Đảng Kỳ VNQDĐ

Đảng Kỳ Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Kinh Tế Xã Hội

Sự thất bại của giáo dục đại học Việt Nam

Giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học, có lẽ là đề tài bàn luận muôn thuở. Ở Việt Nam, người ta bàn về vấn đề giáo dục đại học từ rất lâu, từ mô hình tổ chức đến phương pháp giảng dạy, và giảng viên & giáo sư. Không phải như thời trước 1975 ở miền Nam, đại học là những trung tâm dành cho giới tinh hoa của đất nước, thường chỉ tồn tại ở thành phố lớn. Thời tôi còn đi học, chỉ có một tỉ lệ nhỏ tốt nghiệp trung học, và chỉ 10% (?) trong số tốt nghiệp trung học vào được đại học. Nói cách khác, đại học ngày đó thu hút học sinh tinh hoa của tinh hoa. Còn ngày nay đại học mọc lên từ làng xã ra thành phố. Ai cũng tốt nghiệp trung học, thì phải tìm nơi cho họ học đại học. Có thể nói Việt Nam đang trải qua một phong trào “phổ thông hoá” đại học. Hiện nay, Việt Nam có 207 trường đại học được công nhận, và con số này vẫn còn tăng. Công chúng phải phải đặt câu hỏi về vai trò của đại học vì công chúng là người gián tiếp nuôi đại học qua tiền thuế. [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Chỉ thị 15 của Bộ Chính Trị đảng CSVN là gì mà tướng công an cũng… bó tay?

Điều đáng ngạc nhiên là, tất cả những bài đăng trên các báo đều nêu chỉ thị 15 trong ý trích lời phát của tướng công an CSVN Minh mà không cung cấp cho bạn đọc chỉ thị 15 là chỉ thị gì?
Báo chí và mạng xã hội tràn đầy lời nói thật của thiếu tướng Phan Anh Minh, phó giám đốc Sở Công an TP HCM tại Hội nghị tổng kết phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2015: “Tôi cũng xin lý giải thêm vì Ban Nội chính yêu cầu Công an Thành Phố giải trình là tại sao án tham nhũng được phát hiện do trinh sát là ít, tôi đã nói thẳng không phải là ít mà là không có. Lý do là vì công an Thành Phố cũng phải chấp hành chỉ thị 15, hầu hết đối tượng thực hiện hành vi tham nhũng là đảng viên mà công an thì không được quyền tổ chức trinh sát đảng viên”. [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Toàn văn tiếng Việt Hiệp Ước Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP): Chương 22 & 23 (hết)

Hiệp Định TPP gồm có 30 chương, sau đây là  Chương 22 và 23 (hết)

CHƯƠNG 22

NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ TẠO THUẬN LỢI TRONG KINH DOANH

Điều 22.1: Các định nghĩa

Trong Chương này:

Chuỗi cung ứng là một mạng lưới xuyên biên giới các doanh nghiệp hoạt động cùng nhau như một hệ thống tích hợp phục vụ cho việc thiết kế, phát triển, sản xuất, mua bán, phân phối, vận chuyển và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng. [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Toàn văn tiếng Việt Hiệp Ước Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP): Chương 20 & 21

Hiệp Định TPP gồm có 30 chương, sau đây là  Chương 20 và 21 (các chương sau sẽ được đăng kế tiếp)

Chương 20

MÔI TRƯỜNG

Điều 20.1: Các định nghĩa

Trong chương này:

Luật môi trường là một đạo luật hay quy định của một Bên, hoặc điều khoản trong đó, bao gồm bất kỳ nội dung nào về việc thực hiện nghĩa vụ của Bên đó theo một thỏa thuận môi trường đa phương, với mục đích chính là bảo vệ môi trường, hoặc ngăn ngừa một mối nguy hiểm cho đời sống hoặc sức khỏe con người, thông qua: [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Toàn văn tiếng Việt Hiệp Ước Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP): Chương 18 & 19

Hiệp Định TPP gồm có 30 chương, sau đây là  Chương 18 và 19 (các chương sau sẽ được đăng kế tiếp)

CHƯƠNG 18

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Mục A: Quy định chung

Điều 18.1: Định nghĩa

  1. Trong Chương này:

Công ước Berne là Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật, sửa đổi tại Paris ngày 24 tháng 7 năm 1971; [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Toàn văn tiếng Việt Hiệp Ước Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP): Chương 16 & 17

Hiệp Định TPP gồm có 30 chương, sau đây là  Chương 16 và 17 (các chương sau sẽ được đăng kế tiếp)

CHƯƠNG 16

CHÍNH SÁCH CẠNH TRANH

Điều 16.1: Luật cạnh tranh, Cơ quan thẩm quyền và Ứng xử kinh doanh chống cạnh tranh 1

  1. Mỗi Bên phải thông qua hoặc duy trì luật cạnh tranh quốc gia về ứng xử kinh doanh chống cạnh tranh với mục tiêu thúc đẩy hiệu quả kinh tế và phúc lợi cho khách hàng, và sẽ hành động phù hợp đối với ứng xử đó. Những luật này có xét đến Các nguyên tắc APEC để Nâng Cao Cạnh Tranh và Cải Cách Thể Chế được ký tại Auckland, ngày 13 tháng 9 năm 1999. [Đọc Tiếp...]
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Tết và lạnh lùng tương lai Việt Nam

Đầu Xuân, rủ bạn bè làm một chuyến du khảo Đà Nẵng, Hội An, Huế, Nghệ An, Hà Tĩnh… Và mai mốt là Sài Gòn, Đồng Nai, Bình Dương, lục tỉnh miền Tây… Nhưng đi nửa chừng, mới qua Đà Nẵng, Hội An, sắp bước vào đất Hà Tĩnh thì chẳng còn muốn đi thêm nữa. Cảm giác lạnh lùng, trống rỗng và đôi khi sợ hãi hiện ra càng thêm rõ. Nổi trội hơn có lẽ là cảm giác lạnh. Cái lạnh đến từ bên trong tâm hồn chứ không phải những trận rét của thiên nhiên. Tự dưng, một câu hỏi ám ảnh: Người Việt đã lạnh lùng từ bao giờ? Và tương lai Việt đi về đâu? [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Toàn văn tiếng Việt Hiệp Ước Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP): Chương 14 & 15

Hiệp Định TPP gồm có 30 chương, sau đây là  Chương 14 và 15 (các chương sau sẽ được đăng kế tiếp)

CHƯƠNG 14

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Điều 14.1: Giải thích từ ngữ

Trong Chương này:

hạ tầng công nghệ thông tin bao gồm các máy chủ và các thiết bị lưu trữ phục vụ hoạt động xử lý hoặc lưu trữ thông tin phục vụ mục đích thương mại; [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Toàn văn tiếng Việt Hiệp Ước Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP): Chương 12 & 13

Hiệp Định TPP gồm có 30 chương, sau đây là  Chương 12 và 13 (các chương sau sẽ được đăng kế tiếp)

CHƯƠNG 12

NHẬP CẢNH TẠM THỜI ĐỐI VỚI DOANH NHÂN

Điều 12.1: Giải thích từ ngữ

Trong Chương này:

Doanh nhân là: [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Toàn văn tiếng Việt Hiệp Ước Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP): Chương 10 & 11

Hiệp Định TPP gồm có 30 chương, sau đây là  Chương 10 & 11 (các chương sau sẽ được đăng kế tiếp)

CHƯƠNG 10

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUYÊN BIÊN GIỚI

Điều 10.1: Giải thích thuật ngữ

Trong Chương này:

Dịch vụ khai thác cảng hàng không là việc cung cấp các dịch vụ khai thác nhà ga, sân bay và các cơ sở hạ tầng khác có thu phí hoặc ký kết hợp đồng. Các dịch vụ khai thác cảng hàng không không bao gồm các dịch vụ điều khiển bay;    [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Toàn văn tiếng Việt Hiệp Ước Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP): Chương 8 & 9

Hiệp Định TPP gồm có 30 chương, sau đây là  Chương 8 & 9 (các chương sau sẽ được đăng kế tiếp)

CHƯƠNG 8

RÀO CẢN KỸ THUẬT ĐỐI VỚI THƯƠNG MẠI

Điều 8.1: Giải thích từ ngữ

  1. Trong phạm vi của Chương này:

Định nghĩa của các thuật ngữ sử dụng trong Chương này nêu trong Phụ lục 1 của Hiệp định TBT, bao gồm các chapeau và thuyết minh của Phụ lục 1, được đưa vào Chương này và là một phần của Chương này với những sửa đổi. [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Toàn văn tiếng Việt Hiệp Ước Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP): Chương 6&7

Hiệp Định TPP gồm có 30 chương, sau đây là Chương 6 & 7 (các chương sau sẽ được đăng kế tiếp)

CHƯƠNG 6

BIỆN PHÁP  PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI

Mục A: Biện pháp tự vệ

Điều 6.1: Giải thích từ ngữ

Trong phạm vi của Mục này:

ngành công nghiệp trong nước là, đối với một hàng hóa nhập khẩu, các nhà sản xuất hàng hóa tương tự hoặc hàng hóa cạnh tranh trực tiếp hoạt động trong lãnh thổ của một Bên, hoặc các nhà sản xuất hợp tác sản xuất các loại hàng hóa tương tự hoặc cạnh tranh trực tiếp chiếm một phần lớn trong tổng sản lượng nội địa của hàng hóa đó; [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Toàn văn tiếng Việt Hiệp Ước Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP): Chương 4 & 5

Hiệp Định TPP gồm có 30 chương, sau đây là  Chương 4 & 5 (các chương sau sẽ được đăng kế tiếp)

CHƯƠNG 4

HÀNG DỆT MAY

Điều 4.1: Giải thích từ ngữ

Trong phạm vi Chương này:

mặt hàng dệt may là một mặt hàng được liệt kê trong Phụ lục A (Sản phẩm dệt may – Quy tắc xuất xứ ) [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Toàn văn tiếng Việt Hiệp Ước Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP): Chương 1

Hiệp Định TPP gồm có 30 chương, sau đây là Lời Mở Đầu và Chương 1 (các chưởng sau sẽ được đăng kế tiếp)

MỞ ĐẦU

Các Bên tham gia Hiệp định này, với mục đích:

THÀNH LẬP một hiệp định khu vực toàn diện phục vụ thúc đẩy hội nhập kinh tế nhằm tự do hóa thương mại và đầu tư, đem lại tăng trưởng kinh tế và lợi ích xã hội, tạo ra những cơ hội mới cho người lao động và doanh nghiệp, góp phần nâng cao mức sống, lợi ích người tiêu dùng, giảm nghèo và thúc đẩy tăng trưởng bền vững;

THẮT CHẶT tình hữu nghị và hợp tác giữa chính phủ và người dân của các Nước ký kết [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Tết Nguyên Đán ở Việt Nam

Bất cứ một quốc gia nào trên thế giới đều có Lễ Đầu Năm (New Year’s Holiday), ngày đó đối với Việt Nam gọi là ngày Tết hay Tết Nguyên Đán, một ngày lễ trọng đại của dân tộc. Vì tết tính theo Âm Lịch là lịch vận hành theo chu kỳ của Mặt Trăng nên Tết Nguyên Đán còn gọi là Tết Âm Lịch (thường trể hơn Tết Dương Lịch hay gọi là Tết Tây). Năm nay là tết Bính Thân (con khỉ) ngày Tết đúng vào ngày 08 tháng 02, 2016 của Dương Lịch. Ngày Tết mọi người Việt dù đi xa Nam-Bắc-Trung, dù tị nạn năm châu bốn bể, bận rộn bao điều nhọc nhằn, trong thâm tâm đều canh cánh nhớ ngày Tết cổ truyền thiêng liêng đó… xin mời qúy bạn tìm về ngày Tết Nguyên Đán ở Việt Nam:
[Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Nữ Việt Kiều về ăn tết nhặt được 122,000 Mỹ-kim mang nộp Công An phường Bến Nghé, Quận 1 Sài Gòn nhưng được cấp biên bản 12,200 Mỹ-kim

Ngày 27 tháng 1 năm 2016, một nữ Việt Kiều ở nước ngoài về Sài-gòn ăn Tết với gia đình. Khoảng 7:00 tối cùng ngày, cô đã đưa gia đình đến ăn cơm tối tại một Nhà hàng Đại Hàn tên Hoàng Long (nhìn theo tên ghi trong Biên Bản) ở khu Công Trường Lam Sơn Square, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Saigon (HCM). Nhà hàng nầy bán các món ăn Hàn Quốc và khá sang trọng. Khi ăn xong, đi thang máy xuống tầng trệt, mọi người ra khỏi thang máy thì thấy một gói gì đó bọc trong cái túi cũ. Cô Việt Kiều nói nhặt lên xem là thứ gì; nhưng những người thân trong gia đình nói đừng nhặt vì cái túi thấy dơ dáy. Cô Việt Kiều xin miễn nêu tên đã nói với gia đình:
– Mình phải mở ra xem, nếu là chất nổ thì chỉ một mình có chết không sao; còn hơn để nó nổ giết chết nhiều người!
Nói thế nên cô Việt Kiều đã nhặt cái túi lên và mở ra thấy một cọc đô-la Mỹ rất nhiều tiền. Cô Việt Kiều và người nhà mang trở lại vào trong nhà hàng nói cần vào tìm người chủ mất đồ thì nhà hàng không cho vào. Khi cô Việt Kiều nói rằng nhặt được túi tiền dưới tầng trệt ngoài thang máy thì nhà hàng đòi phải trao gói tiền cho nhà hàng nầy với lý do tiền của khách rớt tại khu vực nhà hàng. [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Chuyện cái phong bì trong Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam !!!

Phong bì bán tại VN

Dưới chế độ cai trị của Cộng Sản Việt Nam, đút lót để tồn tại hay được việc không còn dựa trên phàp luật hoặc giải quyềt hành chánh mà trở thành một loại văn hóa quái dị đó là “văn hóa phong bì” một cán bộ VC về hưu đã phát biểu với nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam rằng:
“khi văn hóa phong bì phát triển lên đỉnh cao thì câu chuyện mất nước sẽ là câu chuyện đương nhiên của Việt Nam. Bởi kẻ bành trướng Trung Quốc có một lợi thế khi bước vào Việt Nam để mua đất hay làm bất kì thứ gì, họ cũng là một quốc gia biết sử dụng phong bì một cách hữu hiệu nhất. Không biết trong dịp Tết này, có bao nhiêu cái phong bì  khủng của người Trung Quốc đã lọt qua cửa nhà quan chức Việt Nam?”

  [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Rượu bia ngày Tết…..!!!

Cảnh quán nhậu ở Việt Nam

Nhóm phóng viên tường trình từ ViệtNam: “Những ngày giáp Tết cũng là những ngày mà căn tính của dân tộc hiện ra rõ nét nhất. Một dân tộc luôn tuôn tràn bia rượu nhưng lại khô khan lòng yêu nước cũng như thiếu vắng sự quan tâm đến cộng đồng, xã hội. Có lẽ chính vì vậy mà người Trung Quốc mặc sức tung hoành ngang dọc ở các thành phố lớn Việt Nam.
Ngày trước Thực Dân Pháp cho phép nấu rượi để đầu độc nhân dân Việt Nam hầu dễ bề cai trị nhưng không nguy hiểm bằng nhà nước Cộng Sản Việt Nam ngày nay đang đầu độc cả dân tộc đi vào rượu bia một cách bạc nhược để cho Trung Cộng dễ dàng xâm lăng nước ta…. Ai có về Việt Nam mới thấy nhân dân Việt Nam nghèo nàn và lạc hậu nhưng nhậu thì không một dân tộc nào sánh bằng …Từ 3 giờ chiều cho đến nữa đêm là từ các “quán vĩa hè” đến “quán cao cấp” đông nghẹt người nhậu…

[Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Mô hình kinh tế Trung Quốc sinh ra khủng hoảng…

Chú Chệt đang mua “ve chai ai bán không”

Kinh tế thị trường “định hướng xã hội chủ nghĩa” của đảng Cộng sản Trung Quốc đe dọa bản thân Hoa Lục và thế giới: “cội nguồn gây khủng hoảng, mối đe dọa hàng đầu, vấn nạn không giải pháp, chứng khoán xáo trộn, Bắc Kinh bất lực …” là những tựa lớn và phân tích trên báo chí Pháp hôm nay 08/01/2016.
Trên trang nhất, tờ Le Monde chơi chữ với hàng tựa đậm: “La Chine, danger économique numéro un” (Trung Quốc , nguy hiểm kinh tế số một). Thị trường chứng khoán Thượng Hải và Thẩm Quyến, sau khi lao dốc ngày đầu tuần, đã sụt thêm 7% trong ngày thứ tư trong vòng 29 phút và cũng sụt thêm 7% trong ngày thứ năm. [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Chứng khoán Trung Quốc bổ nhào, thị trường thế giới lao đao

Khách hàng chứng khoán Thượng Hải lo âu vì đang tụt giá (Ảnh Reuters)

Các nhật báo Pháp đều đưa tin thị trường chứng khoán Trung Quốc phải đóng cửa vì chỉ số hỗn hợp mất 7% trong phiên giao dịch đầu tiên của năm 2016. Như vậy, lời tiên đoán về sự khởi sắc của thị trường chứng khoán trong năm 2016 được đăng trên nhật báo Le Figaro, số ra cuối tuần vừa qua, dường như chưa có hiệu nghiệm ngay lập tức.
Các nhật báo đều đưa tin này với những hàng tựa khá bi quan : “Chứng khoán Trung Quốc bổ nhào, các thị trường khác lo lắng” trên phụ trang kinh tế của báo Le Figaro, “Trung Quốc dội gáo nước lạnh lên thị trường chứng khoán thế giới“, tựa trên trang nhất nhật báo kinh tế Les Echos. Le Monde : “Trung Quốc rúng động vì thị trường chứng khoán“.

[Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Xu hướng gia tăng việc chống người thi hành công vụ ở Việt Nam

Một cảnh chống công an cưỡng chế nhà ở Hà Nội

Lời người đăng: Người dân trong nước dần dần hết sợ hãi bọn công an CSVN đàn áp. Đây là dấu hiệu tốt cho công cuộc đấu tranh dân chủ.

Tình trạng chống người thi hành công vụ đang diễn ra phổ biến ở tất cả các tỉnh thành trong cả nước và có xu hướng gia tăng phức tạp. Nguyên nhân do đâu và cần giải pháp nào để giảm bớt tình trạng này?
Nguyên nhân
Gần đây ở Việt Nam, tình trạng chống lại người thi hành công vụ đang có xu hướng gia tăng, với các hành vi chống đối ngày càng manh động, liều lĩnh, thể hiện sự coi thường pháp luật và kỷ cương xã hội của một bộ phận người dân.

[Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

10 từ mục được Google cho biết truy cập nhiều nhất tại Châu Á cho thấy dân trí người Việt quá thấp?!

Bài viết dưới đây sẽ chỉ đơn thuần trích lại bài viết gốc trên trang Bloomberg và đưa ra một số ý kiến được chia sẻ trên Facebook của cộng đồng Internet, còn phần ngẫm lại về Việt Nam xin được bỏ ngỏ cho quý độc giả.
Cũng không có gì lạ khi rất nhiều người trong chúng ta vẫn lên Google đơn thuần là để tìm kiếm một nội dung giải trí nào đó. Thế nhưng nếu từ mục tìm kiếm mang tính chất giải trí đó lọt vào “top” 10 những từ mục tìm kiếm nhiều nhất trong năm của một nước nào đó thì lại là chuyện khác. Nó đặc biệt khác nếu chúng ta đặt danh sách những từ mục tìm kiếm nhiều nhất trên Google của một số quốc gia lại với nhau. [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Một bài hát cải lương của em bé trong nước

Em bé  mới ba tuổi đã nói lên lòng yêu nước, CSVN 70 tuổi còn bán nước…

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Nghe tiếng dân kêu trong mục thư tín

Trả lời thư tín của đài RFA do Hòa Ái thực hiện, chung ta nghe tiếng dân từ trong nước qua lời nhắn của điện thoại hoặc điện thư:

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Còn Việt cộng, 50 năm nữa, kinh tế vẫn tụt hậu

Thống kê mới nhất được Hà Nội chính thức nhìn nhận, cho biết GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2014 là 2.052 đôla (1). Mức GDP này được Hà Nội cho là “khá cao”, nhưng chỉ bằng Malaysia 26 năm về trước (1988). Do vậy, Việt Nam vẫn đối mặt với nguy cơ tụt hậu so với nhiều quốc gia trong khu vực. GDP bình quân đầu người mới nhất của Việt Nam thấp hơn hẳn các nước Singapore, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Philippines. Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam trên giấy tờ là 1400 Mỹ kim. Việt Nam là quốc gia hố phân cách giầu, nghèo quá lớn, hàng trăm ngàn quan đỏ đảng viên có hàng chục triệu đến tiền tỷ Mỹ kim, trong khi phần lớn người lao động tại nhiều vùng nông thôn nằm mơ “định hướng” suốt đời này kiếm lấy bát cơm còn khá chật vật (2). Cứ đà này thì 50 năm tới, mức thu trung bình của một người Việt Nam, nếu còn “hai đảng cướp anh em”, cũng vẫn ở hạng thấp nhất so với 6 nước vừa nói.  [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail