Đảng Kỳ VNQDĐ

Đảng Kỳ Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Chào mừng Đại Hội Toàn Đảng Việt Nam Quốc Dân Đảng

Ban biên tập trang nhà http://www.vietquoc.org

chúc mừng Đại Hội Toàn Đảng Việt Nam Quốc Dân Đảng

ba ngày 1,2 và 3 tháng 4 năm 2016

thành công tốt đẹp:

….

….“hôm nay là ngày lịch sử của VNQDĐ, ngày mà các đảng viên thuộc tất cả các hệ thống, hệ phái, các cơ sở độc lập từ các tiểu bang Hoa Kỳ, Canada, châu Âu, châu Úc, châu Á quy tụ về thủ đô tinh thần người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ để tham dự Đại Hội Toàn Đảng VNQDĐ, cùng nhau đồng thanh quyết nghị chấm dứt tình trạng sinh hoạt riêng lẻ; kể từ giờ phút này các đảng viên Việt Quốc đều thống nhất sinh hoạt dưới một tổ chức duy nhất Việt Nam Quốc Dân Đảng”… (Trích diễn từ của Ông Lê Thành Nhân, Chủ Tịch Hội Động Chấp Hành VNQDĐ chào mừng quan khách chiều 3/04/2016)

Mọi chi tiết về Đại Hội Toàn Đảng VNQDĐ sẽ được đưa lên trang nhà http://vietquoc.org 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail