Ông Thăng bị kỷ luật cảnh cáo, mất ghế Bộ Chính trị

Đinh La Thăng mât ghế Bộ Chính Trị CSVN

Như tin đồn từ trước, Đinh La Thăng bị loại ra khỏi Bộ Chính Trị đảng CSVN ngày hôm mồng 7/05.  Có người hỏi còn ghế Bí Thư Thành Hồ thì sao? Theo nguyên tắc tổ chức của đảng CSVN, muốn làm Bí Thư Thành Hồ hay Hà Nội phải là Ủy Viên Bộ Chính Trị của đảng Vẹm… nay ghế UV/BCT đã bị mất thì Đinh La Thăng ra đi khỏi Bí Thư Thành Hồ là chuyện sẽ phải xẩy đến. Loại Đinh La Thăng là chặt cánh tay phải của Ba Dũng… Mục tiêu tối hậu vẫn là Nguyễn Tấn Dũng nên cuộc đánh đá hạ bệ trong nội bộ CSVN vẫn còn tiếp diễn.

Tin tức từ các báo thuộc phe CSVN trong nước:

“Sau khi nghe đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về thi hành kỷ luật đồng chí Đinh La Thăng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam; và nghe đồng chí Đinh La Thăng phát biểu ý kiến, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận kỹ, thống nhất cao với Tờ trình của Bộ Chính trị.”

Một tờ báo vẹm khác:

“Sau khi xem xét toàn diện, khách quan, cân nhắc nhiều mặt, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Đinh La Thăng bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khoá XII với tỷ lệ phiếu biểu quyết rất cao (trên 90%).

Đinh La Thăng có bị truy tố thêm nữa không như khai trừ ra khỏi Đảng hay dừng lại ở đó là một trận đấu bò trong nội bộ đảng CSVN.

Đất nước đang đứng trước nguy cơ mất nước về tay ngoại xâm.  Dân thì không còn tin gì vào đảng CSVN cầm quyền vì họ dối trá, không còn tin được nữa.  Người dân cho rằng “không nói dối không phải là đảng Cộng Sản”.  Kinh tế thì kiệt quệ, nợ công chống chất, vay vốn đầu tư thế giới không ai kém credit hơn.  Nội bộ thì dành ăn, dành làm thân khuyển mã tay sai cho ngoại bang, thanh toán lẫn nhau…

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Sáng Lập Đảng

Nguyễn Thái Học người Sáng Lập Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng