Tội ác cộng sản Liên Bang Xô Viết

Quý vị xem hết bộ phim dưới đây để thấy Cộng Sản Nga Xô tàn ác như thế nào? Không thể tường tượng nỗi con người mà có những hành vi man rợ với đồng loại như vậy? Mặc dù hiện nay nước Nga đã thoát ra khỏi chế độ Cộng Sản hơn một phần tư thế kỷ (1991-2018), nhưng đầu óc Tổng Thống Vlidamir Putin vẫn chưa đoạn tuyệt với “bản chất” cộng sản. Thế mới biết hậu quả của Cộng sản tàn hại cho con người của thế hệ mai sau như thế nào?

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Sáng Lập Đảng

Nguyễn Thái Học người Sáng Lập Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng