Đảng Kỳ VNQDĐ

Đảng Kỳ Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Lời tuyên thệ các đồng chí về tham dự đồng tâm “thống nhất VNQDĐ”

Lời tuyên thệ của tất cả đảng viên VNQDĐ về tham dự Đại Hội Toàn Đảng VNQDĐ ngày 1,2 và 3 tháng 4, 2016 quyết tâm thống nhất VNQDĐ:


NGHI THỨC TUYÊN BỐ THỐNG NHẤT VNQDĐ 

Trân trọng kính mời Quý Đc lão thành, quý đồng chí niên trưởng và toàn thể quý đồng chí hiện diện trong hội trường này, cùng đứng dậy để tham dự Nghi thức tuyên bố chấm dứt sinh hoạt của các hệ thống, các cơ sở độc lập, và các đồng chí sinh hoạt riêng lẻ.
–  Trong giờ phút thiêng liêng của ngày Đại Hội Toàn Đảng VNQDĐ,
– Trước Hồn Thiêng Sông Núi,
– Trước Đảng Kỳ Sao Trắng,
– Trước di ảnh Cố Đảng Trưởng, Anh Hùng Dân Tộc Nguyễn Thái Học, Trước Anh Linh của các đồng chí Việt Nam Quốc Dân Đảng Tiên Liệt;
–  Hôm nay ngày 2 tháng Tư năm 2016 Dương Lịch, tức ngày  tháng 25  tháng 2 năm  Bính Thân, Âm Lịch,
–  Đại Hội Toàn Đảng VNQDĐ đã đồng tâm thống hợp toàn bộ các hệ thống, các cơ sở độc lập, các đồng chí sinh hoạt riêng lẻ. Nay, Anh, Chị Em đảng viên chúng tôi xin long trọng tuyên bố:
“Kể từ giờ phút này, VNQDĐ đã chính thức và hoàn toàn thống nhất về một mối, chấm dứt tất cả mọi sinh hoạt đơn lẻ. Toàn thể đảng viên Việt Quốc chỉ sinh hoạt dưới một tổ chức duy nhất:
“Việt Nam Quốc Dân Đảng”.
 Xin thề!  Xin thề! Xin Thề

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail