Nhận Định Tình Hình Chính Trị, Đề Ra Chủ Trương Đường Lối VNQDĐ (phần I)

Đây là bài Nhận Định Tình Hình Chính Trị, Đề ra Chủ Trương Đường Lối Việt Nam Quốc Dân Đảng trình bày trong Đại Hội, gồm có 4 phần:

– Phần I: Hướng đi của thế giới từ sau Chiến Tranh Lạnh đến nay. Trật Tự Mới Thế Giới vận hành như thế nào? những nước Cộng Sản còn sót lại và các thế lực khủng bố phá hoại Trật Tự Mới Thế Giới ra sao? Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh tây phương giải quyết thế nào để giữ được hòa bình, ổn định trên thế giới ?

– Phần II: Việt Nam đang đứng ở đâu trước sự tranh dành quyền lực của các thế lực siêu cường và đại cường Hoa Kỳ và Trung Cộng? Ảnh hưởng của Hoa Kỳ-Trung Cộng tác động lên nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam như thế nào? Muốn đấu tranh thực sự cho quê hương dân tộc thì người Việt Nam cần có lập trường như ra sao?

– Phần III: Nói về sách sách lược đấu tranh giải thể chế độ CSVN. VNQDĐ cần xác định lập trường đấu tranh kiên định của mình, phân định lằng ranh đấu tranh quốc-cộng hiện nay, nhìn ra bạn và thù. Từ đó đề ra sách lược đấu tranh phù hợp với thời đại nhằm giải thể chế độ độc tài CSVN để thiết lập một thể chế tự do dân chủ.

– Phần IV: Những lợi điểm của công cuộc thống nhất Đảng hiện nay. VNQDĐ cần phải làm gì sau Đại Hội để đẩy mạnh công cuộc thống hợp được bền vững để hưng Đảng cứu nước.

Dưới đây là Phần I: Tình Hình Thế Giới Hiện Nay, những thuận lợi và bất trắc:

Nhận Định Tình Tình Chính Trị, đề ra Chủ Trương Đường Lối VNQDĐ
Đại Hội Toàn Đảng VNQDĐ (Ngày 1,2 & 3 tháng 4, 2016)
 

I) Phần một: Tình hình thế giới hiện nay, những thuận lợi và bất trắc:

1) Tổng quan:

            Từ sau Đệ Nhị Thế Chiến 1945, thế giới đi vào cuộc Chiến Tranh Lạnh giữa hai khối Tự Do và Cộng Sản (CS) đối đầu quyết liệt. Với tham vọng nhuộm đỏ thế giới, phe Cộng Sản đã giết chết đến hằng trăm triệu người, nhiều hơn số người chết trong đệ I và đệ II thế chiến cộng lại.

            Ý thức hệ Cộng Sản với chủ thuyết Marx-Lenin ảo tưởng, tà đạo, độc ác không thực tâm phục vụ con người mà chỉ phục vụ cho tham vọng của đảng Cộng Sản, cho nên không được người dân hưởng ứng, vì thế hàng loạt các nước theo chế độ Cộng Sản bị dân chúng đứng lên truất quyền lãnh đạo. Thành trì Cộng Sản Liên-Xô sụp đổ vào cuối tháng 12/1991, khối Tự Do chiến thắng đã đưa thế giới từ lưỡng cực đối đầu sang đơn cực đa tâm và đứng đầu là Hoa Kỳ (HK).
            Để ổn định trật tự thế giới sau thời Chiến Tranh Lạnh, HK và các quốc gia tự do tây phương chủ trương đem lại Trật Tự Mới Thế Giới (New World Order) bằng chiến lược Toàn Cầu Hóa (Globalization).
            Toàn Cầu Hóa chủ trương: Toàn Cầu Hoá  Kinh Tế (Globalization of Economic), Toàn Cầu Hoá Chính Trị (Globalization of Politics), Toàn Cầu Hoá Văn Hóa (Globalization of Culture) và Toàn Cầu Hoá Luật Pháp (Globalization of Law). Trong bốn phạm trù này, kinh tế thị trường tự do và chính trị dân chủ là hai mũi xung kích mở đường cho tiến trình Toàn Cầu Hóa. 

Đồng chí Lê Thành Nhân đang đọc tham luận chính trị tại Đại Hội Toàn Đảng VNQDĐ (1,2 & 3 tháng 4, 2016)

            Nói nôn na, Toàn Cầu Hóa là chiến lược nhằm chuyển đổi các nước độc tài cộng sản còn sót lại hoặc độc tài quân phiệt trở thành tự do dân chủ, tham gia vào trật tự mới thế giới, cùng nhau chung sống hòa bình, giao thương, hợp tác và phát triển để nâng cao đời sống và đem lại tự do, ấm no và hạnh phúc con người. Các nước vừa thoát ra khỏi chế độ Cộng Sản ở Đông Âu và Trung Á lần lượt gia nhập Toàn Cầu Hóa. Trong đó có những nước nhanh chóng phát triển, bắt kịp với các nước văn minh tây phương, điển hình  như Ba Lan, Tiệp Khắc.

            Trong thập niên cuối của thế kỷ 20, Toàn Cầu Hoá đang vận hành trên con đường đầy triển vọng, các quốc gia sống trong hoà bình, giao thương, hợp tác đã xoá bỏ ranh giới thuế quan như các nước châu Âu. Thế nhưng, Toàn Cầu Hóa bị thách thức nghiêm trọng từ cuộc khủng bố của quân Hồi Giáo cực đoan al-Qaeda vào HK vào ngày  9 tháng 11, 2001, còn gọi là biến cố 911.
            Cùng với các thế lực khủng bố Hồi Giáo cực đoan, một số quốc gia không chịu lấy bài học đau thương của Cộng Sản làm kinh nghiệm để thay đổi chế độ, vẫn  ngoan cố ôm thây ma Cộng Sản, mục đích để bám quyền. Đứng đầu là Trung Cộng (TC) đến Việt Nam (VN), Cuba, Bắc Hàn vẫn tiếp tục tham vọng tiến lên chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa chống lại Toàn Cầu Hóa.           
            Nếu các quốc gia trong khối tự do không đoàn kết và có sách lược tối ưu thì Toàn Cầu Hóa sẽ bị phá vỡ và thế giới có thể lâm vào cơn lốc đại chiến thứ Ba, đó là tai họa khôn lường cho nhân loại!

2) Sự biến dạng của các nước Cộng Sản còn sót lại để phá hoại Toàn Cầu Hóa:    

Ngày nay, trước thế kỷ thứ 21, rõ ràng thế giới lại chia làm hai, một bên chủ trương Toàn Cầu Hóa và bên kia quyết phá vỡ Toàn Cầu Hóa để tranh bá quyền.

            Cộng Sản Trung Hoa (Trung Cộng-TC) và Cộng Sản Việt Nam (CSVN) vẫn còn nằm trong nôi Cộng Sản, họ liên kết gắn bó với nhau như bóng với hình. TC và CSVN biết rằng chủ thuyết Marx-Lenin không còn giá trị, bị người dân ghét bỏ, bị thế giới lên án là “tội ác nhân loại”, không còn xử dụng để làm công cụ tuyên truyền lừa bịp được nữa, nhưng vì đam mê quyền lực, nên chúng đã biến dạng dùng tư tưởng Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh để lừa bịp người dân.
            Tư tưởng Mao chỉ là mớ lý thuyết hỗn tạp sặc mùi Marx-Lenin, pha trộn với triết lý Khổng Tử sinh ra thuyết Ba Đại Diện, phát khởi từ thời Giang Trạch Dân, nay đến Tập Cận Bình ngày đêm hoang tưởng về “Giấc Mơ Trung Hoa”. Thật ra, thuyết Ba Đại Diện là hiện thân của chủ nghĩa dân tộc cực đoan bành trướng Đại Hán trước thời đại mới.
            Còn CSVN đẻ ra sản phẩm “tư tưởng Hồ Chí Minh”, sự thật Hồ Chí Minh không có tư tưởng gì cả. “Tư tưởng HCM” mà CSVN đang tung hô là sự góp nhặt những lời nói của một số vĩ nhân trên thế giới, lồng vào lý thuyết Marx-Lenin, thêm vào một vài câu thơ của Nguyễn Trãi, một vài ý tưởng các nhà cách mạng Việt Nam. Chúng nhập nhằng đánh lận con đen từ một tên tay sai Cộng Sản Hồ Chí Minh đã từng gây bao nhiêu tội ác cho đồng bào biến thành người yêu nước theo tinh thần dân tộc.
            Trên mặt khủng hoảng lý thuyết, TC và CSVN biến dạng như thế để tồn tại. Nhưng về tổ chức, đường lối hành động, chính sách cai trị thì họ vẫn rập khuôn Cộng Sản nguyên thủy từ thượng tầng trung ương đến hạ tầng cơ sở. Càng ngày càng tinh vi hơn, hung bạo hơn, như hiện nay có thêm bộ phận “côn đồ” trị, nghĩa là chính quyền giả dạng côn đồ để hành hung và cướp đoạt tài sản người dân.

            Cộng Sản Liên Xô đã từ bỏ chủ nghĩa cộng sản Marx-Lenin, nhưng tổng thống Putin của Nga với đầu óc quốc gia cực đoan, cai trị theo kiểu lãnh đạo tình báo KGB nên nhanh chóng thay thế vị thế của Lenin ngày nào. Putin khích động lòng tự hào dân tộc, cho rằng dân tộc Nga đã một thời huy hoàng không thua kém các nước châu Âu, từng dẫn dắt nửa thế giới đối đầu với phe tự do, tôn sùng Putin làm lãnh chúa. Putin cai trị độc tài, chà đạp luật pháp, đàn áp tự do báo chí, bỏ tù và thủ tiêu bất cứ ai phản đối hay cản đường đi ông ta. Từ đó dẫn dắt dân Nga đi đến những cuộc xâm lăng quân sự chống lại Toàn Cầu Hóa. Càng ngày, Putin lún sâu vào con đường phá hoại, gần đây còn tuyên bố khiêu khích rằng Hoa Kỳ và các đồng minh Tây Phương là “mối đe dọa” đối với nước Nga.

            Bắc Hàn và Cuba là hai con rối của TC và Nga tại  tại Đông Bắc Á và Nam Mỹ, họ không phải là trở lực chính, nhưng là những tên tay sai manh động trong khu vực. Hiện nay Bắc Hàn đang vùng vẫy quấy phá thử bom nguyên tử mục đích mặc cả các nước tự do xin cứu đói, còn Cuba thì đang đấu dịu với Hoa Kỳ và các nước Tây Phương để xin viện trợ, nhất là việc TT Barack Obama vừa viếng thăm Cuba đã thay đổi khá nhiều cho phe đấu tranh dân chủ.

            Đặc biệt, tất cả các nước trên đều tự thú nhận kinh tế tập trung của Cộng Sản là thất bại thê thảm nên chạy theo con đường kinh tế thị trường tự do để kiếm lợi. Nhưng đó chính là tử lộ để “diễn biến hoà bình” xâm nhập mà chúng ngày đêm rất đề phòng và nơm nớp lo sợ.

3) Âm mưu phá vỡ Toàn Cầu Hóa của họ như thế nào?

            TC, Nga, và các nước cộng sản còn sót lại không biết có bí mật bắt tay với khủng bố Hồi Giáo hay không? Nhưng những hành động của họ có chung một mục đích là làm suy yếu tiềm lực của HK và đồng minh Tây Phương để chiếm ưu thế trên toàn cầu.

            Với quân khủng bố: Kể từ năm 2001 trở lại đây, liên tiếp mở những đợt khủng bố ở Mỹ, các nước  châu Âu, châu Á, châu Phi, gần đây nhất là tại phi trường Bruxelles làm cho tình hình khủng bố càng ngày càng trở nên căng thẳng. Mục đích của khủng bố làm cho tinh thần dân chúng hoang mang lo sợ, thị trường chứng khoán trồi sụt, tiêu hao ngân sách đề phòng khủng bố trong nội địa.  Và nhất là phải đưa quân đến các chiến trường xa xôi như Trung Đông, Afghanistan để diệt quân khủng bố vô cùng tốn kém ngân quỹ quốc gia.
            Với TC: Giới quan sát quốc tế  cho rằng Bắc Kinh đang xử dụng “quyền lực thông minh”, thứ quyền lực kết hợp quân sự, ngoại giao, thương mại và viện trợ một cách nhuần nhuyễn, đưa ra một sách lược hành động mang lại thắng lợi nhất định. Tuy vậy, nhìn vào sự xâm lăng thâm độc của TC đối với Việt Nam đủ chứng minh “quyền lực thông minh” là âm mưu bành trướng cực kỳ nguy hiểm.

            Qua sách lược “quyền lực thông minh”, TC chia rẽ các nước trong khối ASIAN để dễ bề thôn tính Biển Đông nhằm thách thức ảnh hưởng của HK về quân sự, kinh tế và chính trị đối với châu Á.

            Tham vọng hơn nữa, TC cũng chứng tỏ là một đàn anh kinh tế, trong Hội nghị thượng đỉnh APEC năm 2014 tại Bắc Kinh, với mưu đồ bành trướng chuỗi địa lý chạy dài từ Á sang Âu, Tập Cận Bình tuyên bố sáng lập “Một vành đai, Một con đường” (vành đai là vành đai kinh tế xuyên suốt Á-Âu, và con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21). Đồng thời, TC đứng ra thành lập ngân hàng Đầu Tư Cơ Sở Hạ Tầng Châu Á AIIB để cung cấp tài chánh cho dự án này và nay đã có 57 nước tham gia.
            Ở đâu thấy HK và các nước tây phương sơ hở, thì TC nhanh chóng chen chân vào dùng “quyền lực thông minh” để chi phối chính trị, như ở Pakistan, châu Phi, gần đây nhất TC đầu tư 600 tỉ Mỹ kim vào Iran, một nước vừa mới được HK và các nước tây phương bỏ cấm vận vào tháng 01/2016 để đổi lấy Iran không phát triển vũ khí nguyên tử.

            Với Nga: Trong khi ở châu Á và Thái Bình Dương thì TC hung hăng chiếm Biển Đông, càng ngày càng tỏ rõ quyết tâm xâm lược, nhất là trong những ngày gần đây chúng đặt hỏa tiễn địa đối không, điều máy bay, tàu chiến đến đảo Hoàng Sa. TC muốn đẩy HK ra khỏi khu vực châu Á, đòi chia đôi biển Thái Bình Dương; thì ở châu Âu, Nga xâm lăng các quốc gia lân bang ở Trung Á, đặc biệt chiếm Crimea năm 2014, mở rộng chiến tranh ở miền Đông Ukraine để uy hiếp các nước châu Âu, đưa quân tham chiến Syria để yểm trợ nhà độc tài Assad,  tạo nên cuộc khủng hoảng tị nạn to lớn cho các nước châu Âu và làm cho vùng Trung Đông vốn là lò lửa giữa Do Thái và Palestine nay trở nên nguy hiểm hơn nữa.

            Bắc Kinh và Moskva bắt tay nhau muốn vẽ lại bản đồ trật tự thế giới, liên hoàn mở nhiều mặt trận quân sự, kinh tế, ngoại giao làm suy yếu tiềm lực của HK và đồng minh. Bên trời Đông thì TC dùng sách lược “tằm ăn dâu” lấn chiếm Biển Đông. Phía trời Tây và vùng Vịnh, Nga táo bạo hơn mở các mặt trận quân sự xâm lăng. TC và Nga đang đồng minh đối đầu với HK nhằm phá vỡ sách lược Toàn Câu Hóa.

4) Hoa Kỳ và đồng minh ngăn chận các âm mưu phá vỡ Toàn Cầu Hóa như thế nào?

            Đối với quân khủng bố: Vào những năm đầu phát động cuộc chiến, Mỹ và đồng minh chiến thắng dễ dàng trên các mặt trận, kể cả việc lùng diệt trùm khủng bố Bin Laden ẩn náu sâu kín trong lãnh thổ Pakistan…Nhưng về lâu dài, cuộc chiến đưa quân viễn chinh đến Iraq và Afghanistan qua tốn kém đến nỗi nền kinh tế HK đã kiệt quệ vào năm 2008, nên HK phải thay đổi chiến thuật bằng cách cách chia xẻ trách nhiệm với các quốc gia đồng minh, lần lượt rút quân nhằm giảm chi phí chiến tranh để phục hồi kinh tế. Rút kinh nghiệm chiến tranh Việt Nam, HK rút quân nhưng tiếp tục yểm trợ đầy đủ về cố vấn, huấn luyện quân sự, trang bị vũ khí cho Iraq và Afghanistan đủ khả năng chống lại quân khủng bố, đặc biệt điều động không quân và máy bay không người lái liên tục dội bom phá vỡ sào huyệt và đã giết nhiều tên trùm khủng bố nguy hiểm, như trong ngày 25 tháng 03 vừa rồi Mỹ đã tiêu diệt al-Qaduli nhân vật số 2 của nhà nước Hồi Giáo

            Đối với nước Nga: Putin chủ trương dùng chiến tranh xâm lược ở miền Đông Ukraine mục đích lôi kéo HK và các nước châu Âu vào cuộc chiến. Biết được mưu đồ của Putin, HK không dại gì đi vào cái bẩy mà Putin đã giăng sẵn, tránh trực diện đối đầu, nhưng đánh vào tử huyệt nước Nga bằng đòn trừng phạt kinh tế, chủ yếu nhắm vào xuất khẩu dầu lửa và khí đốt.

            Nhược điểm chí tử của Nga là một nửa ngân sách quốc gia nhờ vào nguồn lợi xuất khẩu dầu lửa và khí đốt, cho nên trước hết HK vô hiệu hóa “xuất khẩu dầu khí” của Nga bằng kỹ thuật khai thác dầu đá phiến và gia tăng mức sản xuất dầu nội địa, làm cho giá dầu hạ thấp tối đa, đã làm cho  nền kinh tế của Nga bị khốn đốn. Khi nền kinh tế bị kiệt quệ, nếu muốn tiếp tục chiến tranh, bắt buộc Putin phải đánh thuế cao vào người dân. Người dân Nga vừa mới thoát khỏi hiểm họa Cộng Sản, đời sống vật chất còn thiếu thốn mà bị đánh thuế cao chắc chắn sẽ không ủng hộ cho Putin trong kỳ bầu cử tới.  Cho dù một nhân vật nào lên nắm chính quyền, nước Nga bắt buộc phải thu hồi chiến tranh nếu muốn sống còn.

            Đối với TC: sau một thời gian theo kế hoạch của Đặng Tiểu Bình “Mèo trắng hay mèo đen không quan trọng, miễn là nó bắt được chuột”, Bắc Kinh mở cửa giao thương với các nước tây phương. Lợi dụng thị trường nhân công rẻ, hàng loạt các công ty tư bản ồ ạt vào Trung Hoa để đầu tư kiếm lời. Do đó, TC đã trở thành trung tâm sản xuất hàng hóa tiêu thụ bán ra khắp thế giới, nhờ đó có nền kinh tế thứ hai sau HK.
            Sự lớn mạnh không bình thường của một quốc gia với dân số 1.4 tỉ người nằm trong tay tập đoàn cai trị tham vọng “bá quyền” là một tai họa cho thế giới, cho nên nhiều bình luận gia trên thế giới đều cho rằng “Trung Quốc là mối đe dọa hòa bình cho thế kỷ 21”. Có thể nói rằng, hiện nay TC là nước dẫn đầu trong việc phá vỡ chiến lược Toàn Cầu Hóa, mặt trận chính của TC là chiếm Biển Đông.

            Mặc dù đầy tham vọng, nhưng nay TC đã chấm dứt thời kỳ “30 năm vinh quang” về phát triển kinh tế. Trong hai năm vừa qua nền tăng trưởng kinh tế của TC xuống thấp nhất chưa từng thấy trong 25 năm qua, thị trường chứng khoáng liên tục tuột giá khó kiểm soát, đồng Nhân Dân Tệ bị mất giá, môi trường sống bị ô nhiễm trầm trọng, thị trường bất động sản bị phá sản, các công ty quốc doanh thua lỗ. Chính trị nội địa bất ổn, Tân Cương, Tây Tạng đòi ly khai, Đài Loan đòi độc lập, Hồng Kông đòi cơ chế tự trị… Đó là những dấu hiệu cho thấy TC đang ở thời kỳ suy thoái về kinh tế lẫn chính trị, không thể “vung tay quá trán.”

            Đối sách của HK chận đứng mộng bành trướng của TC là “xoay trục châu Á”, liên minh chặt chẽ trục đồng minh Mỹ-Nhật-Hàn để bao vây TC phía Đông Bắc Thái Bình Dương, thắt chặt đồng minh với Ấn Độ để làm chủ Ấn Độ Dương và chận đứng TC về phía Tây Nam. Lập nhiều căn cứ quân sự trên các các quốc gia đồng minh truyền thống Phillipines, Thái Lan, Singapore. Viện trợ quân sự cho các nước đồng minh mới như Indonesia, Mã Lai và Miến Điện để bao vây TC ở Đông Nam Á. Vòng ngoài, Mỹ liên kết chặt chẽ với Úc Đại Lợi, điều động 2500 Thủy Quân Lục Chiến  và máy bay ném bom chiến lược B52 đồn trú trên lãnh thổ Úc. Cuối tháng 3 vừa rồi, Tư Lệnh Lực Lượng Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương, Đô đốc Harry Harris đề nghị thành lập liên minh Mỹ-Nhật-Úc-Ấn để kẹp chặt TC ở Biển Đông. Và hiện nay Mỹ đang cố gắng lôi kéo CSVN về phe mình, nếu được thì đó là một thắng lợi nhất định ở Biển Đông.

5) Nhận định:

            Mặc dù quân khủng bố chưa tiêu diệt hết, nhưng Hoa Kỳ đã thay đổi chiến lược chống khủng bố hiệu quả, tránh tác hại đến nên kinh tế. Đối với Nga, trừng phạt kinh tế đã làm cho Nga kiệt quệ. Đối với TC, HK cũng có những đối sách ngăn chận hữu hiệu và đang đánh TC trên mặt trận kinh tế, nếu đà xuống dốc kinh tế của TC kéo dài như hiện nay thì chắc chắn TC cũng cùng chung số phận với Nga.

            Hơn thế nữa, trong các năm gần đây,  biên giới của Toàn Cầu Hóa càng ngày càng mở rộng, nhiều nước dưới chế độ độc tài đã chuyển sang dân chủ như cuộc cách mạng Hoa Lài ở Tunisia, Ai Cập, Libya và chiến thắng bầu cử dân chủ của của bà Aung San Suu Kyi tại Miến Điện. Đặc biệt nhất là nền kinh tế HK phục hồi vững mạnh, là một bằng chứng hùng hồn âm mưu phá vỡ Toàn Cầu Hóa của Nga, TC và khủng bố Hồi giáo đang thất bại.
Thế giới chúng ta đang sống, nhân loại đang chuyển động trên hướng đi của Toàn Cầu Hóa, những thuận lợi và trở lực đã được trình bày, phần kế tiếp chúng ta phân tích tình hình Việt Nam hiện nay.

Bấm vào đọc tiếp phần II: Tình Hình Việt Nam hiện nay

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Sáng Lập Đảng

Nguyễn Thái Học người Sáng Lập Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng