Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực ứng phó thiên tai

USAID viết tắt là United States Agency for International Development có nghĩa là Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế của Hoa Kỳ. Trước năm 1975 cơ quan này có mặt khắp tại các tỉnh miền Nam Việt Nam, là một đơn vị thuộc chính phủ Liên Bang Hoa Kỳ được giao việc điều hành viện trợ dân sự cho nước ngoài.
Mở đầu do TT John F. Kennedy đứng ra thành lập USAID năm 1961, kết hợp từ một số cơ quan tiền nhiệm để xúc tiến các chương trình ngoại viện do Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua. Hằng năm Quốc hội lại cập nhật hóa các điều luật chỉ định những khoản ngân sách viện trợ. Về mặt pháp lý, USAID là một cơ quan độc lập nhưng hoạt động của cơ quan này chiếu theo chính sách đối ngoại của Phủ Tổng thống, Bộ Ngoại giao và Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ.
USAID đến Việt Nam từ năm 1989 lúc đó giúp đỡ cho những người bị tật nguyền…nay USAID đã viện trợ cho VN gần 400 triệu USD cho nhiều dự án khác nhau:  giáo dục, y tế, hành chánh công quyền, thiên tai bảo lụt… Một nạn nhân bị lũ lụt tại Hà Tĩnh đã phát biểu cảm tưởng với cơ quan USAID như sau:
….Ông Lê Tập ở Hương Khê, xã bị thiệt hại nặng nề nhất trong lũ lụt trên địa bàn tỉnh Hà Tỉnh, nói rằng: “Hoa Kỳ quan tâm đến người dân bị tổn thương của Việt Nam đã từ rất lâu. Lần này Hà Tĩnh bị lũ lụt rất lớn, nặng nề nhất là tại Hương Khê. Hương Khê nằm trong số được cấp các thùng hàng USAID. Bà con có thể nói là rất cám ơn, và cảm thấy rằng một đất nước giàu mạnh như Hoa Kỳ mà quan tâm đến người dân ở địa phương thì họ rất quý mến và biết ơn.”….

Nhà nước Cộng sản thường nghi ngờ nhân viên USAID là CIA nên rất lo sợ… dưới đây là một hoạt động của USAID cứu lụt miền Trung tại Việt Nam vừa rồi:

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) hôm 28/9 đã khởi động dự án Tăng cường Khả năng Chống Thiên tai tại miền Trung Việt Nam giai đoạn II.

Với khoản tài trợ 1,54 triệu đôla, dự án giai đoạn II dự kiến sẽ có 37.000 người hưởng lợi trực tiếp và 200.000 người hưởng lợi gián tiếp tại 4 tỉnh mục tiêu là Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Quảng Trị thông qua các hoạt động hỗ trợ người dân chuẩn bị tốt hơn để sẵn sàng ứng phó thiên tai, theo tin của tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội.
Dự án có áp dụng phương pháp tiếp cận dựa vào cộng đồng để giúp người dân tăng cường khả năng chống chọi thiên tai.

Các tổ chức trong liên minh thực hiện dựa án sẽ tiếp tục hỗ trợ nâng cấp các hệ thống cảnh báo sớm, nâng cao nhận thức về chuẩn bị sẵn sàng ứng phó thiên tai, tiến hành tập huấn về sơ cứu và tìm kiếm cứu nạn.

Dự án giai đoạn II này sẽ do Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ thực hiện cùng với liên minh gồm 5 tổ chức: Hội Hồng Thập Tự Việt Nam, Plan International, HelpAge International, Catholic Relief Services và Save the Children.

Từ năm 2000, Văn phòng Trợ giúp Thiên tai Nước ngoài Hoa Kỳ thuộc USAID đã cung cấp hơn 20 triệu đôla để giúp đáp ứng các nhu cầu ứng phó khẩn cấp và các hoạt động do rủi ro thiên tai tại Việt Nam.

Việt Nam vẫn là quốc gia dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều rủi ro thiên tai do thời tiết và tác động của biến đổi khí hậu gây ra, ví dụ như lũ lụt. Cơn bão Doksuri gần đây cho thấy rõ tầm quan trọng của công tác chuẩn bị sẵn sàng cũng như khả năng ứng phó thiên tai hiệu quả.

Theo Chương trình Phát triển LHQ tại Việt Nam (UNDP), trong 10 năm qua thiên tai đã cướp đi sinh mạng của 7,500 người Việt và ước thiệt hại khoảng 40,800 tỷ đồng VN. Những thiệt hại do lũ lụt quét và sạt lở đất thường gây ra ảnh hưởng tới các khu vực miền núi hẻo lánh và nghèo nhất của đất nước, nơi rất nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Tin VOA

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Sáng Lập Đảng

Nguyễn Thái Học người Sáng Lập Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng