Đảng Kỳ VNQDĐ

Đảng Kỳ Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Thành bộ Washington DC truy điệu lễ tưởng niệm Anh Hùng Liệt Nự Yên Báy tại chùa Di Đà, Virginia

Lễ Tưởng Niệm Và Cầu Siêu Cho Anh Hùng Liệt Nữ Yên Báy Của Thành Bộ VNQDĐ Vùng Hoa Thịnh Đốn Tại Chùa Di Đà, Virginia ngày 17/06/2017.

Các đồng chí VNQDĐ tại thành bộ Washington DC đang làn lễ cầu siêu cho Anh Hùng Liệt Nữ VNQDĐ tại chùa Di Đà, Virginia.

Bàn thờ cầu siêu cho các Anh Hùng Liệt Nữ Yên báy tại chùa Di Đà ngày 17 tháng 6, 2017

Đồng chí Trần Tử Thanh – Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu VNQDĐ và các đ/c thành bộ Washington DC đang tiếp chuyện với trù trì chùa Di Đà, Virginia

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail