Đảng Kỳ VNQDĐ

Đảng Kỳ Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Thành kính phân ưu đồng chí Lê Sào Nam Chi qua đời

Việt Nam Quốc Dân Đảng
nhận được tin buồn

Đồng Chí Lê Sào Nam Chi 
Tức cựu Đại Tá  Lê Khắc Lý – 
Pháp danh Tâm Hiệp
Nguyên Tham Mưu Trưởng Quân Đoàn II Việt Nam Cộng Hòa
Nguyên Chỉ Huy Trưởng Biệt Động Quân, Quân Đoàn II VNCH
Cựu Tỉnh Trưởng Tỉnh Quảng Ngãi

Đã tạ thế ngày 12 tháng 12 năm 2017 tại Santa Ana California, Hoa Kỳ

Hưởng Thượng Thọ 85 tuổi.

Xin bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Đ/c Lê Sào Nam Chi.
Xin chân thành chia buồn cùng Bà Quả Phụ Lê Khắc Lý,
nhũ danh Lê Đoàn Lucy và toàn thể Tang quyến. Nguyện cầu hương linh 
Như Tâm Lê Khắc Lý sớm tiêu diêu nơi Miền Cực Lạc.

Việt Nam Quốc Dân Đảng

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail