Đảng Kỳ VNQDĐ

Đảng Kỳ Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Cũ Theo Tháng

Tự Do-Nhân Quyền

Trang 33 của 33« Trang Đầu...1020...2930313233

Thông Bạch Khẩn của Văn Phòng II Viện Hóa Đạo

Nhà Cầm quyền Việt Nam vu cáo Hòa thượng Thích Quảng Độ Viện trưởng Viện Hóa Đạo và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, sau đây là Thông Bạch của Hòa Thượng Thích Hộ Giác lên tiếng về hành động của CSVN. [Đọc Tiếp...]

Sự Thực Về Tự Do Tôn Giáo Việt Nam Hiện Nay

Hầu như cả dư luận quốc tế và lối nhìn dễ dãi của người Việt trong và ngoài nước đang bị Việt Cộng lùa vào một mê hồn trận giữa nhận thức bất minh về Tôn Giáo và Tín Ngưỡng. [Đọc Tiếp...]

Miến Điện: Bài Học Đấu Tranh Cho Việt Nam

Lê Thành Nhân

Miến điện và Việt Nam là hai nước đang sống dưới ách độc tài cai trị của chế độ độc tài tàn bạo, mặc dù Miến Điện không theo chủ nghĩa Cộng Sản, nhưng cách cai trị đất nước của giới quân phiệt Miến chẳng khác gì Cộng Sản. Miến Điện và Việt Nam hai cổ nhưng chịu chung một tròng đó là Trung Cộng một bên Trung Cộng dùng Miến để mở đường ra Ấn Độ Dương còn Việt Nam thì Trung Cộïng dùng bàn đạp để tiến ra Thái Bình Dương. Ngày nay khu vực Đông Nam Châu Á nơi tranh chấp quyết liệt của các thế lực quốc tế và là nơi tranh hùng của hai thế lực Trung Cộng và Hoa Kỳ trước thế kỷ thứ 21. Gần đây dưới áp lực của thế giới Miến Điện đã có lộ trình tiến đến dân chủ – Chúng ta thử tìm hiểu vấn đề. [Đọc Tiếp...]

Âm mưu CSVN đối với GHPGVNTN

Gần đây, Đức Tăng Thống GHPGVNTN ra Giáo Chỉ thành lập Văn Phòng II Viện Hoá Đạo tại Hải Ngoại, và tiếp theo Hoà Thượng Thích Quảng Độ ra Thông Bạch để hướng dẫn thi hành Giáo Chỉ. Bản tin của Văn Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế II  để rõ âm mưu của CSVN nhằm triệt hạ GHPGVNTN. [Đọc Tiếp...]

Trang 33 của 33« Trang Đầu...1020...2930313233