Đảng Kỳ VNQDĐ

Đảng Kỳ Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Phân ưu lão đồng chí Phan Thiệp tạ thế ngày 3 tháng 9, 2017

 

 

PHÂN ƯU


Hội Đồng Lãnh Đạo VNQDĐ
vô cùng xúc động khi nhận được tin buồn:

Lão đồng chí Phan Thiệp
Pháp danh Nguyên Tăng

     Nguyên Cựu Dân Biểu Quốc Hội Việt Nam Cộng Hoà
Nguyên giáo sư Trung Học trường Trần Quý Cáp, Hội An
Nguyên Uỷ Viên Trung Ương Việt Nam Quốc Dân Đảng Thống Nhất

Đã tạ thế ngày 03 tháng 9 năm 2017 
 tại San Jose, California, Hoa Kỳ

Hưởng thượng thọ 95 tuổi

Chúng tôi xin tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của
Lão Đồng chí Phan Thiệp, người đã tận tụy đối với lý tưởng VNQDĐ.
Xin chân thành chia buồn cùng bà quả phụ Phan Thiệp,
nhũ danh Phan Thị Minh Trang cùng toàn thể Tang Quyến.

Nguyện cầu hương linh cố đồng chí Phan Thiệp
sớm yên nghỉ trong cõi vĩnh hằng.

Hội Đồng Lãnh Đạo VNQDĐ:

Lê Thành Nhân, Trần Tử Thanh, Lê Quốc Việt,
Nguyễn Khắc Ninh, Phan Thanh Châu, Trần Minh Vũ,
Lê Trung Khương, Trần Việt Đạo, Nguyễn Thiên Vân
 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail