Đảng Kỳ VNQDĐ

Đảng Kỳ Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Văn Kiện Đại Hội 2016

Trang [1 của 1]1

Nhận Định Tình Hình Chính Trị, Đề Ra Chủ Trương Đường Lối VNQDĐ (phần I)

Đây là bài Nhận Định Tình Hình Chính Trị, Đề ra Chủ Trương Đường Lối Việt Nam Quốc Dân Đảng trình bày trong Đại Hội, gồm có 4 phần:

– Phần I: Hướng đi của thế giới từ sau Chiến Tranh Lạnh đến nay. Trật Tự Mới Thế Giới vận hành như thế nào? những nước Cộng Sản còn sót lại và các thế lực khủng bố phá hoại Trật Tự Mới Thế Giới ra sao? Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh tây phương giải quyết thế nào để giữ được hòa bình, ổn định trên thế giới ?

– Phần II: Việt Nam đang đứng ở đâu trước sự tranh dành quyền lực của các thế lực siêu cường và đại cường Hoa Kỳ và Trung Cộng? Ảnh hưởng của Hoa Kỳ-Trung Cộng tác động lên nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam như thế nào? Muốn đấu tranh thực sự cho quê hương dân tộc thì người Việt Nam cần có lập trường như ra sao?

– Phần III: Nói về sách sách lược đấu tranh giải thể chế độ CSVN. VNQDĐ cần xác định lập trường đấu tranh kiên định của mình, phân định lằng ranh đấu tranh quốc-cộng hiện nay, nhìn ra bạn và thù. Từ đó đề ra sách lược đấu tranh phù hợp với thời đại nhằm giải thể chế độ độc tài CSVN để thiết lập một thể chế tự do dân chủ.

– Phần IV: Những lợi điểm của công cuộc thống nhất Đảng hiện nay. VNQDĐ cần phải làm gì sau Đại Hội để đẩy mạnh công cuộc thống hợp được bền vững để hưng Đảng cứu nước.

Dưới đây là Phần I: Tình Hình Thế Giới Hiện Nay, những thuận lợi và bất trắc: [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Nhận Định Tình Hình Chính Trị, Đề Ra Chủ Trương Đường Lối VNQDĐ (phần II)

Đây là bài Nhận Định Tình Hình Chính Trị, Đề ra Chủ Trương Đường Lối Việt Nam Quốc Dân Đảng trình bày trong Đại Hội, gồm có 4 phần:

– Phần II: Việt Nam đang đứng ở đâu trước sự tranh dành quyền lực của các thế lực siêu cường và đại cường Hoa Kỳ và Trung Cộng? Ảnh hưởng của Hoa Kỳ-Trung Cộng tác động lên nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam như thế nào? Muốn đấu tranh thực sự cho quê hương dân tộc thì người Việt Nam cần có lập trường như ra sao?

Dưới đây là Phần II: Tình hình Việt nam hiện nay: [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Nhận Định Tình Hình Chính Trị, Đề Ra Chủ Trương Đường Lối VNQDĐ (phần III)

Đây là bài Nhận Định Tình Hình Chính Trị, Đề ra Chủ Trương Đường Lối Việt Nam Quốc Dân Đảng trình bày trong Đại Hội, gồm có 4 phần. 

– Phần III: Nói về sách sách lược đấu tranh giải thể chế độ CSVN. VNQDĐ cần xác định lập trường đấu tranh kiên định của VNQDĐ, phân định lằng ranh đấu tranh quốc-cộng hiện nay, nhìn ra bạn và thù. Từ đó đề ra sách lược đấu tranh phù hợp với thời đại nhằm giải thể chế độ độc tài CSVN để thiết lập một thể chế tự do dân chủ.

Dưới đây là Phần III: Công cuộc đấu tranh giải thể chế độ Cộng Sản Việt Nam [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Nhận Định Tình Hình Chính Trị, Đề Ra Chủ Trương Đường Lối VNQDĐ (phần IV)

Đây là bài Nhận Định Tình Hình Chính Trị, Đề ra Chủ Trương Đường Lối Việt Nam Quốc Dân Đảng trình bày trong Đại Hội, gồm có 4 phần:

– Phần IV: Những lợi điểm của công cuộc thống nhất Đảng hiện nay. VNQDĐ cần phải làm gì sau Đại Hội để đẩy mạnh công cuộc thống hợp được bền vững để hưng Đảng cứu nước.

Dưới đây là Phần IV: VNQDĐ với công cuộc thống nhất hiện nay

[Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Quyết nghị Đại Hội Thống Nhất Việt Nam Quốc Dân Đảng (1,2 và 3 tháng 4, 2016)


Quyết nghị

Đại Hội Thống Nhất VNQDĐ

Đại Hội Toàn Đảng thống nhất VNQDĐ trong ba ngày 1,2 và 3 tháng 4 năm 2016 tại Orange County, tiểu bang California, Hoa Kỳ với sự tham dự của các đảng viên đến từ các tiểu bang Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu, Úc Châu và Á Châu. [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Diễn từ chào mừng quan khách của Tân Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành Trung Ương VNQDĐ

Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo
Kính thưa quý vị đại diện chính đảng, cộng đồng và các đoàn thể
Kính thưa quý cơ quan truyền thông và báo chí
Kính thưa quý quan khách
Kính thưa quý đồng chí VNQDĐ  từ các tiểu bang Hoa Kỳ, Canada, châu Âu, châu Úc, Đông Nam Á về tham dự Đại Hội Toàn Đảng VNQDĐ hôm nay. [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Lời tuyên thệ các đồng chí về tham dự đồng tâm “thống nhất VNQDĐ”

Lời tuyên thệ của tất cả đảng viên VNQDĐ về tham dự Đại Hội Toàn Đảng VNQDĐ ngày 1,2 và 3 tháng 4, 2016 quyết tâm thống nhất VNQDĐ:


NGHI THỨC TUYÊN BỐ THỐNG NHẤT VNQDĐ 

Trân trọng kính mời Quý Đc lão thành, quý đồng chí niên trưởng và toàn thể quý đồng chí hiện diện trong hội trường này, cùng đứng dậy để tham dự Nghi thức tuyên bố chấm dứt sinh hoạt của các hệ thống, các cơ sở độc lập, và các đồng chí sinh hoạt riêng lẻ.
–  Trong giờ phút thiêng liêng của ngày Đại Hội Toàn Đảng VNQDĐ,
– Trước Hồn Thiêng Sông Núi,
– Trước Đảng Kỳ Sao Trắng,
– Trước di ảnh Cố Đảng Trưởng, Anh Hùng Dân Tộc Nguyễn Thái Học, Trước Anh Linh của các đồng chí Việt Nam Quốc Dân Đảng Tiên Liệt;
–  Hôm nay ngày 2 tháng Tư năm 2016 Dương Lịch, tức ngày  tháng 25  tháng 2 năm  Bính Thân, Âm Lịch,
–  Đại Hội Toàn Đảng VNQDĐ đã đồng tâm thống hợp toàn bộ các hệ thống, các cơ sở độc lập, các đồng chí sinh hoạt riêng lẻ. Nay, Anh, Chị Em đảng viên chúng tôi xin long trọng tuyên bố:
“Kể từ giờ phút này, VNQDĐ đã chính thức và hoàn toàn thống nhất về một mối, chấm dứt tất cả mọi sinh hoạt đơn lẻ. Toàn thể đảng viên Việt Quốc chỉ sinh hoạt dưới một tổ chức duy nhất:
“Việt Nam Quốc Dân Đảng”.
 Xin thề!  Xin thề! Xin Thề

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail
Trang [1 của 1]1