Đảng Kỳ VNQDĐ

Đảng Kỳ Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Tham Luận-Phiếm Luận

Đừng bốc phét nữa…

Thoạt đầu tôi định chỉ viết một lời bình sau khi đọc “Thời Thanh Niên Sôi Nổi” của chị Đoan Trang trên ĐCV, nhưng e rằng sẽ không đủ ý, đành viết bài này vậy. Tôi là một gã Bắc kỳ. Từ lớp vỡ lòng đến đại học tôi được học dưới cái gọi là “mái trường XHCN”. Anh tôi là một bộ đội phục viên. Cháu ruột là đại tá trung đoàn trưởng trung đoàn bộ binh đang tại chức. Tôi đi nghĩa vụ quân sự 3 năm, mang quân hàm trung úy, chức đại đội phó, có tham gia một vài trận đánh ở chiến trường Campuchia (Trần Hồng Tâm…)
[Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Hồi Ký cựu Đại Tá Quân lực Việt Nam Cộng Hòa Phạm Bá Hoa (8)

Đọc hồi ký của cựu đại tá Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Phạm Bá Hoa từ ngày đảo chánh cố tổng thống Ngô Đình Diệm đến ngày mất miền Nam 30/04/1975, chúng ta tìm ra những điểm then chốt của lịch sử: Ai giết cố TT Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu – Những chính biến trong nền Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa đến mất miền Nam Việt Nam ra sao? Ông viết ra những gì mắt thấy, tai nghe dưới dạng truyện kể trong suốt thời gian  giữ nhiệm vụ một Chánh Văn Phòng Tổng Tham Mưu Trưởng quân lực VNCH, luôn bên cạnh các nhân vật lãnh đạo miền Nam Việt Nam. Đây là một tài liệu có nhiều điều bổ ích cho sử liệu và bài học cho thế hệ mai sau. Một tài liệu có giá trị và có mức độ trung thực cao. Trang nhà http://vietquoc.org sẽ tiếp tục đang nhiều kỳ về tập: “Hồi Ký của Phạm Bá Hoa”. Sau đây là “Chỉnh Lý cuộc Đảo Chánh 30/01/1964”  [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Hồi Ký cựu Đại Tá Quân lực Việt Nam Cộng Hòa Phạm Bá Hoa (7)

Đọc hồi ký của cựu đại tá Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Phạm Bá Hoa từ ngày đảo chánh cố tổng thống Ngô Đình Diệm đến ngày mất miền Nam 30/04/1975, chúng ta tìm ra những điểm then chốt của lịch sử: Ai giết cố TT Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu – Những chính biến trong nền Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa đến mất miền Nam Việt Nam ra sao? Ông viết ra những gì mắt thấy, tai nghe dưới dạng truyện kể trong suốt thời gian  giữ nhiệm vụ một Chánh Văn Phòng Tổng Tham Mưu Trưởng quân lực VNCH, luôn bên cạnh các nhân vật lãnh đạo miền Nam Việt Nam. Đây là một tài liệu có nhiều điều bổ ích cho sử liệu và bài học cho thế hệ mai sau. Một tài liệu có giá trị và có mức độ trung thực cao. Trang nhà http://vietquoc.org sẽ tiếp tục đang nhiều kỳ về tập: “Hồi Ký của Phạm Bá Hoa”. Sau đây là “Đảo Chánh 30/01/1964” (kết thúc đảo chánh 30/01)  [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Điều gì cản bước Việt Nam phát triển?

Điều gì làm cho kính tế Việt Nam khủng hoảng ? Xin trả lời: Chính chế độ độc tài toàn trị cộng sản Việt Nam. Tại diễn đàn Kinh Tế Mùa Thu năm nay, Tiến Sĩ Lê Đăng Doanh hô hào “Liên quan đến lộ trình cải cách kinh tế, ông Doanh cho hay, mấu chốt là phải xóa bỏ tình trạng độc quyền”… [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Hồi Ký cựu Đại Tá Quân lực Việt Nam Cộng Hòa Phạm Bá Hoa (6)

Đọc hồi ký của cựu đại tá Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Phạm Bá Hoa từ ngày đảo chánh cố tổng thống Ngô Đình Diệm đến ngày mất miền Nam 30/04/1975, chúng ta tìm ra những điểm then chốt của lịch sử: Ai giết cố TT Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu – Những chính biến trong nền Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa đến mất miền Nam Việt Nam ra sao? Ông viết ra những gì mắt thấy, tai nghe dưới dạng truyện kể trong suốt thời gian  giữ nhiệm vụ một Chánh Văn Phòng Tổng Tham Mưu Trưởng quân lực VNCH, luôn bên cạnh các nhân vật lãnh đạo miền Nam Việt Nam. Đây là một tài liệu có nhiều điều bổ ích cho sử liệu và bài học cho thế hệ mai sau. Một tài liệu có giá trị và có mức độ trung thực cao. Trang nhà http://vietquoc.org sẽ tiếp tục đang nhiều kỳ về tập: “Hồi Ký của Phạm Bá Hoa”. Sau đây là “Đảo Chánh 30/01/1964” (phần 1)  [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Hồi Ký cựu Đại Tá Quân lực Việt Nam Cộng Hòa Phạm Bá Hoa (5)

Đọc hồi ký của cựu đại tá Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Phạm Bá Hoa từ ngày đảo chánh cố tổng thống Ngô Đình Diệm đến ngày mất miền Nam 30/04/1975, chúng ta tìm ra những điểm then chốt của lịch sử: Ai giết cố TT Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu – Những chính biến trong nền Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa đến mất miền Nam Việt Nam ra sao? Ông viết ra những gì mắt thấy, tai nghe dưới dạng truyện kể trong suốt thời gian  giữ nhiệm vụ một Chánh Văn Phòng Tổng Tham Mưu Trưởng quân lực VNCH, luôn bên cạnh các nhân vật lãnh đạo miền Nam Việt Nam. Đây là một tài liệu có nhiều điều bổ ích cho sử liệu và bài học cho thế hệ mai sau. Một tài liệu có giá trị và có mức độ trung thực cao. Trang nhà http://vietquoc.org sẽ tiếp tục đang nhiều kỳ về tập: “Hồi Ký của Phạm Bá Hoa”. Sau đây là “Đảo Chánh 1/11/1963” – Kết thúc đảo chánh
[Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Hồi Ký cựu Đại Tá Quân lực Việt Nam Cộng Hòa Phạm Bá Hoa (4)

Đọc hồi ký của cựu đại tá Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Phạm Bá Hoa từ ngày đảo chánh cố tổng thống Ngô Đình Diệm đến ngày mất miền Nam 30/04/1975, chúng ta tìm ra những điểm then chốt của lịch sử: Ai giết cố TT Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu – Những chính biến trong nền Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa đến mất miền Nam Việt Nam ra sao? Ông viết ra những gì mắt thấy, tai nghe dưới dạng truyện kể trong suốt thời gian  giữ nhiệm vụ một Chánh Văn Phòng Tổng Tham Mưu Trưởng quân lực VNCH, luôn bên cạnh các nhân vật lãnh đạo miền Nam Việt Nam. Đây là một tài liệu có nhiều điều bổ ích cho sử liệu và bài học cho thế hệ mai sau. Một tài liệu có giá trị và có mức độ trung thực cao. Trang nhà http://vietquoc.org sẽ tiếp tục đang nhiều kỳ về tập: “Hồi Ký của Phạm Bá Hoa”. Sau đây là “Đảo Chánh 1/11/1963” – phần 3 [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Hồi Ký cựu Đại Tá Quân lực Việt Nam Cộng Hòa Phạm Bá Hoa (3)

Đọc hồi ký của cựu đại tá Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Phạm Bá Hoa từ ngày đảo chánh cố tổng thống Ngô Đình Diệm đến ngày mất miền Nam 30/04/1975, chúng ta tìm ra những điểm then chốt của lịch sử: Ai giết cố TT Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu – Những chính biến trong nền Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa đến mất miền Nam Việt Nam ra sao? Ông viết ra những gì mắt thấy, tai nghe dưới dạng truyện kể trong suốt thời gian  giữ nhiệm vụ một Chánh Văn Phòng Tổng Tham Mưu Trưởng quân lực VNCH, luôn bên cạnh các nhân vật lãnh đạo miền Nam Việt Nam. Đây là một tài liệu có nhiều điều bổ ích cho sử liệu và bài học cho thế hệ mai sau. Một tài liệu có giá trị và có mức độ trung thực cao. Trang nhà http://vietquoc.org sẽ tiếp tục đang nhiều kỳ về tập: “Hồi Ký của Phạm Bá Hoa”. Sau đây là “Đảo Chánh 1/11/1963” (phần 2) [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Hồi Ký cựu Đại Tá Quân lực Việt Nam Cộng Hòa Phạm Bá Hoa (2)

Đọc hồi ký của cựu đại tá Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Phạm Bá Hoa từ ngày đảo chánh cố tổng thống Ngô Đình Diệm đến ngày mất miền Nam 30/04/1975, chúng ta tìm ra những điểm then chốt của lịch sử: Ai giết cố TT Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu – Những chính biến trong nền Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa đến mất miền Nam Việt Nam ra sao? Ông viết ra những gì mắt thấy, tai nghe dưới dạng truyện kể trong suốt thời gian  giữ nhiệm vụ một Chánh Văn Phòng Tổng Tham Mưu Trưởng quân lực VNCH, luôn bên cạnh các nhân vật lãnh đạo miền Nam Việt Nam. Đây là một tài liệu có nhiều điều bổ ích cho sử liệu và bài học cho thế hệ mai sau. Một tài liệu có giá trị và có mức độ trung thực cao. Trang nhà http://vietquoc.org sẽ tiếp tục đang nhiều kỳ về tập: “Hồi Ký của Phạm Bá Hoa”. Sau đây là “Đảo Chánh 1/11/1963” (phần 1) …

[Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Lập Trường của Người Việt Quốc Gia

Nguyễn văn Thái, Ph.D 

Người viết bài này xin được minh xác ngay cùng quý vị độc giả ở trong cũng như ở ngoài nước là tiêu đề “Lập Trường của Người Việt Quốc Gia” được đưa ra như là một đề nghị để được phán xét, chứ không hề có ý trịch thượng khẳng định là người Việt quốc gia phải có một lập trường như thế nào. Lí do đưa đến ý nghĩ cần phải trình bày một đề nghị cho “Lập Trường của Người Việt Quốc Gia” bắt nguồn từ hiện tượng hoang mang trong các cộng đồng người Việt, nhất là các cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Đề nghị này cũng có thể có ích cho những người ở trong nước đang nỗ lực đấu tranh cho tự do và dân chủ. Sự hoang mang này được gây ra bởi sự kiện có một số người hoặc nhóm người thường chỉ trích hay kết án những người hay nhóm người khác là cộng sản hay có những phát biểu hoặc việc làm có lợi cho cộng sản. Sự kiện này xảy ra thường xuyên, nhất là với phương tiện kĩ thuật điện toán phổ biến của thời đại tin học. Những người chỉ trích và kết án này có thể được xếp thành ba nhóm người khác nhau:
[Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Hồi Ký cựu Đại Tá Quân lực Việt Nam Cộng Hòa Phạm Bá Hoa

Đọc hồi ký của cựu đại tá Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Phạm Bá Hoa từ ngày đảo chánh cố tổng thống Ngô Đình Diệm đến ngày mất miền Nam 30/04/1975, chúng ta tìm ra những điểm then chốt của lịch sử: Ai giết cố TT Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu – Những chính biến trong nền Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa đến mất miền Nam Việt Nam ra sao? Ông viết ra những gì mắt thấy, tai nghe dưới dạng truyện kể trong suốt thời gian  giữ nhiệm vụ một Chánh Văn Phòng Tổng Tham Mưu Trưởng quân lực VNCH, luôn bên cạnh các nhân vật lãnh đạo miền Nam Việt Nam. Đây là một tài liệu có nhiều điều bổ ích cho sử liệu và bài học cho thế hệ mai sau. Một tài liệu có giá trị và có mức độ trung thực cao.

Trang nhà http://www.vietquoc.org sẽ tiếp tục đang nhiều kỳ về tập: “Hồi Ký của Phạm Bá Hoa”. Sau đây là “Lời nói đầu” của tác giả.

[Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

MỸ ÁP LỰC NGA XUỐNG NƯỚC BUỘC SYRIA VÀO THẾ PHẢI TỪ BỎ VŨ KHÍ HÓA HỌC

Trong bài diễn văn trước quốc dân Mỹ tối thứ Ba 10/09/2013, tổng thống Barack Obama nói: “Tôi đã cưỡng lại hành động quân sự tại Syria trong hai năm đầu tiên của cuộc nổi dậy,bởi vì: Chúng ta không thể giải quyết cuộc nội chiến của người khác bằng vũ lực…”. Ông nêu, trường hợp Iraq và Afghanistan. “Nhưng tình hình đã đổi khác sau ngày 21/08/2013, khi lực lượng của tổng thống Bashar al-Assad dùng khí độc để giết hại hàng trăm người, trong đó có trẻ em”. Ông nói: “Trong cái đêm kinh hoàng đó, thế giới đã thấy được chi tiết ghê tởm, tại sao đa số mọi người muốn cấm sử dụng vũ khí hoá học, và hình ảnh cuộc tấn công đó đã gây sốc cho mọi người”. Tổng thống Obama nói rằng: “Dựa trên lợi ích quốc gia, Hoa Kỳ cần đáp ứng với việc sử dụng vũ khí hóa học của Syria bằng một cuộc không kích có chủ đích”. “Nếu Hoa Kỳ không hành động, vũ khí hóa học sẽ được sử dụng nữa, các tay bạo chúa và khủng bố sẽ tìm cách sở hữu thứ vũ khí này để sát hại thường dân và binh sĩ Mỹ”. “Mục đính cuộc không kích của Hoa Kỳ sẽ làm giảm bớt năng lực của tổng thống Assad, không cho ông ta sử dụng lần nữa”.  [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Làm Hay Không Làm Chính Trị Cho Quê Hương?

Trong đời sống, mỗi một người công dân có nhiệm vụ bảo vệ cho cuộc sống của chúng ta và để duy trì tương lai cho con cháu chúng ta vậy ta phải làm gì? Nhất là lúc quốc biến, người dân có nhiệm vụ như thế nào, bài dưới đây của Luật Sư Lê Trọng Quát sẽ giúp ta có nhận thức chính chắn hơn:

– Chính trị là gì ?

– Làm hay không làm, tham gia hay không tham gia chính trị

– Chính trị với người Việt ở hải ngoại

– Chúng ta không thể làm ngơ được nữa

– Nói với thế hệ trẻ, con cháu Lạc Hồng [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Thuật ngoại giao “đã rồi” của Obama đối với Việt Nam

Greg Rushford cựu bình luận nhật báo Washington. Nay ông là chủ nhân của The  Rushford Report  (Rushfordreport.com) từ năm 1995. Trước khi bước vào nghề báo, Greg từng là phụ tá điều tra an ninh cho Quốc Hội Hoa Kỳ, ông là tác giả cuốn sách nỗi tiếng Appointments With Power, và cùng viết cuốn Washington Really Works for Dummies (2012). Ông cộng tác với Wall Street Journal Asia, ForeignPolicy.com, và the Milken Institute Review với những bài viết có giá trị. Rushford đặc biệt thích đến tận nơi để viết bài như Hong Kong, Singapore, Seoul, Tokyo, Manila, Bangkok, Hanoi, HCM city (Saigon), và những vùng đất châu Á khác. Bề sau của cuộc đàm phán TPP giữa Việt Nam và Hoa Kỳ liên quan đến chuyến viếng thăm của  Trương Tấn Sang ngày 27/07 vừa qua… Mr. Rushford có những tin tức cập nhật và phân tích trong bài viết của ông: Thuật ngoại giao “đã rồi” của Obama đối với Việt Nam…. Hoàng Long chuyển ngữ.  [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Cả nước đã bị lừa

Đã hơn 3 thập kỷ trôi qua, làm ăn cực nhọc là thế, thành tựu không thể nói là nhỏ, thế mà khoảng cách phát triển của VN so với thế giới sao vẫn xa vời! Không định thần nhìn nhận lại tất cả, không khéo chúng ta sẽ ngày càng đi sâu vào con đường đi làm thuê, đất nước có nguy cơ trở thành đất nước cho thuê với triển vọng là bãi thải công nghiệp của các quốc gia khác! Giữa lúc thế giới đang bước vào thời kỳ kinh tế trí thức! [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

MỘT BÀI PHÂN TÍCH từ một cây bút HÀ NỘI

“Vẫn là hoang tưởng rằng Mỹ là bọn thèm Biển Đông hơn chúng ta thèm Biển Đông. Từ lâu chúng ta yên chí rằng chỉ cần búng tay một cái, Mỹ sẵn sàng lao vào lửa đạn bảo vệ chúng ta trong khi đó chúng ta vẫn sa sả chửi rủa Mỹ. Chúng ta yên chí rằng Mỹ là cỗ máy chiến tranh luôn sẵn sàng chờ lịnh ta để khai hỏa. Làm như cái “lịnh ta” là một ơn huệ hay một vinh dự chúng ta ban cho Mỹ vậy.”   [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

KHI VIỆT CỘNG BỊ DỒN VÀO ĐƯỜNG CÙNG THƯỜNG DÙNG THỦ ĐOẠN LÙI MỘT TIẾN HAI

Những người từng có kinh nghiệm về Cộng Sản, đều nhận ra rằng, mỗi khi cộng sản bị dồn vào thế kẹt, họ thường dùng phương pháp “Lùi một bước, để Tiến hai bước”. Ấy thế mà thiên hạ vẫn không sao tránh khỏi rơi vào bẫy của Cộng Sản. [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Nhận định cuộc hội đàm giữa TT Obama và Trương Tấn Sang ngày 25/07

Lê Thành Nhân

Trước ngày Trương Tấn Sang đến Hoa Kỳ nhiều bài viết trong và ngoài nước có những suy luận khác nhau, báo chí Hoa Kỳ và tây phương đưa tin dè dặt về cuộc viếng thăm này. Điều đáng lưu ý là cuộc gặp gỡ này do Tổng Thống (TT) Obama mời như các hãng thông tấn đưa tin, hay là do phía cộng sản Việt Nam muốn gặp TT Hoa Kỳ sau khi vừa diện kiến Trung Cộng trở về? Và sau hội đàm 25/07 chúng ta thấy gì? [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Ông Sang đến Washington – Greg Rushford

Greg Rushford cựu bình luận nhật báo Washington. Nay ông là chủ nhân của The  Rushford Report  (Rushfordreport.com) từ năm 1995. Trước khi bước vào nghề báo, Greg từng là phụ tá điều tra an ninh cho Quốc Hội Hoa Kỳ, ông là tác giả cuốn sách nỗi tiếng Appointments with Power, và cùng viết cuốn Washington Really Works for Dummies (2012). Ông cộng tác với Wall Street Journal Asia, ForeignPolicy.com, và the Milken Institute Review với những bài viết có nội dung giá trị. Rushford đặc biệt thích đến tận nơi để viết bài như Hong Kong, Singapore, Seoul, Tokyo, Manila, Bangkok, Hanoi, HCM city (Saigon), và những vùng đất châu Á khác. Trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Trương Tấn Sang ngày 25/07 vừa qua, ông có bài viết Ông sang đến Hoa thịnh Đốn (Mr. Sang comes to Washington) bài viết có cái nhìn sâu sắc và am tường về tình hình chính trị Việt Nam (1) – chuyển ngữ: Phạm Vũ Lửa Hạ.

[Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Sáu cách bành trướng của bá quyền Trung Cộng

Bài viết của Brahma Chellaney – Giáo sư phân tích chiến lược của Trung tâm Nghiên cứu chính trị được tài trợ từ các nguồn tư nhân ở Delhi, tác giả của các cuốn sách Asian Juggernaut (Người Á Châu tàn phá) do Nhà xuất bản Harper ấn hành năm 2010 và Water: Asia’s New Battlefield (Chiến trường mới ở châu Á) do Nhà xuất bản Georgetown University Press ấn hành năm 2011. [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Phe hữu Mỹ bực vì Obama và Hồ Chí Minh

Chia rẽ trong chính trị Hoa Kỳ lại được khơi dậy sau câu nói của Tổng thống Barack Obama về lãnh tụ cộng sản Hồ Chí Minh. Khi tiếp Trương Tấn Sang ở Nhà Trắng hôm 25/7, ông Obama cho biết phía Việt Nam tặng ông bản sao lá thư Hồ Chí Minh gửi tổng thống Mỹ Harry Truman năm 1946 bày tỏ mong muốn có quan hệ “hợp tác đầy đủ” . [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

NHÂN QUYỀN MỘT TRỞ NGẠI KHÓ VƯỢT QUA TRONG MỐI BANG GIAO HOA KỲ VIỆT NAM

Chỉ mới hơn một tháng nay, ngày 21/06/13, chủ tịch nhà nước Việt Nam Cộng Sản, Trương Tấn Sang cùng với chủ tịch nhà nước Trung Hoa Cộng Sản, Tập Cận Bình chứng kiến cuộc ký 10 văn kiện “Hữu Nghị Toàn Diện” giữa hai nước Việt Hoa tại Bắc Kinh, mà dư luận trong, ngoài nước xem đây là những văn kiện đặt Việt Nam vào vòng lệ thuộc Đế Quốc Đại Hán mới. Đến hôm nay, ngày 23/07/13, Trương Tấn Sang cùng phái đoàn rời Hà Nội, đến thăm chính thức Hoa Kỳ theo lời mời của tổng thống Mỹ, Barack Obama, và hai nguyên thủ sẽ gặp mặt tại tòa Bạch Ốc ngày 25/07/13. Khiến dư luận cho đây là một biến cố đặc biệt. Các nhóm vận động nhân quyền cho Việt Nam chỉ trích ông Obama đã chìa tay hợp tác với Hà Nội cho dù chưa được bằng chứng về nhân quyền và tự do tôn giáo. Còn phía Hà Nội thì thấy bị đàn anh Trung Cộng ăn hiếp quá đáng, nên gấp rút chạy sang Mỹ để tìm thế chống lưng. Phía Mỹ cũng nhận ra rằng Bắc Kinh đang cố ý lấn thế “Tái Cân Bằng” lực lượng của mình. Nên nhân cơ hội Việt Cộng cần tới sự cứu giúp của Mỹ, tại sao không đưa tay nắm lấy! [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

TRƯƠNG TẤN SANG ĐI MỸ TRONG KẾ HOẠCH TÁI CÂN BẰNG CHIẾN LƯỢC CỦA HOA KỲ

Để ứng phó với chủ trương “Tái Cân Bằng Chiến Lược” của Mỹ, Tập Cận Bình chủ tịch Trung Cộng đã đi bước trước, gọi Trương Tấn Sang chủ tịch nước Việt Cộng tới Bắc Kinh từ ngày 19 đến 21/06/2013, để ký 10 văn kiện làm sẵn, nhằm buộc Việt Nam vào thế phải chính thức hoá việc Đảng và Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghiã Việt Nam đem Việt Nam sát nhập toàn diện cả về chính trị, an ninh, quốc phòng, ngoại giao, kinh tế, xã hội, đào tạo, tuyên giáo, tuyên truyền… kể cả chủ quyền dân tộc về biển đảo và biên cương của Tổ Quốc vào tay Trung Cộng, qua việc “hợp tác chiến lược toàn diện lên tầm cao mới”, “hai bên coi sự phát triển của nước kia là cơ hội của chính mình”, “hai nhà nước cộng sản anh em Việt-Trung là: Hai Hành Lang, Một Vành Đai”. Như vậy, có nghiã là từ nay Việt Nam hoàn toàn nằm trong vòng đai chiến lược của Trung Cộng, do Bắc Kinh điều khiển, các nước lớn khác không được chen vào. [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Ngày tàn của Đất nước Việt Nam?

Tôi có một anh bạn về Việt Nam dạy học theo chương trình của đại học Mỹ. Anh bạn này có bằng Tiến Sĩ về ngành Kinh Tế và đang giảng dạy tại đại học Hoa Kỳ. Như hàng triệu người Việt tỵ nạn Cộng Sản khác, anh bạn này không chấp nhận Cộng Sản nhưng lại nghỉ rằng giới trẻ sinh viên Việt Nam rất cần được nâng cao nhận thức và tư duy độc lập giống như sinh viên tại Hoa Kỳ. Từ bản năng suy nghĩ độc lập đó, ý thức về các quyền tự do và dân chủ sẽ đến như một điều kiện tự nhiên. Do đó khi trường đại học tại Mỹ có chương trình hợp tác và giảng dạy tại Việt Nam, anh bạn tôi tình nguyện ra đi.  [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

VIỆC TÁI CÂN BẰNG CHIẾN LƯỢC HOA KỲ BUỘC BẮC KINH TẠM HÒA HOÃN BIỂN ĐÔNG

Trước khi đi phó hội với khối Asean, Trung Cộng đã triệu Trương Tấn Sang chủ tịch nhà nước Việt Cộng sang Tàu, để đánh bóng tập đoàn Nhà Nước Việt Nam, nhằm thực hiện cuộc Đàm Phán Song Phương, buộc Việt Nam phải chấp nhận tách vấn đề quần đảo Hoàngsa mà Trung Cộng đã chiếm ra khỏi mối quan hệ với các cuộc Đàm Phán Đa Phương về Biển Đông của khối Asean, và không được nhắc tới Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982, để cho Trung Cộng dễ dàng áp dụng Luật Biển riêng của họ đối với Việt Nam, như đã áp dụng lấn chiếm ở vịnh Bắc Bộ trước đây. Trong khi đó, ngày 27/06/13, Vương Nghị, ngoại trưởng Trung Cộng đã nhắc lại lập trường của họ là “không thay đổi” và cảnh cáo “tìm kiếm hậu thuẫn của nước thứ ba để giải quyết tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông là việc làm vô ích; giải quyết đối đầu chỉ dẫn tới thất bại”. Trên trang nhất của tờ Nhân Dân Nhật Báo của Trung Cộng ngày 29/06/13 lên án Philippines vi phạm 7 tội tại vùng Biển Đông và cảnh báo: “Bắc Kinh sẽ trả đũa trong trường hợp Manila tiếp tục khiêu khích”.  Đồng thời chỉ trích Hiệp Hội các nước Đông Nam Á có thái độ đồng lõa với Philippines. Trung Cộng cũng gay gắt lên án Philippines đã yêu cầu Mỹ can thiệp vào khu vực Á châu. Nhằm quốc tế hoá hồ sơ Biển Đông.  [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail