Đảng Kỳ VNQDĐ

Đảng Kỳ Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Sinh Hoạt Cộng Đồng

Trang 6 của 6« Trang Đầu...23456

Thông Cáo Báo Chí Đại Hội Bất Thường GHPGVNTN

THÔNG CÁO BÁO CHÍ của GHPGVNTN LÀM TẠI PORT ARTHUR, Texas Hoa Kỳ NGÀY 12.11.2007: Đại hội Bất thường Giáo hội Phật GiáoViệt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ đồng thanh quyết nghị triệt để khâm tuân Giáo chỉ số 9 của Đức Tăng thống Thích Huyền Quang. Đồng thời Đại hội thỉnh cử 30 chư Tăng Ni, Cư sĩ vào Hội đồng Giáo phẩm và Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ và ra QUYẾT NGHỊ CHÍN ÐIỂM khâm tuân Giáo chỉ, phát huy nội lực và chấn chỉnh nội bô.. [Đọc Tiếp...]

Trang 6 của 6« Trang Đầu...23456