Đảng Kỳ VNQDĐ

Đảng Kỳ Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Chính Trị Dân Chủ

Trang 44 của 44« Trang Đầu...102030...4041424344

Một Cách Nhìn Về Ngành Công An CSVN

Nguyễn Văn Huy

“…Công an trị là cách thức tổ chức và làm việc trong guồng máy an ninh, không một công dân nào không bị theo dõi,…”

Muốn tìm hiểu bản chất của một chế độ, chỉ cần nhìn cách tổ chức ngành an ninh của chế độ đó thì sẽ thấy rõ. Nếu là một chế độ dân chủ, tổ chức của ngành này phải gọn nhẹ, linh động và ít tốn kém, chính sách an ninh phải được thay đổi thường xuyên để thích ứng với những đòi hỏi của tình hình mới và một thế giới luôn luôn chuyển hóa. Nếu là một chế độ độc tài, tổ chức của ngành này phải rất cồng kềnh, chậm chạp và rất tốn kém, chính sách an ninh rất khó thay đổi hoặc không thể thay đổi vì nó đan xen, chồng chéo, bao trùm và kiểm soát tất cả.
Theo cách nhìn này, tổ chức của ngành an ninh Việt Nam thuộc loại thứ hai. Thật ra chế độ cộng sản Việt Nam cũng không cần che giấu bản chất độc tài đảng trị của mình, nó được ghi ngay trong hiến pháp. Về độc tài, điều 6 xác nhận : “Quốc hội, hội đồng nhân dân và các cơ quan khác của nhà nước đều tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ”. Để lãnh đạo những định chế đó, điều 4 dành riêng cho đảng cộng sản : “Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác-Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. [Đọc Tiếp...]

Nghi Quyết của quốc hội Châu Âu về Việt Nam

Quyết Nghị của Quốc hội Châu Âu về vấn đề Việt Nam
2007-07-12 | | Quốc hội Châu Âu
Quốc hội Châu Âu, [Đọc Tiếp...]

Nội Dung Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền của LHQ

TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN (1948) [Đọc Tiếp...]

Chờ 20 năm tới?

Có phải chăng đây là những chiến thuật của diễn tiến hoà bình (Peacefull Evolution)?.  Giữa tôn giáo và chính trị trên quan điểm nào đó đôi khi đối nghịch. Nhưng trong thời đại Toàn Cầu Hóa hiện nay cần phải có chiều sâu suy tư và có sự phối hợp đồng điệu để đạt mục tiêu tự do dân chủ cho Việt Nam. Mời qúy vị đọc bài Chờ 20 năm Tới? của Giáo Sư Trần Khải để suy gẫm. [Đọc Tiếp...]

Miến Điện: Bài Học Đấu Tranh Cho Việt Nam

Lê Thành Nhân

Miến điện và Việt Nam là hai nước đang sống dưới ách độc tài cai trị của chế độ độc tài tàn bạo, mặc dù Miến Điện không theo chủ nghĩa Cộng Sản, nhưng cách cai trị đất nước của giới quân phiệt Miến chẳng khác gì Cộng Sản. Miến Điện và Việt Nam hai cổ nhưng chịu chung một tròng đó là Trung Cộng một bên Trung Cộng dùng Miến để mở đường ra Ấn Độ Dương còn Việt Nam thì Trung Cộïng dùng bàn đạp để tiến ra Thái Bình Dương. Ngày nay khu vực Đông Nam Châu Á nơi tranh chấp quyết liệt của các thế lực quốc tế và là nơi tranh hùng của hai thế lực Trung Cộng và Hoa Kỳ trước thế kỷ thứ 21. Gần đây dưới áp lực của thế giới Miến Điện đã có lộ trình tiến đến dân chủ – Chúng ta thử tìm hiểu vấn đề. [Đọc Tiếp...]

Trang 44 của 44« Trang Đầu...102030...4041424344