Đảng Kỳ VNQDĐ

Đảng Kỳ Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Chân dung những kẻ xâm lăng Việt Nam trong những ngày tới

Tập Cận Bình

Lời người post: Thiết nghĩ đại hội 19 của Trung Cộng sao lại đăng nhiều tin? Phải, chúng ta cần nhận diện kẻ thù xâm lược tổ quốc ta là ai? cổ nhân ta có câu “biết người biết ta trăm trận trăm thắng”. Tập Cận Bình nay có tham vọng “Giấc Mơ Trung Hoa”, trong bài diễn văn dài lê thê khai mạc Đại Hội 19, họ Tập tuyên bố “làm cho Trung Cộng thống trị thế giới trở lại” – Quân Tàu có một thời kỳ lịch sử vàng son là vó ngựa quân Mông dẫm nát nhiều vùng đất trên thế giới tận châu Âu. Ngày nay,  Trung Cộng là hoạ diệt vong đất nước ta, nguy cơ hơn nữa, Tập Cận Bình đang thâu tóm quyền hạn tột đỉnh, lại có tư tưởng “thống trị thế giới” thì thử hỏi làm sao chúng ta không tìm hiểu chân tướng bộ hạ của y được?
Trong kỳ đại hội thứ 19 này, Ban Thường Vụ Bộ Chính Trị toàn những thành phần có khả năng, từng đứng bên Tập Cận Bình trong các biến cố quan trọng, đặc biệt khi xuất ngoại Tập đều mang một hay hai người theo. Dưới đây là chân dung của những kẻ chủ trương biến Việt Nam thành một quận huyện của Tàu Cộng:

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail