Đảng Kỳ VNQDĐ

Đảng Kỳ Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Tuyên Bố Lập Trường của Việt Nam Quốc Dân Đảng

TUYÊN BỐ
LẬP TRƯỜNG CỦA VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG (VNQDĐ) 

Xét rằng:

1- Đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) tiếp tục đi ngược lại ước vọng của dân tộc Việt Nam về Tự Do, Dân Chủ và Thịnh Vượng.  Tập đoàn lãnh đạo Hà Nội vẫn bám theo chủ nghĩa Mác-Lênin lỗi thời, một chủ thuyết đã bị kết án là đã gây muôn vàn tội ác cho nhân loại, tước đoạt mọi quyền căn bản của con người, vi phạm công pháp quốc tế về Dân Quyền và Nhân Quyền; 

2- Nhà cầm quyền CSVN ngày càng tỏ ra tàn bạo: Thẳng tay đàn áp và tù đày những người yêu nước chống Trung Cộng xâm lược, những nhà bất đồng chính kiến, dân oan chống  cưỡng đoạt tài sản, và những ai chống bọn cường quyền tham nhũng. Những hành động bất chấp đạo lý nầy đã đưa đất nước đến bờ vực thẳm; 

3- Tổ Quốc và Dân Tộc Việt Nam đang trong cơn nguy biến: Ngoại xâm phương Bắc lấn chiếm lãnh thổ, lãnh hải, ngang nhiên đưa giàn khoan vào khai thác tại vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế Việt Nam. Trung Cộng đã khống chế nền kinh tế và phá hoại đời sống nhân dân Việt Nam bằng mọi hình thức. CSVN làm tay sai tiếp tay cho quân Trung Cộng bá quyền xâm lược, bán nước cầu vinh sẽ đưa Việt Nam đến bờ diệt vong; 

4- Trong khi toàn dân Việt Nam, trong cũng như ngoài nước đang thao thức, lo âu cho vận mệnh nước nhà, đấu tranh chống CSVN bán nước và Trung Cộng xâm lược thì có một số tổ chức, cá nhân cam tâm làm tay sai cho CSVN, nhận chỉ thị của bọn CSVN nằm vùng, đánh phá và gây chia rẽ trong hàng ngũ các tổ chức quốc gia.  Chúng còn kêu gọi hòa hợp hòa giải, hợp tác đấu tranh ôn hòa mong được dự phần với đảng Cộng Sản trên chính trường Việt Nam trong những ngày tới.

Trước cảnh dân cùng, quốc biến,VNQDĐ long trọng tuyên bố: 

1- Chủ nghĩa Cộng Sản đã gây thảm hoạ cho nhân loại, đã bị thế giới kết án và loại bỏ từ nhiều thập niên qua. Tuy thế, vẫn còn vài nước cố bám chặt vào chủ nghĩa phi nhân này, trong đó có Việt Nam; 

2- Đảng CSVN trước đây là bộ phận của Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế, nay hoàn toàn lệ thuộc vào đảng Cộng Sản Trung Hoa (Trung Cộng), đặt quyền lợi của đảng lên trên quyền lợi dân tộc, sẵn sàng dâng đất nước cho ngoại bang để duy trì quyền lực; 

3- Đảng CSVN đã gây nhiều tội ác với dân tộc từ ngày cướp chính quyền cho đến nay; chủ trương độc tài toàn trị, tuyệt đối không chia xẻ quyền lực với bất cứ ai ngoài đảng. Kinh nghiệm năm 1945, CSVN hợp tác với các tổ chức quốc gia trong Mặt Trận Việt Minh để chống Pháp, nhưng sự “hợp tác” chỉ là chiêu bài che đậy những âm mưu mờ ám nhằm tiêu diệt các thành phần quốc gia chân chính để giành độc quyền thống trị; 

4- Chế độ hiện nay tại Việt Nam là do đảng CSVN dựng nên, hoàn toàn không đại diện cho nhân dân Việt Nam; tất cả thảm cảnh của dân tộc và hiểm họa mất nước đều là hậu quả do chế độ toàn trị CSVN gây ra. Vì thế, nếu muốn dân tộc được độc lập, tự do và hạnh phúc, chỉ có con đường duy nhất là phải giải thể chế độ CSVN, thành lập một nhà nước pháp quyền với thể chế tự do, dân chủ thật sự; 

5- Lịch sử đã chứng minh rằng, bất cứ quốc gia nào trên thế giới đoạn tuyệt với chế độ Cộng Sản, xây dựng một thể chế tự do, dân chủ thật sự thì quốc gia đó được phát triển và đời sống người dân được nâng cao. Trái lại, những nước còn bám víu vào bóng ma cộng sản, hoặc chuyển đổi nửa vời, sẽ trì hoãn con đường tiến lên của đất nước và sẽ tạo ra chia rẽ và nội chiến; 

6- Lý tưởng “Dân Tộc Độc Lập – Dân Quyền Tự Do – Dân Sinh Hạnh Phúc” mà VNQDĐ đã theo đuổi và  kiên trì đấu tranh trong suốt 9 thập niên qua (1927-2014) với hàng vạn đảng viên đã hy sinh vẫn còn giá trị, đáp ứng được nhu cầu của quốc dân Việt Nam hiện nay.

Do đó, Việt Nam Quốc Dân Đảng chủ trương: 

1- Không chấp nhận hòa hợp hòa giải, không khoan nhượng hoặc hợp tác với CSVN dưới bất cứ hình thức nào; cương quyết cùng toàn dân tiếp tục đấu tranh để giải thể chế độ độc tài toàn trị CSVN; 

2- Bất cứ đảng viên VNQDĐ nào tham gia các tổ chức do đảng CSVN dựng ra và kiểm soát, hoặc các tổ chức có lập trường hợp tác với CSVN đều đi ngược lại chủ trương và đường lối của VNQDĐ và sẽ bị khai trừ khỏi Đảng; 

3- Kêu gọi các lực lượng thuộc quân đội, công an, cán bộ và đảng viên CSVN hãy đặt quyền  lợi của Tổ Quốc trên hết, từ bỏ đảng CSVN quay về với hàng ngũ nhân dân, cương quyết bảo vệ sự toàn vẹn Lãnh Thổ và Lãnh Hải và phục vụ Dân Tộc Việt Nam; 

4- Quyết tâm sát cánh với các tổ chức quốc gia chân chính, các đoàn thể, cá nhân cùng lập trường để đấu tranh cho một nước Việt Nam thật sự độc lập, tự do và hạnh phúc; 

5- Đoàn kết tạo sức mạnh dân tộc là yếu tố căn bản để cứu nước và phục hưng đất nước. Trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay, cuộc đấu tranh của dân tộc Việt Nam cần vận động mạnh mẽ sự hỗ trợ của nhân dân và các quốc gia yêu chuộng tự do dân chủ trên thế giới để đẩy mạnh công cuộc đấu tranh sớm đến thành công. 

Hải Ngoại, ngày 12 tháng 8 năm 2014

Đại diện

                                    LeThanhNhan  ​                                           TranTuThanh                                    

Lê Thành Nhân                                               Trần Tử Thanh

          Lethanhnhan@vietquoc.org                           Tranlogiang59@yahoo.com   

Please follow and like us: