Đảng Kỳ VNQDĐ

Đảng Kỳ Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Cảnh sát tuần duyên Việt Nam nhận tàu tuần duyên của Mỹ tại Bà Rịa

Từ lâu, tin tức Mỹ sẽ viện trợ các tàu tuần duyên cho Việt Nam. Ngày 16/12 tàu tuần duyên đầu tiên đã đến Việt Nam tại tỉnh Bà Rịa và bàn giao tàu tuần duyên lơn nhất cho Việt Nam:

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail