Đảng Kỳ VNQDĐ

Đảng Kỳ Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Thành kính phân ưu lão đồng chí Phan Vỹ qua đời

Việt Nam Quốc Dân Đảng
vừa nhận được tin buồn

Đồng chí lão thành Phan Vỹ
(thuộc thế hệ VNQDĐ 1945)
Bí Danh Xuân Lủng, pháp danh Tâm Hiệp

Sinh ngày 1 tháng 10 năm 1923,
 đã qua đời lúc 9:00 sáng ngày 27 tháng 5 năm 2017
(tức ngày 2 tháng 5 năm Đinh Dậu)
tại Washinton DC, Hoa Kỳ

Hưởng Thượng Thọ 94 tuổi.

Thành kính phân ưu cùng toàn thể tang quyến,
Nguyện cầu hương linh đồng chí Xuân Lũng
sớm tiêu diêu miền cực lạc.

Việt Nam Quốc Dân Đảng

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail