Đảng Kỳ VNQDĐ

Đảng Kỳ Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Thư chúc tết Dương Lịch 2018 của Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương VNQDĐ

Thư chúc tết Dương Lịch 2018
Của Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương
Việt Nam Quốc Dân Đảng (VNQDĐ)

Thân kính gửi quý đồng chí lão thành, quý đồng chí toàn đảng, đảng tử, đảng tôn và cảm tình viên VNQDĐ trong và ngoài nước.

Đầu năm Dương Lịch 2018, cũng là ngày đánh dấu 90 năm (25/12/1927-25/12/2017) thành lập VNQDĐ. Trải qua gần năm thế hệ, VNQDĐ liên tục đấu tranh cho lý tưởng Dân Tộc Độc Lập – Dân Quyền Tự Do – Dân Sinh Hạnh Phúc.

Từ ngày thành lập VNQDĐ đến nay, công cuộc đấu tranh của Đảng gắn liền với sinh mệnh của dân tộc, khởi đầu bằng cuộc kháng chiến giành độc lập với Tổng Khởi Nghĩa ngày 10/2/1930 là tiếng chuông cảnh thức toàn dân đứng lên đánh đuổi thực dân Pháp ra khỏi đất nước. Với gương hy sinh cao cả của đảng trưởng Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính và 11 Anh Hùng  tiên liệt VNQDĐ lên đoạn đầu đài tại thị xã Yên Bái đã để lại cho thế hệ mai sau một di sản yêu nước vô giá  đó là “Tinh Thần Yên Bái Bất Diệt”. 

Được hun đúc bởi tinh thần yêu nước của tiền nhân, vì độc lập dân tộc, vì tự do và hạnh phúc của đồng bào, từ năm 1945, VNQDĐ đã thành lập chiến khu từ Bắc vào Nam để chiến đấu ròng rã với tập đoàn toàn trị Cộng Sản và các chế độ độc tài quân phiệt.

Ngày 30 tháng 4 năm 1975,  đất nước bất hạnh rơi vào tay Cộng Sản, VNQDĐ tiếp tục đấu tranh giải thể chế độ độc tài CSVN để đem đến tự do dân chủ cho toàn dân.

Nay tổ quốc đang đứng trước nguy cơ diệt vong với thù trong giặc ngoài, chế độ CSVN cấu kết với quân xâm lược Bắc phương từng bước thôn tính đất nước ta biến thành quận huyện của giặc Tàu.

Trước nguy cơ đó, sự đoàn kết toàn đảng là điều tiên quyết để cứu nước, do đó vào các ngày 1,2 và 3 tháng 4 năm 2016, VNQDĐ đã thống nhất các hệ thống, hệ phái thành “MỘT VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG DUY NHẤT” nhằm tạo dựng sức mạnh và niềm tin cho đảng viên và đồng bào.

Là một Đảng tiên phong của dân tộc, hơn bao giờ hết chúng ta cần phải hy sinh nhiều hơn nữa để cùng toàn dân hợp thành tổng lực giải thể chế độ độc tài Cộng Sản và đuổi quân xâm lược Bắc phương để cứu dân cứu nước.

Nhân dịp đầu năm mới Dương Lịch 2018, kính chúc quý đồng chí lão thành, quý đồng chí đảng viên, quý anh chị em đảng tử, đảng tôn và cảm tình viên VNQDĐ trong và ngoài nước được dồi dào sức khỏe, vạn sự may mắn và thành công trên mọi mặt.

“TINH THẦN NGUYỄN THÁI HỌC, PHÓ ĐỨC CHÍNH BẤT DIỆT”

Trân trọng

Ngày 01 tháng 01 năm 2018

Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương VNQDĐ

– Lê Thành Nhân: Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành Trung Ương VNQDĐ
– Trần Tử Thanh: Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu Trung Ương VNQDĐ
– Lê Quốc Việt: Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Trung Ương VNQDĐ
– Phan Thanh Châu: Phó Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành Trung Ương VNQDĐ
– Trần Minh Vũ: Phó Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu Trung Ương VNQDĐ
– Lê Trung Khương: Phó Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành Trung Ương VNQDĐ
– Nguyễn Hồng Dũng
– Trần Việt Đạo
– Nguyễn Thiên Vân

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail