Đảng Kỳ VNQDĐ

Đảng Kỳ Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

KHÓC anh LÊ HƯNG

Kính dâng hương linh Đc Lê Hưng

Nhận được tin lòng bàng hoàng sửng sốt
Tim nhói đau tan nát cả linh hồn
Như trần gian vừa xụp đổ quay cuồng
Như trái đất nổ tung ngàn mảnh vụn. 

Giữa lúc quê hương trầm luân nguy khốn
Hàng triệu dân lành thống khổ đau thương
Tài trí Anh giặc khiếp sợ kinh hồn
Với chính khí quyết diệt loài cộng đỏ. 

Thuở thiếu thời Anh bôn ba đây đó
Ðến bạc đầu vẫn chẳng ngại xông pha
Hiến thân mình cho lý tưởng nở hoa
Cho xứ Việt sớm qua cơn bĩ cực. 

Anh ra đi hồn thiêng còn phảng phất
Hãy yên lòng còn có chúng tôi đây
Nối chí Anh  –  Hoa Việt Quốc nở đầy
Trên quê Mẹ ngát hương tình Yên –Bái. 

Ý quốc ngày 11/11/2002

Kính bái
Vũ Nguyên Sơn

Please follow and like us: