Đảng Kỳ VNQDĐ

Đảng Kỳ Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Điếu Văn Truy Điệu các Anh Hùng Dân Tộc hy sinh tại Guyane Nam Mỹ

Dưới đây là bài Điếu Văn Truy Điệu các anh hùng dân tộc nói chung và 325 tiên liệt, VNQDĐ nói riêng đã bỏ mình tại Guyane, Nam Mỹ đã đọc trong lễ Truy Điệu và Cầu Nguyện ngày 04/12/2011

Lão đồng chí Thanh Sơn đang đọc điếu văn

Điếu Văn Truy Điệu

các Anh Hùng Dân Tộc đã hy sinh tại Guyane, Nam Mỹ

sau ngày Tổng Khởi Nghĩa 10-02-1930 do VNQDĐ lãnh đạo.

Dân tộc Việt sống hiền hòa trên dãi đất thân yêu hình cong như chữ “S” bên bờ Thái Bình Dương, bổng dưng, quân thực dân Pháp kéo đến dày xéo quê hương, giòng Lạc Hồng đắm chìm trong khói lửa điêu linh. Dân Việt nô lệ làm thân trâu ngựa khổ đau trăm bề, vua quan bất lực cúi đầu trước họa xâm lăng.

Than ôi!

Đất nước lầm than,dân tình khốn khổ, tổ quốc lâm nguy!

Bao sĩ phu yêu nước đứng lên quyết dành chủ quyền cho dân Việt:

Nhà yêu nước Thủ Khoa Huân, Nguyễn Trung Trực mộ binh đuổi giặc giành lại Nam Kỳ

Liệt sĩ Phạm Hồng Thái trầm mình xuống sông Châu Giang đền nợ nước sau khi quyết sống chết với tên đao phủ toàn quyền Đông Dương;

Nhà yêu nước Hoàng Hoa Thám dựng cờ khởi nghĩa rừng thiêng Yến Thế bao phen làm cho thực dân Pháp chùn chân trước sức quất khởi giòng giống Lạc Hồng;

Nhà cách mạng Phan Bội Châu xuất dương xuôi ngược tìm đường cứu dân, cứu nước;

Chí sĩ Phan Chu Trinh bôn ba hải ngoại tìm lối khai trí dân Nam.

Ôi! bao nhiêu anh hùng vị quốc vong thân, lòng yêu nước toàn dân trỗi dậy như trào dâng thác lũ.

Ngày 25-12-1927,  thành lập Việt Nam Quốc Dân Đảng nguyện đem thân mình cứu thoát đồng bào, dành lại giang sơn. Đảng trưởng Nguyễn Thái Học sáng ngời như Minh Châu Trời Đông, người đứng lên hiệu triệu toàn dân đánh đuổi thực dân Pháp dành chủ quyền dân tộc, giải thoát  gông cùm cho đồng bào.

Các đồng chí hưởng ứng lời hiệu triệu, quyết theo VNQDĐ thực hiện lý tưởng Dân Tộc Độc Lập – Dân Quyền Tự Do- Dân Sinh Hạnh Phúc, nguyện đem mạng sống  đền ơn tri ngộ quốc dân, cứu thoát đồng bào, dành độc lập cho dân tộc.

Ngày 10-02-1930,Tổng Nỗi Dậy quật khởi đuổi quân Pháp xâm lược long trời lỡ đất: Yên Báy, Đồn Thấp, Đồn Cao, Lâm Thao, Hưng Yên, Hà Nội, Đáp Cầu, Phả Lại… thép súng vang rền, gươm đao dũng mãnh, bước chân dẫm nát quân thù, kẻ xâm lăng phải đền mạng, khí thế cách mạng rực lửa, thế giới bàng hoàng trước sức quật khởi dân Nam, lòng dân phấn khởi như triều dâng ngọn sóng.

Nhưng than ôi!

Số phận đất nước chưa qua, lòng trời chưa định, thế lực thực dân còn hung hãn, công cuộc Tổng Khởi Nghĩa của VNQDĐ không thành, bao nhiêu đồng chí đã hy sinh trước mũi súng quân thù, cố đảng trưởng Nguyễn Thái Học và 12 tiên liệt đã lên đoạn đầu đài đền nợ nước tại Yên Báy trong tiếng hô vang rền “Việt Nam Vạn Tuế”, trước khi đầu rơi khỏi cổ.

Còn các đồng chí thì bị khổ sai lưu đày biệt xứ đến nơi vùng rừng sâu nước độc xa xăm vạn dặm ở núi rừng Amazon, Nam Mỹ. Rời xa quê hương đất tổ, nơi chốn lưu đày hiểm ác kia ngày đêm nghe nghe tiếng hổ gầm, beo hét, rắn độc phì hơi, sương lam chướng khí lạnh lẽo hãi hùng rồi vĩnh viễn bỏ mình nơi chốn rừng sâu không bao giờ được nhìn lại quê hương!

Ôi! Cảm thương thay cho người yêu nước!”

Thân xác các đồng chí nay thành người thiên cổ, nhưng tinh thần yêu nước của các đồng chí là ngọn đuốc thắp sáng trời Việt Nam. Trong rừng sâu Amazon, Nam Mỹ, nơi dòng suối Lươn nước độc xuyên rừng Inini, vong hồn các đồng chí ẩn hiện chưa siêu thoát…có linh thiêng thì dẫn chỉ lối đưa đường cho dân tộc vùng lên giải ách thống trị độc tài Cộng Sản, bảo vệ tổ quốc trước họa xâm lược Bắc Phương.

Đành rằng đời người ai cũng “tử biệt sinh ly”, chốn trần gian này nào ai mong sống mãi, nhưng các đồng chí đã chọn cái chết bất tử lưu lại tấm gương yêu nước sáng ngời cho bao thế hệ mai sau.

Chết vì tổ quốc, tổ quốc tri ân,chết vì đồng bào đồng bào tưởng nhớ, các đồng chí đã lẫm liệt nằm xuống tận núi rừng xa xôi Nam Mỹ là những anh hùng dân tộc.

Dân tộc đời đời ghi khắc vào tâm khảm!

Hôm nay!

Trước sân chùa Liên Hoa, Houston Texas hậu thế đang chứng dám, tôn vinh các anh hùng dân tộc vị quốc vong thân;

Thế hệ nối gót các đồng chí nghiêng mình tưởng niệm và noi gương các đồng chí thực hiện lý tưởng mà đảng trưởng Nguyễn Thái Học và các đồng chí đã đề ra.

Kính bái

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail