Đảng Kỳ VNQDĐ

Đảng Kỳ Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

VQ2

Trí thức ”XHCN” và cựu đảng viên phê bình đảng CSVN (2)

Những văn kiện đại hội của đảng Cộng Sản Việt Nam thứ XI được nắn nót bởi những thợ viết do Bộ Chính Trị Cộng Sản Việt Nam cân nhắc, cắt cử…Nhưng CSVN vẫn dỡ trò ma tịt, lừa bịp nhân dân mà lấy tiếng “dân chủ”. Đem cái dự thảo đại hội ra cho người dân đóng góp ý kiến…Đóng góp cái gì khi nói với Cộng Sản chẳng khác gì đàn gãi tai trâu. Xin thưa, từ khi Đảng CSVN ra đời đến nay nó biến dân thành nô lệ chứ có bao giờ nó đáp ứng gì mà dân yêu cầu đâu? Xin quý vị nói rõ cho chúng tôi biết một lần, và chỉ một lần thôi, là có khi nào và việc gì mà đảng CSVN làm theo yêu cầu của người dân từ năm 1945 đến nay hay chưa?
Tuy nhiên, từng lớp trí thức suy nghĩ lâu rồi họ sẽ nhận rõ được vấn đề, con dun đạp dưới chân nó còn vùng vẫy…huống gì là con người. Lợi dụng trong việc đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại Hội thứ XI của đảng CSVN, tại Hà Nội một số trí thức đã từng là đảng viên,từng giữ chức vụ cao trong chế độ Cộng Sản có nhận xét về cái gọi là “dự thảo văn kiện Đại Hội Đảng  XI của CSVN”. Toàn bộ audio & video được quay lại tiếng nói trung thực của những người một thời theo “Bác và Đảng” – Nay mở hội “đấu tố” Đảng  (Phần 2) [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Trí thức ”XHCN” và cựu đảng viên phê bình đảng CSVN (1)

Những văn kiện đại hội của đảng Cộng Sản Việt Nam thứ XI được nắn nót bởi những thợ viết do Bộ Chính Trị Cộng Sản Việt Nam cân nhắc, cắt cử…Nhưng CSVN vẫn dỡ trò ma tịt, lừa bịp nhân dân mà lấy tiếng “dân chủ”. Đem cái dự thảo đại hội ra cho người dân đóng góp ý kiến…Đóng góp cái gì khi nói với Cộng Sản chẳng khác gì đàn gãi tai trâu. Xin thưa, từ khi Đảng CSVN ra đời đến nay nó biến dân thành nô lệ chứ có bao giờ nó đáp ứng gì mà dân yêu cầu đâu? Xin quý vị nói rõ cho chúng tôi biết một lần, và chỉ một lần thôi, là có khi nào và việc gì mà đảng CSVN làm theo yêu cầu của người dân từ năm 1945 đến nay hay không?
Tuy nhiên, từng lớp trí thức suy nghĩ lâu rồi họ sẽ nhận rõ được vấn đề, con dun đạp dưới chân nó còn vùng vẫy…huống gì là con người. Lợi dụng trong việc đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại Hội thứ XI của đảng CSVN, tại Hà Nội một số trí thức đã từng là đảng viên,từng giữ chức vụ cao trong chế độ Cộng Sản có nhận xét về cái gọi là “dự thảo văn kiện Đại Hội Đảng  XI của CSVN”. Toàn bộ audio & video được quay lại tiếng nói trung thực của những người một thời theo “Bác và Đảng” – Nay mở hội “đấu tố” Đảng (Phần 1) [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Thời kỳ quá độ Cộng Sản lên thời đại nhân chủ nhân văn…

Bài mời của bình luận gia Lý Đại Nguyên nhân dịp bước qua năm mới 2011 [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Trí thức ”XHCN” và cựu đảng viên phê bình đảng CSVN (5)

Những văn kiện đại hội của đảng Cộng Sản Việt Nam thứ XI được nắn nót bởi những thợ viết do Bộ Chính Trị Cộng Sản Việt Nam cân nhắc, cắt cử…Nhưng CSVN vẫn dỡ trò ma tịt, lừa bịp nhân dân mà lấy tiếng “dân chủ”. Đem cái dự thảo đại hội ra cho người dân đóng góp ý kiến…Đóng góp cái gì khi nói với Cộng Sản chẳng khác gì đàn gãi tai trâu. Xin thưa, từ khi Đảng CSVN ra đời đến nay nó biến dân thành nô lệ chứ có bao giờ nó đáp ứng gì mà dân yêu cầu đâu? Xin quý vị nói rõ cho chúng tôi biết một lần, và chỉ một lần thôi, là có khi nào và việc gì mà đảng CSVN làm theo yêu cầu của người dân từ năm 1945 đến nay hay chưa?
Tuy nhiên, từng lớp trí thức suy nghĩ lâu rồi họ sẽ nhận rõ được vấn đề, con dun đạp dưới chân nó còn vùng vẫy…huống gì là con người. Lợi dụng trong việc đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại Hội thứ XI của đảng CSVN, tại Hà Nội một số trí thức đã từng là đảng viên,từng giữ chức vụ cao trong chế độ Cộng Sản có nhận xét về cái gọi là “dự thảo văn kiện Đại Hội Đảng  XI của CSVN”. Toàn bộ audio & video được quay lại tiếng nói trung thực của những người một thời theo “Bác và Đảng” –  nay mở hội “đấu tố” Đảng (phần 5) [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Sinh Viên Biểu Tình Ở Huế sáng 02-01-2011

Một nguồn tin trong nước gửi ra sáng nay là sinh viên ở Huế xuống đường biểu tình lúc sáng sớm ngày Chủ Nhật 02/01/2011 [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Chào mừng Đản Sinh VNQDĐ lần thứ 83


Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Hết Thuốc Chữa

Một bài viết trên các diễn đàn Internet “Hết Thuốc Chữa!” tức nói về Cộng Sản Việt Nam không còn phương thuốc nào để chữa nữa…khi không còn thuốc chữa thì chỉ chờ ngày chết. [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Thông Báo Hội Thảo của VNQDĐ ngày Thứ Sáu 24/12/2010

THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO
TẠI DIỄN ĐÀN VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG PALTALK
Thứ Sáu ngày 24/12/2010

Kính mời quý đồng hương, chiến hữu, thân hữu cùng toàn thể đảng viên VNQDĐ tham dự buổi hội thảo với chủ đề: Kỷ Niệm lần thứ 83 Ngày Thành Lập Việt Nam Quốc Dân Đảng do Việt Nam Quốc Dân Đảng tổ chức trên diễn đàn Paltalk vào Thứ Sáu ngày 24/12/2010. [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Ngày Tàn Ba Nước Cộng Sản: Đông Đức, Ba Lan và Thiệp Khắc

Ngày tàn của ba nước Cộng Sản: Ba Lan,Đông Đức và Tiệp Khắc tác giả Phạm Văn Tuấn [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Áp Lực Quốc Tế Đều Đổ Xuống Đại Hội XI đảng CSVN

Việt Nam đang bị áp lực của quốc tế về nhân quyền áp lực trước đại hội XI của đảng Cộng Sản Việt Nam dự định tổ chức vào tháng Giêng năm 2011…bài của bình luận gia Lý Đại Nguyên. [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Thông Báo Hội Thảo của VNQDĐ ngày 12/12/2010

THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO
TẠI DIỄN ĐÀN VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG PALTALK
Chủ Nhật ngày 12/12/2010

Kính mời quý đồng hương, chiến hữu, thân hữu cùng toàn thể đảng viên VNQDĐ tham dự buổi hội thảo với chủ đề: “Thảo luận những thời sự quốc tế và quốc nội sôi động hiện nay” do Việt Nam Quốc Dân Đảng tổ chức trên diễn đàn Paltalk vào Chủ Nhật ngày 12/12/2010. [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Quân Đội Vì Nước Không Vì Đảng Cộng Sản….

Nhiệm vụ của bất cứ quân đội của quốc gia nào là bảo quốc an dân, Quân Đội Nhân Dân Việt Nam nếu tự nhận là quân đội đi từ lòng con dân Việt mà ra thì hãy nhanh chóng tách rời khỏi đảng Cộng Sản Việt Nam để chống ngoại xâm bảo toàn lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam.
Đất nước đang lâm nguy, quôn đội không thể là công cụ bảo vệ đảng Cộng Sản Việt Nam bán nước cầu vinh ấy. [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Quân Đội Nhân Dân Trong Cao Trào Dân Chủ Việt Nam

Bàn đến Đại Hội XI của đảng CSVN hiện có nhiều dư luận cho rằng Phùng Quang Thanh, Bộ Trưởng Quốc Phòng Cộng Sản Việt Nam sẽ lên thay Nông Đức Mạnh làm Tổng Bí Thư đảng CSVN trong đại hội tháng Giêng 2011, nhưng cũng có tin cho rằng Trương Tấn Sang, Ủy Viên Bộ Chính Trị Cộng Đảng sẽ thay Nông Đức Mạnh như bài viết dưới đây….. [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Diễn tiến biến cố Wikileaks

Toàn bộ sự việc Wikileaks trong những ngày qua cho chúng ta thấy gì? Wikileaks chỉ là một nhóm người có khả năng truy cập Internet và nhất là khả năng tin tặc (hacker) siêu hạng đã làm chấn động dư luận toàn cầu. Toàn cầu hóa dựa trên tin học, bao nhiêu tài liệu mật về ngoại giao/quốc phòng chứa trong các “hệ thống computer gọi là server” được bảo mật tối đa bởi những bộ óc kỹ thuật cao nhất. Nhưng, “cao nhân tức hửu cao nhân trị” – Nhìn các tài liệu của Wikileaks chúng ta thấy rằng toàn bộ “bí mật” hậu trường chính trị được phơi bày rất nguy hiểm. Sự tổn thương này không lường được. Trang nhà www.vietquoc.org sưu tầm diễn biến 10 ngày qua với biến cố Wikileaks mời các độc giả thưởng thức. [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Tự Diễn Biến Hoà Bình hay là chết đói với Cộng Sản Việt Nam

Bài của bình luận gia Lý Đại Nguyên nói về Diễn Biến Hoà Bình là con dao giết chết chế độ độc tài đảng trị Cộng Sản Việt Nam….một người dân không thích chế độ là một chiến sĩ Diễn Biến Hoà Bình…như những buổi hội luận của Việt Nam Quốc Dân Đảng trên diễn đàn paltalk. [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Nghị Quyết lên án CSVN đàn áp GHPGVNTN

Thảm trạng nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đàn áp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) tại miền Trung – Giáo Hội Phật Giáo Quốc Doanh do Việt Cộng dựng lên cướp chùa Mai Vĩnh v.v… tình trạng đàn áp Phật Giáo tại quê nhà càng ngày càng khốc liệt gia tăng theo đà bắt càn, trù dập và tù đày các nhà bất đồng chính kiến. Dưới đây là tường trình và quyết nghị của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất… [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Tìm hiểu trò miễn Visa cho người Việt tỵ nạn của Việt Cộng

Việt Cộng miễn cấp Visa nhập cảnh cho người Việt tị nạn nước ngoài, nhưng muốn điều miễn này thì phải khai lý lịch ba đời và chấp nhận là công dân nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và bị hành xử bởi luật rừng của Việt Cộng….mời qúy vị đọc hai bài dưới đây và tìm hiểu thêm sự việc có nên về Việt Nam nữa hay không? [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Việt Cộng nằm vùng: ai? ở đâu?

Câu chuyện dưới đây, các người đấu tranh chống cộng nên đọc để làm hành trang kinh nghiệm kẻ nằm vùng tại hải ngoại, trong các đảng chính trị, cộng đồng và các hội đoàn…. [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Wikileaks chấn động toàn cầu

Trong những ngày gần đây trang nhà Wipileaks đã đưa ra những tin mật của những nhà ngoại giao Hoa Kỳ, và còn hăm dọa đưa ra nhiều tin quan trọng bí mật của các quốc gia trên thế giới, những tin mật này không tiết lộ nguồn xuất xứ. Sự kiện làm chấn động dư luận thế giới, làm toà Bạch Ốc và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ lo lắng đến nỗi phải làm việc ngay trong những ngày lễ Tạ Ơn (Thanksgiving 2010) để giải quyết vấn nạn Wikileaks… vậy chúng ta tìm hiểu Wikileaks là gì? Ai là người đứng sau lưng và tầm hoạt động như thế nào? [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Về việc Cộng Sản Bắc Hàn tấn công Nam Hàn ngày 23/11

Nhận định về Cộng Sản Bắc Hàn tấn công Nam Hàn ngày hôm qua 23/11. [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Lúc Việt Cộng Tranh Quyền Quân Đội Nắm Vị Thế Quyết Định

Đại Hội Cộng Đảng kỳ thứ XI sắp tới, bên ngoài chúng trấn áp toàn dân, bên trong chúng tranh nhau quyền lực. Mời độc giả đọc bài của bình luận gia Lý Đại Nguyên trong tuần này. [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Thành kính phân ưu thân mẫu anh Võ Trạng tạ thế tại Việt Nam

Thành kính phân ưu thân mẫu đồng chí Võ Trạng tạ thế tại Việt Nam [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Thông Báo Hội Thảo của VNQDĐ ngày 14/11/2010

THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO
TẠI DIỄN ĐÀN VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG PALTALK
Chủ Nhật ngày 14/11/2010

Kính mời quý đồng hương, chiến hữu, thân hữu cùng toàn thể đảng viên VNQDĐ tham dự buổi hội thảo với chủ đề: “Tuổi trẻ Việt Nam nghĩ gì về hiện tình đất nước” do Việt Nam Quốc Dân Đảng tổ chức trên diễn đàn Paltalk vào Chủ Nhật ngày 14/11/2010 [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Lại cơ hội nữa cho Việt Nam thoát khỏi nanh vuốt Trung Cộng

Tình hình Việt Nam trước khúc quanh lịch sử …bài của bình luận gia Lý Đại Nguyên [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Vì quyền dạ dày, dân Mỹ hạ Obama và đảng Dân Chủ

Kết quả cuộc bầu cử 2/11/2010 Tổng Thống Obama và đảng Dân Chủ thua đậm lý do tại sao? Dưới đây là bài nhận định của Tiến Sĩ Nguyễn Phúc Liên… [Đọc Tiếp...]

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail