Đảng Kỳ VNQDĐ

Đảng Kỳ Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Cũ Theo Tháng

Phóng sự đặc biệt của SBTN về đại hội thống nhất VNQDĐ

Dưới đây là video phóng sự đặc biệt của đài SBTN  Boston về Đại Hội Toàn Đảng VNQDĐ thống nhất ngày 1,2 và 3/04/2016

Please follow and like us: