Đảng Kỳ VNQDĐ

Đảng Kỳ Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Video Đại Hội 2016

Trang 1 của 11

Phóng sự đặc biệt của SBTN về đại hội thống nhất VNQDĐ

Dưới đây là video phóng sự đặc biệt của đài SBTN  Boston về Đại Hội Toàn Đảng VNQDĐ thống nhất ngày 1,2 và 3/04/2016

Lể ra mắt Tân Hội Đồng Lãnh Đạo VNQDĐ (phần 3)

Video: Lễ ra mắt Tân Hội Đồng Lãnh Đạo VNQDĐ ngày 3/04/2016 (Phần 3)

Lễ ra mắt Tân Hội Đồng Lãnh Đạo VNQDĐ – Phần 2

Video Lễ ra mắt Tân Hội Đồng Lãnh Đạo VNQDĐ ngày 3/04/2016 (Phần 2)

Ra mắt Tân Hội Đồng Lãnh Đạo VNQDĐ (phần 1)

Dưới đây là video ra mắt Tân Hội Đồng Lãnh Đạo VNQDĐ nhiệm kỳ (2016-2020) – phần 1

Trang 1 của 11