàn, đảng cách mạng như Việt Nam Quang Phục Hội, Việt Nam Quốc Đảng, Tâm Tâm Thư xã… Vào giữa năm 1924 cụ Sào Nam cho triệu tập hội nghị phản đế tại Quảng Châu.  Tham dự hội nghị này có những nhà cách mạng nổi tiếng như cụ Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Thượng Hiền… và nhiều thanh niên có tinh thần Quốc gia Dân Tộc, đặc biệt có sự tham dự của ‎Lý‎ Thụy (tên khác sau này: Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh…). Đương thời Thụy ngụy tạo là một thanh niên có tinh thần dân tộc nhưng kỳ thực ông ta là điệp viên của Cộng sản Đệ tam Quốc tế, hoạt động trong Đông Phương Bộ do Borodine cầm đầu qua Trung Hoa để hợp tác với Tôn Dật Tiên đã phá chế độ Mãn Thanh trên đất Tàu. Trong hội nghị phản đế này Lý Thụy yêu cầu lập ra một đảng có chủ nghĩa và đường lối như Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế nhưng Đề nghị này đã bị cụ Nguyễn Hải Thần và Hội Nghị bác bỏ. Nhưng hội nghị quyết định tổ chức một đảng lấy tên là Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội (Hội chủ Phan Bội Châu, Cố vấn Nguyễn Hải Thần, Thư ký Lý Thụy, Ngoại giao Lâm Đức Thụ …) Để chấm dứt tầm ảnh hưởng lớn lao của cụ Phan, để thâu tóm và định hướng cho nhiều thanh niên trong TNCMĐCH đi theo  Quốc Tế vô sản,  Thụy cùng với Lâm Đức Thụ lập mưu bán đứng cụ Phan Bội Châu cho Thực dân Pháp. Ngày 30/6/1925 cụ Phan bị mật thám Pháp bắt ở ga Bắc Trạm (trong địa phận Tàu). Mưu sâu bán đứng cụ Phan thành công, và năm 1930 Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội trở thành Đông Dương Cộng Sản Đảng.

– Tân Việt Cách Mạng Đảng là một đảng thuộc khuynh hướng quốc gia, thành lập tại miền bắc Trung kỳ tháng 2/1925 gồm một số sĩ phu tân học. Lúc đầu thành lập lấy tên là Phục Việt. Đảng Tân Việt thành công đáng kể trong việc gây phong trào bãi khóa sôi nổi khắp ba miền Trung Nam Bắc, đòi thực dân Pháp tha cụ Phan Bội Châu và tổ chức truy điệu cụ Phan Châu Trinh ….

– Việt Nam Quốc Dân Đảng (VNQDĐ) là đảng cách mạng Dân tộc xuất phát và thành lập tại Việt Nam vào đêm Giáng sinh 25 tháng 12 năm 1927 tại tư gia của ông Lê Thành Vị (đảng viên VNQDĐ) ở làng Thế Giáo ngoại thành Hà Nội. VNQDĐ có đội ngũ đảng viên đông đảo nhất ở cả ba miền Bắc-Trung-Nam (so sánh với các Đảng  khác cùng thời hoặc trước đó) bao gồm các Thành phần xã hội: sĩ, Nông, Công, Thương. Các thế hệ: Trẻ già. Các tôn giáo: Phật giáo và Thiên chúa giáo. Mục đích và tôn chỉ của VNQDĐ là làm cuộc cách mạng quốc gia, dùng võ lực đánh đổ chế độ thực dân xâm lược Pháp, phong kiến để kiến lập một nước Việt Nam Độc Lập Cộng Hòa,  đồng thời giúp đỡ các dân tộc bị áp bức trong công cuộc tranh đấu dành độc lập của họ đặc biệt là các lân quốc Ai Lao và Cao Miên…(nguyên bản của cuốn Lịch Sử Đấu Tranh Cận Đại – VNQDĐ)

Đảng trưởng Nguyễn Thái Học và Tổng bộ VNQDĐ trong phiên họp Tổng bộ ngày 7 tháng 4 năm 1928 đã có quyết định vận động thống nhất các đảng cách mạng trong nước thành một khối thống nhất và cử người tiếp xúc với Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội,  Tân Việt Cách Mạng Đảng cũng như cử đồng chí lão thành Đặng Đình Điểu vào Thừa Thiên – Huế tiếp xúc và mời chí sĩ Phan Bội Châu (lúc này bị Thực dân Pháp quản thúc, an trí tại Bến Ngự – Huế) tham gia VNQDĐ. Cụ Sào Nam

Phan Bội Châu nhận lời và VNQDĐ suy cử cụ vào Chủ Tịch Danh dự. Mặc dầu Tổng khởi nghĩa Yên Bái thất bại. Đảng trưởng Nguyễn Thái Học và 12 đồng chí của ông đã lên đoạn đầu đài tại pháp trường Yên Bái ngày 17 tháng 6 năm 1930 và trên một ngàn đảng viên VNQDĐ đã bị giết, tù đày tại các nhà tù trong nội địa VN, ngoài Côn đảo hoặc lưu đày biệt xứ ở Guyane Francaise thuộc nam Mỹ châu và đã có bao nhiêu chiến sĩ Việt Quốc đã hy sinh trên chiến trường, trên chính trường trong cuộc đối đầu giữa Quốc gia – Cộng sản trong cuộc đấu tranh cận đại vào giai đoạn 1930-1954 ở miền Bắc và 1954-1975 ở miền Nam thì các thế hệ VNQDĐ cho đến nay vẫn  tiếp tục trên con đường tranh đấu với Tôn chỉ mục tiêu đề ra từ buổi đầu.

C-Kết luận.

Đọc những trang sử cũ, liệt kê những nét chính về các đảng cách mạng Việt Nam, sự kiện lịch sử có liên quan để cùng nhận định rằng  Việt Nam Quốc Dân Đảng do đảng trưởng Nguyễn Thái Học lãnh đạo không phải là chi nhánh, đơn vị thống thuộc của Trung Hoa Quốc Dân Đảng và cũng không liên hệ gì đến Trung Hoa Quốc Dân Đảng về mặt tổ chức cũng như lý thuyết.

Thông thường những tư tưởng lớn, những tư tưởng bắt kịp xu thế,  trào lưu thời đại (dù cách diễn đạt và ngôn ngữ, chữ viết khác nhau, không gian, thời gian khác nhau) đều có những điểm tương đồng cho nên đề cương Dân Tộc Độc Lập – Dân Quyền Tự Do – Dân Sinh Hạnh Phúc của VNQDĐ không phải là Tam Dân Chủ Nghĩa của Tôn Dật Tiên. Bạn không thể nói rằng nhờ những tư tưởng tiến bộ về dân quyền của Montestquieu (1689-1755) ở Pháp,  Gandhi (1869-1948) ở Ấn Độ… mà nhà cách mạng Tôn Dật Tiên mới hình thành nên Tam Dân Chủ Nghĩa. Hoặc với Tuyên ngôn độc lập của những người sáng lập Hiệp Chủng Quốc Hoa kỳ nêu cao khẩu hiệu: INDEPENDENCE-FREEDOM-HAPPINESS (Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc) cho nên Tam Dân Chủ Nghĩa ở Trung hoa hình thành từ khẩu hiệu trên. Nghĩ như thế thì hoàn toàn sai lạc.

Và nghĩ rằng Việt Nam Quốc Dân Đảng theo Tam Dân Chủ Nghĩa hoàn toàn sai và vô căn cứ theo những tài liệu thành lập VNQDĐ và suốt chiều dài lịch sử đấu tranh sau này của nhiều thế hệ VNQDĐ. Thế mà có những bài viết, nhưng cuốn sách của một số tác giả có ghi VNQDĐ theo Tam Dân Chủ Nghĩa đó là sự suy diễn có tính cách cá nhân, hoặc vay mượn từ những nguồn tài liệu không phải của VNQDĐ. Nó không đúng với lịch sử đấu tranh của VNQDĐ.

Từ xưa đến nay, với Hán tộc những người lãnh đạo nước Trung Hoa – từ các vương triều xưa cũ, đến Cộng sản như Mao Trạch Đông, Tập Cận Bình hay quốc gia như Tôn Dật Tiên,  Tưởng Giới Thạch đều xem Việt Nam là chư hầu, đều cho biển đảo của Việt Nam với đường lưỡi bò chín đoạn là thuộc về Trung Hoa. Như thế là nói-lấy-được mà không trưng ra được chứng cứ lịch sử nào.

Thời gian gần đây đảng cộng sản Việt Nam tung ra chiến dịch tuyên truyền rằng Việt Nam Quốc Dân đảng theo Tam Dân Chủ Nghĩa của Tôn Dật Tiên-Tưởng Giới Thạch ở Trung Hoa. Có phải đây là hành vi gắp-lữa-bỏ-tay-người để che dấu tội bán nước,  bán đất,  bán biển đảo cho Trung Cộng của Bộ Chính Trị đảng cộng sản Việt Nam,  bịp bợm  như Lý Thụy – Hồ Chí Minh năm 1925 đã bán cụ Phan Bội Châu cho Thực dân Pháp lấy 150 quan tiền,  biến Thanh niên cách mạng đồng chí hội thành Đông Dương Cộng sản đảng.

Colorado, ngày 21 tháng 8, 2017
NGUYỂN NAM PHƯƠNG
Tổng Vụ Tuyên Nghiên Huấn VNQDĐ

Tài liệu/Sách tham khảo: 
– Lịch Sử Đấu Tranh Cận Đại – Việt Nam Quốc Dân Đảng của Hoàng Văn Đào. Nhà xuất bản Tân Việt, Tái bản kỳ 4 năm 2006.
– Việt sử Tân biên – Chế độ Pháp thuộc tại Việt Nam- Việt Nam kháng Pháp sử. Quyển 7 của Phạm Văn Sơn 1967.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail