Đảng Kỳ VNQDĐ

Đảng Kỳ Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

CSVN phá hoại tôn giáo – Chùa Liên trì bị cào bằng!

Chù Liên Trì bị cào bằng ngày 8/9/2016

Chùa Liên Trì bị cào bằng ngày 9/9/2016

Chính sách tiêu diệt tôn giáo của đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn nhất quán và bất biến, từ khi đảng CSVN cướp chính quyền năm 1945 đến nay, họ liên tục đàn áp tôn giáo, cưỡng chiếm đất đai của các giáo hội Phật Giáo, Công Giáo, Cao Đài, Hòa Hảo để triệt hạ tôn giáo nhằm thực hiện thánh chỉ của tên đồ tể Lenin để lại “tôn giáo là bùa mê” – Câu nói đầy thú tính của Lenin tiêu diệt tôn giáo để thay thế “chủ thuyết cộng sản” bệnh hoạn của loài quỷ đỏ đối với các nước cộng sản vô thần.  Âm mưu thâm độc đó, hoàn toàn thất bại trước sự sụp đổ thê thảm của đảng Cộng Sản… Thế mà, đến hôm nay, CSVN vẫn còn vâng lời “thánh chỉ” của Lenin để phá hoại tôn giáo. Bằng chứng cụ thể mới hôm qua, ngày 08 tháng 9, chùa Liên Trì ở quận 2 thành phố Sài Gòn do Hòa Thượng Thích Không Tánh chủ trì bị cướp và cào bằng trong đêm 9/09…. Dưới đây là hình ảnh chứng minh:

 

Chùa Liên Trì đã 70 năm tọa lạc tại Quận 2, thành phố Sài Gòn

Đêm 9/9/2016 Chùa Liên Trì đã bị Công An CSVN cưỡng chiếm đập phá, cào bằng.

Quang cảnh đập phá chùa Liên Trì ngày 9/09/2016

Hòa Thượng Thích Không Tánh, trụ trì chùa Liên Trì bị xỉu đưa vào bệnh viện quận 2, Sài Gòn.

Hòa Thượng Thích Không Tánh, trụ trì chùa Liên Trì bị xỉu đưa vào bệnh viện quận 2, Sài Gòn.

Công an chìm CSVN bám sát Hòa Thượng Thích Không Tánh tại bệnh viện

 

Please follow and like us: