Đảng Kỳ VNQDĐ

Đảng Kỳ Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Lịch Sử Đấu Tranh Cận Đại – Việt Nam Quốc Dân Đảng (32)

Cuốn “Lịch Sử Đấu Tranh Cận Đại – Việt Nam Quốc Dân Đảng” của cụ Hoàng Văn Đào là một tài liệu lịch sử sống về công cuộc đấu tranh cận đại của Việt Nam Quốc Dân Đảng, website http://www.vietquoc.org sẽ lần lượt phổ biến rộng rãi đến người Việt trong và ngoài nước để thấy sự thật của lịch sử. Dưới đây là Thiên Thứ Ba (1940-1946)/Chương IX: “VNQDĐ tổ chức các chiến khu chống thực dân Pháp và Cộng Sản” (phần 8)

Thiên Thứ Ba (1940-1946)

CHƯƠNG IX: VNQDĐ tổ chức các chiến khu chống thực dân Pháp và Cộng Sản”(phần 8)

ĐỆ THẤT KHU ĐẢNG BỘ TỪ CUỐI 1946 ĐẾN 1948.

Cuối 1946 sang đầu năm 1947, tất cả lớp cán bộ nòng cốt của VNQDĐ trốn tránh từ Quảng Trị trở vào, đã tìm liên lạc với nhau, qua lão đồng chí Phan Văn Kinh (24) và Bác sĩ Bửu Hiệp (25). Quy tụ về Huế, tham gia vào công cuộc tổ chức nền hành chính Tỉnh, Quận, Xã… Còn những cán bộ đã quá công khai biết rõ tên tuổi, thời hoạt động về báo chí. Và hai tổ chức được thành lập ngay ở cố đô Huế: củng cố Đệ Thất Khu Đảng bộ và Tỉnh Đảng bộ Thừa Thiên, tổ chức tuần báo “Sóng Mới” làm tiếng nói của Đệ Thất Khu Đảng bộ.

Về công tác nội bộ, thì sau khi được biết rõ cái chết của hai đồng chí Võ Tài và Phan Kích Nam, các anh em đều cử Phan Văn Kinh và Bửu Hiệp đảm trách thay thế. Sự phụ tá trong công tác trên còn có các chiến sĩ: Phạm Như Phiên, Trần Kim Hải, Nguyễn Mạnh Huyền, Vĩnh Thọ, Nguyễn Lương, Nguyễn Khoa Toàn… nhiệt liệt hoạt động.   Về sinh hoạt của Tuần báo “Sóng Mới” do các chiến sĩ: Phan Quang Bổng, Lê Hữu Khải, Phan Ngô tức Ảo Giản, Phan Khoang, Phan Thông, Thành Danh, Nguyễn Quốc Trị phụ trách.

 Việc làm tuy hết sức thận trọng, nhưng nhà cầm quyền Pháp-Việt thời ấy hết sức làm khó dễ, có thể nguy hại đến tính mạng là khác, rút cuộc cơ quan an ninh của Pháp do Gióc-Danh (Georgin) và Trần Trọng Sanh cũng đành làm ngơ cho các chiến sĩ hoạt động, miễn là đừng có chửi bới chúng nhiều! Nói vậy thôi, nội dung Tuần báo “Sóng Mới” cũng vẫn làm cho bên phía Pháp cũng như Việt ra lệnh đóng cửa 3 tháng. Hội trưởng Hội đồng Chấp chánh Trần Văn Lý ký nghị định cho tái bản, Cao Ủy Pháp Lebris lại ra lệnh đóng cửa, và còn cho mật thám Pháp khủng bố Phan Quang Bổng.

Nhờ có các tổ chức nói trên, anh em VQ Đệ Thất Khu Đảng bộ lại có dịp liên lạc với Trung Ương Hà Nội, tiếp tục sinh hoạt trong những năm kế tiếp. (26)

====================================

Ghi chú:

(24) Phan Văn Kinh là Chủ nhiệm Đệ Thất Khu Đảng bộ. Năm 1955, trốn sang Cam Bốt, rồi tạ thế tại đấy. Năm 1964, các chiến sĩ VQ tổ chức lễ truy điệu tại Sài Gòn. Phan Quang Bổng có câu đối khóc như sau:  

 “Nơi Thần Kinh góp mặt tài năng, bỏ đường danh lợi, theo tiếng nhân quyền, Cộng Sản, Thực Dân từng trợn mắt;

Đất Cam Bốt tránh bầy ác quỷ, nuốt hận giang sơn, gửi thân khách địa, Kiều Bào, Việt Quốc chạnh đau lòng.”

(25) Bác sĩ Bửu Hiệp nguyên trước là đảng viên ĐVQDĐ, sau gia nhập vào VNQDĐ. Bị CS sát hại ở Huế vào khoảng năm 1952.  

(26) Bổ khuyết về “Đệ Thất Chiến Khu” theo tài liệu của cố đồng chí Nguyễn Ân và một số chiến hữu có liên hệ.

[Bấm Vào Đọc Bài Trước]

[Bấm Vào Đọc Chương Kế]

Please follow and like us: