Đảng Kỳ VNQDĐ

Đảng Kỳ Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Phát Thanh VNQDĐ

Buổi phát thanh đặc biệt ngày Quốc Hận 30/04 lần thứ 42 (1975-2017)

Kể từ buổi phat thanh đặc biệt Quốc Hận 30 tháng 4 năm 2017, Ban Phát Thanh VNQDĐ sẽ tiếp tục có những buổi phát thanh, truyền hình đến quý khán thính giả và các đồng chí VNQDĐ trong và ngoài nước. Dưới đây là buổi phát thanh đặc biệt tưởng niệm ngày Quốc Hận 30/04 lần thứ 42 (1975-2017) của VNQDĐ:

——————————–

Đây là buổi phát thanh VNQDĐ ngày 14 tháng 5, 2017