Đảng Kỳ VNQDĐ

Đảng Kỳ Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Cương Lĩnh VNQDĐ

 

CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ

Việt Nam Quốc Dân Đảng là một đảng Cách Mạng do đảng trưởng Nguyễn Thái Học và các anh hùng yêu nước thành lập ngày 25 tháng 12 năm 1927 tại Hà Nội. VNQDĐ là một chính đảng quy tụ mọi thành phần xã hội, không phân biệt giai tầng, tuổi tác, tôn giáo, giới tính, địa phương, hay sắc tộc, với chủ trương “làm cuộc cách mạng quốc gia, đánh đổ thực dân phong kiến, lập nên một chế độ Cộng Hòa Dân Chủ nhằm mang lại Độc Lập, Tự Do cho Dân Tộc, Hạnh Phúc và Tiến Bộ cho toàn dân”.  

Đường lối của VNQDĐ dựa trên ba mục tiêu căn bản:  “Dân Tộc Độc Lập – Dân Quyền Tự Do và Dân Sinh Hạnh Phúc”.

Sau khi thành lập, VNQDĐ đã mau chóng phát triển cơ sở khắp nơi, kết nạp nhiều đảng viên thuộc mọi thành phần xã hội. Trước tình hình cấp bách lúc bấy giờ, VNQDĐ đã tổ chức Tổng Khởi Nghĩa ngày 10 tháng 2 năm 1930 tại Yên Bái. Quân Cách Mạng chiếm được nhiều cứ điểm quân sự. Quân Pháp phản công mãnh liệt, cuộc tổng khởi nghĩa bất thành, đảng trưởng Nguyễn Thái Học và các đồng chí hy sinh tại pháp trường Yên Bái ngày 17-6-1930. Hàng ngàn đảng viên bị xử biệt xứ, số còn lại tiếp tục hoạt động bí mật.

Cuộc Tổng Khởi Nghĩa Yên Bái tuy không thành công nhưng đã đánh thức được lòng yêu nước của toàn dân nhất là giới trẻ, dấy lên các phong trào chống Pháp khắp miền đất nước.

Qua gần 90 năm thành lập, tiếp nối tinh thần Yên Bái hào hùng bất khuất VNQDĐ vẫn tiếp tục sứ mạng đấu tranh chống thực dân phong kiến, chống độc tài toàn trị Cộng sản và các chế độ độc tài quân phiệt.

– Đại Hội toàn đảng Việt Nam Quốc Dân Đảng trong 3 ngày 1, 2 và 3 tháng 4, năm 2016 tại California, Hoa Kỳ, đã thông qua bản Cương Lĩnh Chính Trị này.

VIỆT NAM NGÀY NAY

Hiện nay, 2016, đảng Cộng sản Việt Nam vẫn bám giữ chủ nghĩa lỗi thời, tiếp tục chế độ độc tài toàn trị, tước đoạt các quyền tự do căn bản của con người, chà đạp nhân quyền, đàn áp mọi tiếng nói của người dân. Các cơ quan nhân quyền quốc tế đều lên án nặng nề.

Đảng Cộng sản Việt Nam tóm thu tài sản của quốc gia, chia nhau đặc quyền đặc lợi, bao che tham nhũng tạo thành tầng lớp thống trị tách rời quần chúng, đối nghịch với quốc dân.

Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương một nền kinh tế “thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” hiện đã hoàn toàn phá sản, hạ tầng cơ sở yếu kém, tài chánh thâm hụt, lạm phát gia tăng, đời sống đa số người dân cơ cực, nông dân nghèo đói, các công ty quốc doanh thua lỗ trầm trọng.

Nền văn hóa, xã hội và giáo dục Việt Nam dưới thời Cộng sản đã quá suy đồi từ thượng tầng xuống hạ tầng, luân thường đạo lý đảo lộn, khoảng cách giàu nghèo đã quá cách biệt, công nhân nông dân là thành phần bị chèn ép nhất trong xã hội. Môi trường sống ô nhiễm trầm trọng, Y tế lạc hậu, sức khỏe người dân không được bảo đảm.

Đảng Cộng sản Việt Nam hèn yếu trước sự lấn áp của Trung Cộng về mọi phương diện. Lãnh thổ, lãnh hải bị xâm phạm, nguy cơ mất nước gần kề. Thế giới muốn trợ giúp Việt Nam cải cách chính trị kinh tế, gia tăng quốc phòng nhưng Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục con đường lệ thuộc Trung Cộng vì sợ mất độc quyền cai trị của đảng.

– Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn ngoan cố bám lấy chế độ độc tài tòan trị, duy trì độc quyền chính trị, kềm hãm bước tiến của dân tộc, tình hình càng ngày càng bi đát, nguy cơ mất nước đã gần kề. Tập đoàn cai trị CSVN thật sự đã thách thức ước vọng của toàn thể dân tộc Việt Nam về một đất nước dân chủ, tự do, thịnh vượng trong một thể chế chính trị của dân, do dân và vì dân.

Vì thế, Việt Nam Quốc Dân Đảng quyết tâm cùng toàn dân tranh đấu để cứu nước và xây dựng đất nước.

MỤC TIÊU VÀ SÁCH LƯỢC

Mục tiêu đấu tranh của VNQDĐ bao gồm:

1- Quyết tâm theo đuổi lý tưởng Độc Lập, Tự Do, Dân Chủ mà VNQDĐ cùng quốc dân đã phải trả giá bằng máu xương ròng rã trong suốt gần một thế kỷ.

2- Thiết lập một thể chế dân chủ, tự do, hiến định và đa đảng, tôn trọng nhân quyền và các quyền tự do căn bản của người dân, đặc biệt là quyền tự do tôn giáo, tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do bầu cử và ứng cử, tự do mưu cầu hạnh phúc của con người.

3- Xây dựng một nước Việt Nam văn minh, tiến bộ, một nền kinh tế thị trường tự do, nâng cao mức sống người dân, phát triển y tế, giáo dục và văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội cho mọi người, phục hồi nền văn hóa nhân bản và khai phóng của dân tộc.

4- Chống lại mọi sự xâm lấn của ngoại bang bất cứ từ đâu đến, quyết tâm bảo vệ chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải và nền độc lập dân tộc.

Để đạt được các mục tiêu nêu ra, VNQDĐ chủ trương: Đặt quyền lợi của Tổ quốc và dân tộc lên trên hết, lấy nội lực dân tộc làm sức mạnh chính, sát cánh cùng toàn dân để cứu nước, quyết tâm giải thể chế độ cộng sản độc tài toàn trị và bán nước.

ĐƯỜNG LỐI HIỆN NAY

Giai Đoạn Cứu Nước

Việt Nam Quốc Dân Đảng chủ trương kết hợp mọi hình thức đấu tranh trong và ngoài nước phù hợp với xu thế của thời đại; cương quyết chống mọi chủ trương hòa hợp hòa giải với cộng sản; khai thác sách lược “Diễn Biến Hòa Bình” mà thế giới đã và đang áp dụng; vận dụng chính trị qua những công tác:                       

1-  Xây dựng đội ngũ cán bộ có kiến thức cao, với chuẩn mực đạo đức, xứng đáng là những chiến sĩ Việt Quốc dũng cảm, quyết xả thân vì quyền lợi của Tổ Quốc và Đồng Bào.

2- Cùng với quần chúng trong nước đứng lên chống lại bạo quyền, đòi tự do dân chủ và các quyền căn bản của con người, bảo vệ sự vẹn toàn của tổ quốc trước tình hình Trung Cộng lấn chiếm quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, vùng biên giới, nơi cao nguyên và các vị trí chiến lược trọng yếu của Việt Nam.

3- Hợp tác và liên kết với các chính đảng, đoàn thể, tổ chức xã hội dân sự và cộng đồng Người Việt Hải ngoại cùng chung lý tưởng trong tinh thần tôn trọng lẫn nhau.

4- Thúc đẩy thành lập và yểm trợ các tổ chức Xã Hội Dân Sự, các công đoàn độc lập để bảo vệ quyền lợi của công nhân; cải thiện đời sống nông dân, giúp đỡ dân oan đòi quyền sống và đòi tài sản đã bị nhà cầm quyền cướp đoạt.

5- Kêu gọi cán bộ, đảng viên từ bỏ đảng cộng sản quay về với hàng ngũ dân tộc, sát cánh cùng toàn dân đấu tranh giải thể chế độ cộng sản độc tài và phục hưng đất nước.

6- Vận động người Việt hải ngoại xây dựng cộng đồng vững mạnh có hậu thuẫn quốc tế; khuyến khích giới trẻ tham gia các sinh hoạt chính trị dòng chính ở địa phương, tạo sức mạnh yểm trợ hữu hiệu cuộc đấu tranh của đồng bào quốc nội.

7- Vận động quốc tế yểm trợ công cuộc đấu tranh của đồng bào bị áp bức trong nước đòi tự do, dân chủ, đòi nhân quyền, đồng thời chống mọi hành động xâm lược của cộng sản Bắc Kinh.

Giai Đoạn hậu Cộng Sản

VNQDĐ chủ trương xây dựng “một nước Việt Nam tự do, dân chủ, phú cường, toàn dân được sống trong hòa bình, ấm no và hạnh phúc”.

1- Về Chính Trị: Xây dựng một chính thể dân chủ, pháp trị, bảo đảm các quyền tự do căn bản của người dân, tôn trọng nguyên tắc phân quyền, thành lập các cơ cấu kiểm soát và quân bình quyền lực quốc gia.

2- Về Văn Hóa, Tư Tưởng: Xây dựng một nền văn hóa dân tộc nhân bản với nhân sinh quan tự do, khai phóng, tôn trọng quyền tự do và bình đẳng của mọi người, lấy gia đình làm nền tảng xã hội, tôn trọng đạo đức con người, lấy lễ nghĩa trong đối xử, phát triển mẫu người yêu nước có tinh thần trách nhiệm, tôn trọng kỷ luật, không làm tổn hại quyền lợi của xã hội và quốc gia. Chống lại mọi hình thức hận thù giai cấp, ngăn cấm phân biệt đối xử, kỳ thị.

3- Về Giáo Dục: Chủ trương một nền giáo dục dân tộc, nhân bản, khai phóng, đại chúng và thực dụng; tiếp thu nền văn minh khoa học tiến bộ của thế giới; đào tạo thế hệ thanh niên khỏe mạnh, yêu nước, phục vụ xã hội; đề cao đức dục, trí dục, thể dục, công dân giáo dục, đặc biệt đặt trọng tâm vào môn học lịch sử, tôn trọng sự thật, đề cao niềm tự hào dân tộc và tinh thần kiên cường, bất khuất bảo vệ Tổ Quốc của Tiền Nhân.

4- Về Xã Hội, Y Tế: Bảo đảm nhu cầu căn bản của người dân: cơm ăn, áo mặc, nhà ở, việc làm, thuốc men, giáo dục. Khuyến khích các hoạt động từ thiện xã hội. Bảo đảm tối thiểu đời sống của người thất nghiệp, kẻ có lợi tức thấp hoặc già cả, khuyết tật, cô nhi, quả phụ.  Ngăn chận mọi tệ đoan xã hội. Xây dựng nền y tế nhân bản, tiến bộ, mọi người đau yếu đều được chữa trị đúng mức; tư nhân được khuyến khích tham gia chăm sóc bệnh nhân trong tinh thần nhân bản; nghiên cứu áp dụng các phương pháp trị liệu cổ truyền kết hợp với nền y khoa hiện đại một cách khoa học.

5- Về Phụ Nữ và Trẻ Em: Tôn trọng quyền bình đẳng và nhân phẩm của phụ nữ, giúp đỡ thai phụ, bảo vệ phụ nữ và các vấn đề bạo hành gia đình. Nuôi dưỡng mầm non của đất nước. Phát triển lớp thanh thiếu niên và nhi đồng lành mạnh về thể xác và tinh thần.  Chống mọi hình thức nhồi sọ tư tưởng độc tôn, gieo rắc hận thù chia rẽ cho tuổi trẻ; ngăn cấm mọi hình thức lợi dụng trẻ thơ, thanh thiếu niên vào các hoạt động bất chính. 

6- Về Nông dân: Nâng cao đời sống và bảo vệ quyền lợi của nông dân hiện chiếm 70% dân số, là thành phần chịu thiệt thòi nhất trong xã hội. Cơ giới hóa nông nghiệp, phát triển mạng lưới điện ở nông thôn và cao nguyên. Chủ trương người cày có ruộng, nông dân có quyền làm chủ ruộng đất của mình.   

7- Về Công Nhân: Tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của công nhân, tạo điều kiện thăng tiến nghề nghiệp; thiết lập chế độ an sinh xã hội, hưu bổng, bảo hiểm sức khỏe, tai nạn trong lúc làm việc, nâng cao đời sống gia đình. Công nhân được quyền tự do tham gia các công đoàn độc lập.

8- Về những thành phần theo Cộng Sản: VNQDĐ chủ trương đối xử nhân đạo với những cán binh Cộng Sản đã thức tỉnh quay về với chính nghĩa dân tộc. Những thành phần từng phạm tội ác với nhân dân, hoặc vẫn ngoan cố chống lại Tổ Quốc, sẽ được tòa án xét xử công bẳng theo luật pháp.

9- Về Tôn Giáo, Tín Ngưỡng, Phong Tục, Đồng Bào Sắc Tộc: Tôn trọng quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng và phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc. Giáo đường, Chùa chiền, nơi thờ phượng được pháp luật bảo vệ và đối xử công bằng. Đồng bào sắc tộc được đặc biệt nâng đỡ. Ngăn cấm mọi hình thức kỳ thị chủng tộc.

10- Về Kinh Tế, Tài Chánh: xây dựng một nền kinh tế thị trường tự do với tinh thần nhân bản và khoa học, đặt trên nền tảng tạo phúc lợi cho dân thịnh vượng cho nước. Tư nhân là động lực phát triển chính được chính phủ trợ giúp; tôn trọng quyền sở hữu về tài sản và đất đai; cải tiến, xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế, khuyến khích tư nhân đầu tư phù hợp với quyền lợi quốc gia và nhà đầu tư; chủ trương một chính sách thuế khóa công bình, hệ thống ngân hàng tín dụng hợp lý để phát triển kinh tế.

11- Về Tài nguyên, Môi trường: Bảo vệ tài nguyên quốc gia; tăng cường kiểm lâm, dưỡng lâm, bảo vệ thú rừng; khai thác tài nguyên khoáng sản, dầu hỏa, hơi đốt, tài nguyên biển và các ngư trường một cách hợp lý; bảo vệ môi sinh, sông ngòi và biển đảo.

12- Về Giao Thông, Vận Tải, Du Lịch: Phát triển hệ thống giao thông vận tải đường bộ, đường sông và biển; hiện đại hóa hệ thống hỏa xa và hàng không; phát triển ngành du lịch, bảo vệ các di tích văn hóa và lịch sử của dân tộc.

13- Về Ngoại Giao: chủ trương mở rộng bang giao với mọi quốc gia trên căn bản bình đẳng, hợp tác, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau; ký kết và tôn trọng các hiệp ước bình đẳng; hủy bỏ các hiệp ước bất bình đẳng; giải quyết các tranh chấp bằng thương lượng, dựa trên luật pháp quốc tế.

14- Về An Ninh, Quốc Phòng: Xây dựng một quân đội hùng mạnh trung thành với Tổ Quốc; hiện đại hóa các quân binh chủng, trang bị vũ khí tối tân để bảo vệ đất nước, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải và không phận. Chủ trương quân đội và cảnh sát đứng ngoài các tranh chấp chính trị, độc lập với các tổ chức chính trị. Quân đội và cảnh sát chỉ phục vụ Tổ Quốc, bảo vệ đồng bào và luật pháp quốc gia.

15- Về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa: Trung Cộng đã dùng võ lực cướp đoạt quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam năm 1974 và 1988 và đang trong tiến trình chiếm  trọn Biển Đông. VNQDĐ khẳng định phải đưa Trung Cộng ra trước tòa án quốc tế La Haye để giành lại chủ quyền qua Công Pháp Quốc Tế và Luật Biển UNCLOS. VNQDĐ chủ trương bằng bất cứ giá nào phải giành lại hai quần đảo này, nhưng giải pháp hòa bình vẫn là thượng sách.

***

       VNQDĐ tin tưởng vào truyền thống, ý chí và tinh thần đoàn kết của dân tộc trong tôn chỉ “Dân Tộc Độc Lập” để bảo vệ đất nước. Chỉ có sức mạnh đoàn kết và ý chí đấu tranh mới có thể cứu nước thoát khỏi nạn Cộng sản và độc tài.  Không một thế lực nào có thể tiêu diệt được một dân tộc biết đoàn kết, với tinh thần bất khuất. Cuộc đấu tranh giải phóng và xây dựng đất nước, thể hiện quyết tâm và ước vọng của dân tộc, là nhiệm vụ của toàn dân trong và ngoài nước đòi hỏi một ý chí kiên cường, chắc chắn sẽ đạt thắng lợi vẻ vang. Việt Nam Quốc Dân Đảng quyết tâm đồng hành cùng toàn dân thực thiện bằng được những mục tiêu nêu trên theo đúng di huấn, tinh thần và chủ trương của các Anh Hùng Dân Tộc, trong đó nhà Cách Mạng Nguyễn Thái Học và các đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng tiên liệt đã hy sinh cả thân mệnh cho Tổ Quốc và Dân Tộc.

– Chính Nghĩa Độc Lập Tự Do sáng ngời của Dân Tộc Việt Nam tất thắng!

– Vì Tiền đồ của Tổ Quốc, vì Hạnh Phúc của đồng bào, Việt Nam Quốc Dân Đảng quyết tâm thi hành nghiêm chỉnh Bản Cương Lĩnh này.

Hoa Kỳ, Ngày 3 Tháng Tư Năm 2016

VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG

http://www.vietquoc.org

GHI CHÚ: Bản Cương Lĩnh Chính Trị này sẽ được khai triển chi tiết thành sách lược và đường lối để VNQDĐ thực hiện.