Đảng Kỳ VNQDĐ

Đảng Kỳ Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Cũ Theo Tháng

Tự Do-Nhân Quyền

Chín Bình Luận về Đảng Cộng Sản (Cửu bình 6)

Chín Bình Luận Đảng Cộng Sản Trung Quốc (CSTQ) còn gọi tắt là Cửu Bình (Cửu là 9, và Bình là bình luận) nhìn lại những hành động của đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) không có gì khác cả, có khác chăng đảng CSVN học thuộc bài “người thầy vĩ đại Trung Cộng” rồi biến chế một cách độc ác và lưu manh hơn… chúng tôi lần lượt đăng 9 bài bình luận đảng Cộng Sản để các bạn trẻ trong và ngoài nước biết rõ bộ mặt thật của đảng Cộng Sản.
Hiện nay mô hình của CSVN là khuôn đúc của đảng CSTQ, những gì CSTQ làm hôm nay thì 5 hoặc 10 năm sau CSVN sẽ thực hiện với những độc ác của chính nó. Cửu Bình là một tài liệu rất có giá trị lột trần bộ mặt thật của những chế độ Cộng Sản.
Bài 6: ĐCSTQ Phá Hoại Văn Hóa Dân Tộc [Đọc Tiếp...]

Chín Bình Luận về Đảng Cộng Sản (Cửu bình 5)

Chín Bình Luận Đảng Cộng Sản Trung Quốc (CSTQ) còn gọi tắt là Cửu Bình (Cửu là 9, và Bình là bình luận) nhìn lại những hành động của đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) không có gì khác cả, có khác chăng đảng CSVN học thuộc bài “người thầy vĩ đại Trung Cộng” rồi biến chế một cách độc ác và lưu manh hơn… chúng tôi lần lượt đăng 9 bài bình luận đảng Cộng Sản để các bạn trẻ trong và ngoài nước biết rõ bộ mặt thật của đảng Cộng Sản.
Hiện nay mô hình của CSVN là khuôn đúc của đảng CSTQ, những gì CSTQ làm hôm nay thì 5 hoặc 10 năm sau CSVN sẽ thực hiện với những độc ác của chính nó. Cửu Bình là một tài liệu rất có giá trị lột trần bộ mặt thật của những chế độ Cộng Sản.
Bài 5: Giang Trạch Dân và ĐCSTQ cấu kết nhau đàn áp Pháp Luân Công [Đọc Tiếp...]

Chín Bình Luận về Đảng Cộng Sản (Cửu bình 4)

Chín Bình Luận Đảng Cộng Sản Trung Quốc (CSTQ) còn gọi tắt là Cửu Bình (Cửu là 9, và Bình là bình luận) nhìn lại những hành động của đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) không có gì khác cả, có khác chăng đảng CSVN học thuộc bài “người thầy vĩ đại Trung Cộng” rồi biến chế một cách độc ác và lưu manh hơn… chúng tôi lần lượt đăng 9 bài bình luận đảng Cộng Sản để các bạn trẻ trong và ngoài nước biết rõ bộ mặt thật của đảng Cộng Sản.
Hiện nay mô hình của CSVN là khuôn đúc của đảng CSTQ, những gì CSTQ làm hôm nay thì 5 hoặc 10 năm sau CSVN sẽ thực hiện với những độc ác của chính nó. Cửu Bình là một tài liệu rất có giá trị lột trần bộ mặt thật của những chế độ Cộng Sản.
Bài 4: Đảng Cộng Sản, một lực lượng phản vũ trụ [Đọc Tiếp...]

Chín Bình Luận về Đảng Cộng Sản (Cửu bình 3)

Chín Bình Luận Đảng Cộng Sản Trung Quốc (CSTQ) còn gọi tắt là Cửu Bình (Cửu là 9, và Bình là bình luận) nhìn lại những hành động của đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) không có gì khác cả, có khác chăng đảng CSVN học thuộc bài “người thầy vĩ đại Trung Cộng” rồi biến chế một cách độc ác và lưu manh hơn… chúng tôi lần lượt đăng 9 bài bình luận đảng Cộng Sản để các bạn trẻ trong và ngoài nước biết rõ bộ mặt thật của đảng Cộng Sản.
Hiện nay mô hình của CSVN là khuôn đúc của đảng CSTQ, những gì CSTQ làm hôm nay thì 5 hoặc 10 năm sau CSVN sẽ thực hiện với những độc ác của chính nó. Cửu Bình là một tài liệu rất có giá trị lột trần bộ mặt thật của những chế độ Cộng Sản.
Bài 3: Chính Quyền Bạo Lực Của Đảng Cộng Sản Trung Quốc [Đọc Tiếp...]

Chín Bình Luận về Đảng Cộng Sản (Cửu bình 2)

Chín Bình Luận Đảng Cộng Sản Trung Quốc (CSTQ) còn gọi tắt là Cửu Bình (Cửu là 9, và Bình là bình luận) nhìn lại những hành động của đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) không có gì khác cả, có khác chăng đảng CSVN học thuộc bài “người thầy vĩ đại Trung Cộng” rồi biến chế một cách độc ác và lưu manh hơn… chúng tôi lần lượt đăng 9 bài bình luận đảng Cộng Sản để các bạn trẻ trong và ngoài nước biết rõ bộ mặt thật của đảng Cộng Sản.
Hiện nay mô hình của CSVN là khuôn đúc của đảng CSTQ, những gì CSTQ làm hôm nay thì 5 hoặc 10 năm sau CSVN sẽ thực hiện với những độc ác của chính nó. Cửu Bình là một tài liệu rất có giá trị lột trần bộ mặt thật của những chế độ Cộng Sản.
Bài 2: Đảng Cộng Sản Trung Quốc Xuất Sinh Như Thế Nào? [Đọc Tiếp...]

Chín Bình Luận về Đảng Cộng Sản (Cửu bình 1)

Chín Bình Luận Đảng Cộng Sản Trung Quốc (CSTQ) còn gọi tắt là Cửu Bình (Cửu là 9, và Bình là bình luận) nhìn lại những hành động của đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) không có gì khác cả, có khác chăng đảng CSVN học thuộc bài “người thầy vĩ đại Trung Cộng” rồi biến chế một cách độc ác và lưu manh hơn… chúng tôi lần lượt đăng 9 bài bình luận đảng Cộng Sản để các bạn trẻ trong và ngoài nước biết rõ bộ mặt thật của đảng Cộng Sản.
Hiện nay mô hình của CSVN là khuôn đúc của đảng CSTQ, những gì CSTQ làm hôm nay thì 5 hoặc 10 năm sau CSVN sẽ thực hiện với những độc ác của chính nó. Cửu Bình là một tài liệu rất có giá trị lột trần bộ mặt thật của những chế độ Cộng Sản.
Bài 1: Đảng Cộng Sản Là Gì? [Đọc Tiếp...]

Chín Bình Luận về Đảng Cộng Sản (Dẫn Nhập)

Đọc 9 Bài Bình Luận Đảng Cộng Sản Trung Quốc (CSTQ) còn gọi tắt là Cửu Bình (Cửu là 9, và Bình là bình luận) nhìn lại những hành động của đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) không có gì khác cả, có khác chăng đảng CSVN học thuộc bài “người thầy vĩ đại Trung Cộng” rồi biến chế một cách độc ác và lưu manh hơn… chúng tôi lần lượt đăng 9 bài bình luận đảng Cộng Sản để các bạn trẻ trong và ngoài nước biết rõ bộ mặt thật của đảng Cộng Sản.
Hiện nay mô hình của CSVN là khuôn đúc của đảng CSTQ, những gì CSTQ làm hôm nay thì 5 hoặc 10 năm sau CSVN sẽ thực hiện với những độc ác của chính nó. Cửu Bình là một tài liệu rất có giá trị lột trần bộ mặt thật của những chế độ Cộng Sản. [Đọc Tiếp...]

Thông Báo Của Giáo Xứ Thái Hà

Thông báo của Tổng Giáo Phận Hà Nội – Giáo Xứ Thái Hà về việc Toà Án (CSVN) dời ngày xét xử các nạn nhân vì công lý và sự thật ở Giáo Xứ Thái Hà. [Đọc Tiếp...]

Sư Thích Nhật Từ ông là ai?

Trong những tháng qua đồng bào hải ngoại có tin đồn một nhà tu quốc doanh gây sóng gió tại Hải Ngoại – Thích Nhật Từ – ông là ai? [Đọc Tiếp...]

Thẩm định lá cờ đại nghĩa dân tộc.

Trong gần 2/3 thế kỷ, đảng CSVN bưng bít sự thật lịch sử, những gì có lợi cho sự thống trị của đảng CSVN thì họ hô hào cổ võ, đánh bóng, rao giảng…Con người sinh ra dưới chế độ CSVN bị che mắt, bịt tai, những sự thật dù có biết cũng không được nói. Học sinh, sinh viên chỉ được học những gì cộng sản cho phép, trí thức chỉ đọc những gì đảng CS cho đọc…con người sống trong chế độ Cộng Sản như con ngựa thồ bịt mắt. Nhưng con ngựa thồ ấy ngày nay đã được mở mắt vì có hệ thống internet, vì phải hội nhập vào thế giới kinh tế thị trường bắt buộc phải tiếp xúc với văn minh thế giới đó là văn minh tôn trọng sự thật. Bài của sinh viên du học Lê Trung Thành ở Đài Loan chứng tỏ anh đã mở mắt dù sinh ra trong một gia đình cộng sản, dù sống và lớn lên dưới mái trường chế độ XHCN…chúng tôi xin đăng bài sau đây của sinh viên Lê Trung Thành để qúy độc giả suy ngẫm…và hy vọng rằng trong hàng ngũ con em của những cán bộ cộng sản Việt Nam có nhiều Lê Trung Thành để đất nước sớm được tự do dân chủ [Đọc Tiếp...]

Nghị Quyết Quốc Hội Châu Âu Áp Lực Nhân Quyền CSVN

hình ảnh

Trong tháng này CSVN bị hai cú đau: Thứ nhất, bị xếp hạng đội sổ 168/173 trong nhóm các quốc gia độc ctài Cộng Sản còn sót lại vi phạm tự do báo chí. Thứ hai bị Quốc Hội Châu Âu thông qua đạo luật gắn liền nhân quyền với hiệp ước hợp tác hoặc viện trợ. Ngày thứ Tư, 22-10-2008, tại thành phố Strasbourg, nước Pháp, Quốc Hội Châu Âu ra nghị quyết áp lực Việt Nam phải thực thi tôn trọng nhân quyền và những quyền tự do căn bản khác trước khi ký các hiệp ước hợp tác với các nước trong khối Liên Hiệp Châu Âu (European Union). Nghị quyết đã được thông qua với đại đa số tuyệt đối 479 phiếu thuận, 21 phiếu chống và 4 phiếu trắng. Hoan Hô Quốc Hội Châu Âu đã có biện pháp cụ thể – rất tiếc phiá Hoa Kỳ không biết lý do gì mà lại cho Việt Nam có tiến bộ về tự do tôn giáo!Dưới đây là bản dịch toàn văn của Nghị Quyết Quốc Hội Châu Âu ngày 22-10 vừa qua. [Đọc Tiếp...]

Việt Nam đội sổ hạng 168/173 về tự do báo chí 2008

Mấy nước Cộng Sản còn sót lại trên thế giới Việtnam, Tàu Cộng, Cuba, Bắc Hàn trong danh sách 5 nước đội sổ vì vi phạm tự báo chí trầm trọng nhất trong năm 2008. Việt Nam là một trong 5 nước đó dứng thứ 168/173.

VN  đội sổ trong các nước vi phạm quyền tự do báo chí năm 2008

22/10/2008

Hội Ký Giả Không Biên Giới, chuyên tranh đấu để bảo vệ quyền tự do của các nhà báo trên khắp thế giới, hôm thứ Tư cho phổ biến một bản nhận định về quyền tự do báo chí trên toàn cầu trong năm 2008, tính tới ngày 1 tháng 10 vừa rồi. [Đọc Tiếp...]

3000 Giáo Dân Công Giáo Sài Gòn Cầu Nguyện

Ước lượng 3000 Giáo Dân Công Giáo Sài Gòn Cầu Nguyện cho Giáo Dân Thái Hà được bình an, và thành công đòi lại tài sản giáo hội… [Đọc Tiếp...]

Giáo Dân Thái Hà Đòi Lại Tài Sản Giáo Hội Công Giáo

Giáo dân Thái Hà lại cầu nguyện đòi lại tài sản giáo hội công giáo, bị công an Cộng Sản Hà Nội đàn áp [Đọc Tiếp...]

Cộng Sản Việt Nam tham nhũng nâng lên hàng Quốc Tế

Về phương diện nhân quyền, tự do dân chủ, văn minh tiến bộ: Cộng Sản Việt Nam đứng chót đội sổ.
Về độc tài phản dân hại nước, đàn áp nhân quyền, cấm đoán tôn giáo, dâng biển hiến đất cho ngoại bang: CSVN đứng nhất thế giới
Về tham nhũng trước đây ở tầm vóc quốc gia gọi là “quốc nạn” nay bước lên tầm cỡ quốc tế, nếu đảng CSVN còn tồn tại nạn tham nhũng sẽ trở thành “quốc tế nạn”
Xin qúy vị vào trang kế để đọc báo cáo về tham nhũng quốc tế của CSVN [Đọc Tiếp...]

AUDIO: Diễn Biến Hoà Bình

Cuộc chiến bằng khói súng thời chiến tranh lạnh không thể thực hiện trong đấu tranh cho tự do dân chủ hiện nay. Trước thời đại toàn cầu hóa chủ trương của thế giới là dùng DIỄN BIẾN HÒA BÌNH (Peaceful Evolution) để giải thể các chế độ độc tài còn sót lại, danh từ Diễn Biến Hòa Bình khá phổ biến, nhưng phương pháp đấu tranh về Diễn Biến Hòa Bình thì nhiều người không rõ. Hai tape thâu âm sau đây là do các bạn trẻ trong và ngoài nước phỏng vấn ông Lê Thành Nhân về Diễn Biến Hoà Bình trên các diễn đàn Paltalk…


Diễn Biến Hoà Bình (phần 1)

Diễn Biến Hoà Bình (phần 2)

Tự Do Tôn Giáo Bị Đánh Mất Ở Việt Nam

Tự Do Tôn Giáo Đã Đánh Mất tại Việt Nam bài của Micheal Benge do Lê Hoàng Long lượt dịch.

Vài nét về Micheal Benge: sinh năm 1935, năm 1956-59 phục vụ Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ. Tham gia Peace Corp tại Việt Nam 1963-1965 cố vấn cho chương trình giáo dục và canh nông Việt Nam Cộng Hoà. Đầu năm 1965 ông làm việc cho Cơ Quan Phát Triển Thế Giới (Agency International Development-AID) với chức vụ trưởng cố vấn tỉnh Đắc Lắc.

Ông bị CSVN bắt 1/1968 và trải qua bao nhiêu trại tù từ Campuchia, Lào và miền Bắc VN. Benge được trả tù binh về Mỹ năm 1973.

Năm 1979 ông phục vụ trong cơ quan USAID (United State Agency for Internatinal Development) và đã nhiều lần mời điều trần trước Quốc Hội, Bộ Quốc Phòng về tình hình Việt Nam và Đông Nam Á. Ông đã nhận được nhiều huy chương cao qúy nhất của Hoa Kỳ.

Benge là tác giả của nhiều bài viết về tự do dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam và hiện nay hoạt động rất mạnh mẽ trong lãnh vực này.

Đây là một bài viết rất đúng với thực trạng “tự do tôn giáo tại Việt Nam dưới sự cai trị hà khắc của đảng CSVN. Bài này được đăng trên nhiều trang mạng của Hoa Kỳ và chắc chắn tác giả cũng đã email cho các quan chức cao nhất của toà Bạch Ốc. [Đọc Tiếp...]

Lễ đọc chúc thư Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang

Ngày 16 tháng 8 năm 2008, một buổi lễ trọng đại được tổ chức tại chùa Pháp Luân, thành phố Houston Texas, để công bố chúc thư của đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang:

1- Suy cử Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác, tại Hoa Kỳ, Phó Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

2- Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ xử lý Lãnh Đạo Hội Đồng Lưỡng Viện tức là vị lãnh đạo tối cao của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trong và ngoài nước hiện nay- Truyền thanh thế giới nói là Hoà Thượng Thích Quảng Độ là Tăng Thống (Xem toàn bộ ghi âm ở dưới) [Đọc Tiếp...]

Đại Hội Công Giáo Giới Trẻ Toàn Thế Giới 2008 thành công rực rỡ

Trước ngày Đại Hội Công Giáo Giới Trẻ Toàn Thế Giới tổ chức tại Sydney, Úc Đại Lợi, Hồng Y Phạm Minh Mẫn đưa ra một lá thư cho rằng sự hiện diện của cờ Vàng (cờ Vàng Ba Sọc Đỏ) sẽ làm tắt nghẻn hiệp thông…. đã làm dư luận trong và ngoài nước vô cùng xôn xao và thất vọng về lá thư của Hồng Y Phạm Minh Mẫn.

Trong những ngày đại hội lại có nhiều nguồn tin “Roma Chấp Nhận Cờ Đỏ Sao Vàng” của Cộng Sản Việt Nam trong ngày bế mạc vào Chủ Nhật 20/08/2008, làm cho công đồng và những thanh niên tham dự đại hội sốt ruột, lo lắng, nhưng rất mừng……. [Đọc Tiếp...]

Thơ: Khép Lại Quá Khứ

Khép Lại Quá Khứ thơ của Trần Chiêu Yên, nên đọc bài thơ này thấy thấm thía…. [Đọc Tiếp...]

Hình Ảnh Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Sydney, Úc

Thời Sự Thế GiớiĐây là hình ảnh của Đại Hội Giới Trẻ Công giáo XXI tại Sydney Úc , cờ Vàng Ba Sọc Đỏ vui vẻ tung bay cùng các cờ của Thế Giới như thế là hiệp thông quá đi chứ. Ai nói Cờ Vàng làm tắc nghẻn hiệp thông là nói bậy. [Đọc Tiếp...]

Về Đức Giáo Hoàng Phaolô đệ II – John Paul II

Nhân Đại Hội Giới Trẻ Công Giáo Thế Giới lần thứ XXI, được tổ chức tại Sedney Úc Châu ngày 15-07-2008, viết về Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ II, ngài có một câu nói bất hủ:“Tôi sẽ từ chức, về nước để đồng cam cùng khổ với dân chúng Ba Lan”. (Carl Bernstein, TIME, số đề ngày 24-2-1992). Totus tuus ” Thân Con Dành Cho Mẹ ( John Paul II )

[Đọc Tiếp...]

Lễ Nhập Bảo Tháp Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang

THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 11.7.2008

An bình và tự tại : Lễ Nhập Bảo tháp Đức Đệ tứ Tăng thống

Thích Huyền Quang sáng 11-07-2008

PARIS, ngày 11.7.2008 (PTTPGQT) Mặc những khó khăn, ngăn cản và phong tỏa đường sá, gần một nghìn chư Tăng Ni thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) ở Bình Định và các tỉnh thành đã vân tập về Tu viện Nguyên Thiều cùng với khoảng năm nghìn Phật tử đưa Kim quan Đức Tăng thống tới nơi an nghỉ cuối cùng. [Đọc Tiếp...]

Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang…

Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang đang trên đường Cao Đăng Phật Quốc, ngài không còn hiện hữu trên cõi đời ô trọc này, nhưng tâm hạnh bồ tát của Ngài vẫn ở mãi cùng thế gian. Hai Bà Trưng đã chết cách đây mấy ngàn năm, nhưng tinh thần hai Bà vẫn còn vọng mãi cho hậu thế, Lê Lợi đã xuống lòng đất dù một chút xương cũng đã hòa tan vào lòng đất mẹ nhưng tên người vẫn còn đâu đây trong các biến cố lịch sử, Nguyễn Thái Học đã đền nợ nước tại Yên Bái cách đây 78 năm nhưng tinh thần Nguyễn Thái Học vẫn còn vang vọng trong công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ hôm nay, và nhiều anh hùng của lịch sử nữa…. Tên tuổi họ vẫn sống với con cháu đời sau vì họ là những người YÊU NƯỚC, VÌ NƯỚC QUÊN THÂN – VÌ DÂN QUÊN MÌNH. Trái với những thành phần Việt gian bán nước cầu vinh, thành phần tay sai cho ngoại bang bức hại dân tộc tên họ bị nguyền rủa đến cả muôn đời sau người đời còn gọi là “Lưu Xú Vạn Niên”. Bài Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang Báo Thân Thị Tịch mà Tâm hạnh Bồ Tát Vẫn Còn Đây của Bình Luận Gia Lý Đại Nguyên nói lên ý nghĩa “lưu danh muôn thuở” của Ngài. [Đọc Tiếp...]

Thư của Hồng Y Phạm Minh Mẫn gửi Đại Hội Giới Trẻ 2008

Trong thời gian gần đây có hai biến cố:
Một là, sự viên tịch của đại lão Hoà Thượng Thích Huyền Quang, sự ra đi của Ngài để lại bao nhiêu nuối tiếc không những cho người theo đạo Phật mà cả người ngoài đạo Phật, vì ngài suốt đới tận tụy cho nền đạo pháp chân chính và còn phát huy tinh thần yêu nước nồng nàn, kiên định đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Cái chết của Ngài là một sự mất mát lớn lao vì trong lúc này dân tộc đang cần sự sống của NGÀI. Cũng như vài thập niên trước đây, cái chết của Tổng Giám Mục Nguyễn Kim Điền cũng tương tự, ngài ra đi trong sự nuối tiếc của đạo hửu Thiên Chúa Giáo và đồng bào Việt Nam vì ngài không những là người con yêu qúy của Chúa mà còn là một công dân ưu tú của dân tộc luôn đứng bên lẽ phải của đồng bào chống lại bạo quyền CSVN.
Hai là, cách đây mấy tuần Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn có ra một bức thư phổ biến trên hệ thống Internet, thoạt đầu nhiều người ngỡ rằng thư đó là do đảng Cộng Sản Việt Nam giả tung lên, nhưng cho đến nay thì đó là thư do Hồng Y Phạm Minh Mẫn viết ra và phổ biến. Lá thư gây xáo trộn trong tín hữu và trong sinh hoạt cộng đồng trong và ngoài nước!…. [Đọc Tiếp...]