Đảng Kỳ VNQDĐ

Đảng Kỳ Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Đến lúc CSVN không thể cướp đất của dân

Đoạn youtube dưới đây thâu lại một cuộc đấu khẩu kịch liệt giữa cán bộ CSVN cướp đất của dân. Đã đến lúc “tức nước vỡ bờ”, người dân không còn xem cán bộ Cộng Sản ra gì… Thậm chí dân còn nói: “Các anh nghỉ đi, tôi là dân tôi đuổi các anh đó!”

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail