LỬA YÊN BÁI

Mưỡu:

Ngọn cờ chính nghĩa nêu cao
Thắp lên ngọn lửa khơi vào buồng tim
Tình yêu Tổ Quốc thiêng liêng
Là hồn dân tộc giữ gìn non sông

Hát Nói:

Hương trầm khói tỏa
Nén tâm hương khấu tạ tiền nhân
Một lòng vì nước vì dân
Tổng Khởi Nghĩa không thành nhưng danh bất tử
Cuộc Cách Mạng dựng xây nền dân chủ
Đem Tự Do, Độc Lập phá xiềng gông
Xương máu đào tô thắm đẹp non sông
Thắp ngọn lửa kiêu hùng Yên Bái
Chết Vì Nước cho cõi lòng thư thái
Giòng máu thiêng còn chảy mãi nghìn sau
Tình yêu non nước nhiệm màu

Xuân Mai
Thơ Ca Trù

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Sáng Lập Đảng

Nguyễn Thái Học người Sáng Lập Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng